Data Scientist / Functioneel Applicatiespecialist

Afdeling

IM-MIT: Informatie Management

Werkomgeving

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland, met meer dan 175 cohorten verspreid over 40+ afdelingen. De afdeling Informatie Management Onderzoek (IMO) creëert en onderhoudt producten en diensten ter ondersteuning van deze cohorten en van alle onderzoekers in het UMCG. Om de inbedding van Parelsnoer IBD als implementatievoorbeeld binnen het UMCG en Health-RI te borgen, kom je te werken bij deze afdeling.
Parelsnoer IBD (ondergebracht bij de afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten) is een langlopend landelijk cohort in de inflammatoire darmziekten waarbij wordt gezocht naar potentiële voorspellers van ziektebeloop om te komen tot ‘personalised medicine’. Bij Parelsnoer IBD zijn zorg en onderzoek nauw verweven, waarbij ook real-world data worden verzameld via een eHealth app. Het cohort is landelijk actief om dataverzameling te standaardiseren over zorginstellingen heen.
Health-RI
De missie van Health-RI is om gezondheidsdata beter beschikbaar te maken voor onderzoek en innovatie. Health-RI heeft daarom als ambitie om de nationale gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek en innovatie te organiseren. We hopen dat jij je hiervoor sterk wilt maken! Deze gezondheidsdata-infrastructuur zal met behulp van use cases worden ontwikkeld. Via use cases worden onderdelen van de infrastructuur gebouwd, getest en generiek ingevoerd om zo tot een nationale gezondheidsdata infrastructuur te komen. Het landelijke IBD-cohort is één van de te implementeren use cases.

Functiebeschrijving

Binnen de afdeling Informatie Management (IM) zijn we op zoek naar een veelzijdige collega met de ambitie om gezondheidsdata op een gestructureerde manier beschikbaar te maken voor onderzoek en innovatie. Deze functie betreft een combinatie van werkzaamheden. Je gaat aan de slag als data scientist voor het landelijke cohort Parelsnoer Inflammatory Bowel Disease (IBD) en als functioneel applicatiespecialist voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Voor het landelijke cohort Parelsnoer IBD zoeken we in het kader van het Health-RI programma een gedreven data scientist. Binnen dit cohort wordt gestructureerd data en lichaamsmateriaal van patiënten binnen het zorgproces verzameld voor medisch onderzoek. Als data scientist ben je verantwoordelijk voor het implementeren van een gestandaardiseerd nationaal datamodel voor IBD, Dit model gaat dienen als voorbeeld voor alle Immune Mediated Inflammatory Diseases (IMID) om daarmee ziektegegevens voor toekomstig gebruik te verzamelen en op verzoek te delen.
Een doel is uiteindelijk om, conform de kankeratlas Nederland, een IMID-atlas te maken van incidentie en prevalentie van IMID in Nederland. Je gaat dit doen in nauwe samenwerking en afstemming met lokale en nationale partijen. Voor het landelijke cohort ben je het primaire aanspreekpunt op vakinhoudelijk gebied en heb je dan ook veelvuldig contact met andere stakeholders.
Om te zorgen voor een optimale aansluiting bij de werkprocessen binnen IM besteed je daarnaast een deel van je tijd aan ondersteuning van andere gebruikers die het EPD gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer specifiek betreft de functie:
- het begeleiden bij het coderen van de landelijke dataset in samenwerking met belanghebbenden;
- het verbreden en optimaliseren van de IBD Parelsnoer databank naar niet-academische centra in Nederland;
- het begeleiden bij de implementatie van patiënt reported outcome measures (PROM) in ieder deelnemend centrum;
- het faciliteren en adviseren van de integratie van het datamodel binnen de deelnemende centra;
- het begeleiden en regie voeren bij het beschikbaar maken van bronnen van de datacollectie in een overzicht- en exportportal;
- het inrichten, onderhouden en testen van de applicatie Research in het EPD van het UMCG;
- het initiëren en adviseren bij het opstellen van procedures, werkinstructies en documentatie ten aanzien van het operationele beheer;

Dit alles doe je in nauwe samenwerking met de coördinerende arts-onderzoeker en data steward van het cohort en met collega applicatiespecialisten van het EPD.

Wat vragen wij

- Je hebt een HBO- of academische studie afgerond, met wiskunde/statistiek, data science en/of informatica als basis.
- Je hebt kennis van medische data met aantoonbare ervaring met ziekenhuisdata.
- Je hebt ervaring met dataverzameling, -kwaliteit, -beheer en -bewerkingsmethoden.
- Je hebt kennis van FAIR principes, registratie aan de bron en data standaarden.
- Je bent in staat om zelfstandig te werken als onderdeel van meerdere teams.
- Je hebt uitzonderlijk goede communicatievaardigheden, benodigd om deze brugfunctie tussen professionals uit IT, zorg en onderzoek te vervullen.
- Je bewaakt zelfstandig tijd, middelen en kwaliteit en zoekt afstemming als er iets anders gaat dan gepland.
- Je bent stressbestendig en hulpvaardig.
- Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels (niveau C1).

Daarnaast vinden we de volgende punten van toegevoegde waarde:
- Ervaring in of affiniteit met een medisch wetenschappelijke omgeving of zorgomgeving waaronder value based health care.
- Interesse in computerwetenschappen (o.a machine learning/ federated learning, personal health train) en de mogelijkheden van datamanagement in een medisch wetenschappelijke werkomgeving.
- Kennis van privacy en security aspecten van mensgebonden wetenschappelijk onderzoek.
- Kennis van de relevante wet- en regelgeving (AVG, WMO etc.) die aan datamanagement voor mensgebonden wetenschappelijk onderzoek worden gesteld.
- Kennis van elektronische patiëntendossiers.
- Ervaring met research software waaronder Electronic Data Capture Systemen en data-analyse omgevingen.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen. Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een dynamische werkomgeving op het snijpunt van zorg en onderzoek, waarin je samenwerkt met gemotiveerde en gezellige collega’s. Je krijgt een arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32-36 uur per week, met uitzicht op een verlenging van nog eens 2 jaar. Het salaris bedraagt maximaal €5.088 ,- bruto per maand (schaal 10), afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Jan Jurjen Uitterdijk telefoonnummer (050) 361 1090
j.j.uitterdijk@umcg.nl
René Oostergo telefoonnummer (050) 361 9928
r.j.oostergo@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 4 oktober 2023. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier