Vrijwilligers gezocht voor afdeling B0 UMCG locatie Haren

Afdeling

St. Vrienden van het UMCG

Werkomgeving

- De vrijwilliger ondersteunt de (individuele) patiënt, bv. in de vorm van muziek luisteren, een praatje maken, het gezamenlijk lezen van de krant of een spelletje spelen.
- De vrijwilliger zorgt voor afleiding.
- De vrijwilliger ondersteunt bij groeps- en individuele activiteiten, bijvoorbeeld het verzorgen van de moestuintjes, koffiedrinken in het dagverblijf.
- De vrijwilliger kan met de patiënt een eindje wandelen op de verpleegafdeling of daarbuiten.
- De vrijwilliger brengt met patiënt een bezoek aan de winkels of de Hortus in Haren.
- De vrijwilliger helpt de patiënten die in het weekend naar huis mogen met het inpakken van de tas.
- De vrijwilliger ondersteunt patiënt bij eten en drinken zonder slikproblemen.
- De vrijwilliger begeleid patiënt met bezoek aan ziekenhuis.

Inzet
Dinsdag van 15:00 uur tot 19:00 uur.
Vrijdag van 10:00 uur tot 14:00 uur
Zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 14:00 uur.

Functiebeschrijving

Het vrijwilligerswerk binnen het UMCG wordt gecoördineerd door Vrijwilligers & Vrienden UMCG. Binnen het UMCG zijn bijna 300 vrijwilligers actief. De vrijwilligers benadrukken het gezonde in de patiënt en proberen door hun activiteiten de patiënt uit de sfeer van het ziekenhuis te halen en een verbinding met de "buitenwereld" te geven. Zo kunnen de zorgen en de angsten die aan een ziekenhuisopname of –bezoek verbonden zijn tijdelijk naar de achtergrond worden gedrongen. Dit heeft een belangrijke positieve invloed op het welbevinden van de patiënt.

De verpleegafdeling B0 in Beatrixoord is te vinden in het Centrum voor Revalidatie in Haren. Op deze afdeling liggen patiënten opgenomen met een dwarslaesie, multitrauma of amputatie. Waarvan hoofdzakelijk dwarslaesie. Tijdens de periode van revalidatie werkt de patiënt aan een zo goed mogelijk herstel. De patiënten krijgen hierbij hulp van een heel team aan therapeuten en verpleegkundigen. Er is aandacht voor het lichamelijk herstel maar ook het emotioneel/geestelijk welzijn. De opname duur verschilt van minimaal 4 weken tot een opname van 6 maanden.

Wat vragen wij

- Minimaal 21 jaar, niet studerend.
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- Tenminste beschikbaar voor 1 jaar.
- Affiniteit met de zorg.
- Je bent in een in goede lichamelijke conditie en in staat om fysieke ondersteuning te bieden.
- Vrijwilligers moeten zich bewust zijn van en handelen volgens de geldende hygiëneregels.
- Affiniteit met vrijwilligerswerk en dit is een bewuste keuze.
- Goede communicatieve vaardigheden.
- Representatief.
- In staat om solistisch en zelfstandig te werken.
- Goed samen te werken in een team.
- Minimaal één dagdeel per week beschikbaarheid.
- Affiniteit met patiënten van B0.
- Om kunnen gaan met mensen met een veranderd toekomstperspectief.
- Gevoel voor humor

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

- Scholing en training op specifieke vaardigheden.
- Reanimatietraining.
- Onderdeel van een leuk team in Beatrixoord.
- Jaarlijks een feest voor alle vrijwilligers.
- Jaarlijks een uitje of etentje met de eigen groep.
- Een tegemoetkoming in de reiskosten.
- Tegen kleine vergoeding lidmaatschap personeelsvereniging UMCG.

Op onze website vind je de Vrijwilligersgids. Hier vindt u alle informatie over vrijwilligerswerk bij Vrijwilligers & Vrienden UMCG. Je kunt ons ook volgen op social media.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Margot Muisiwa-van Wijk (050) 361 3557

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 15 februari 2024. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier