Consulent Tinnitus

Afdeling

Keel-Neus-Oorheelkunde

Werkomgeving

De afdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde en het UACG Universitair Audiologisch Centrum Groningen) verzorgen klinische zorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gehoor-, sprak- en taalstoornissen. Zij hebben een bijzondere betekenis als regionaal topreferentiecentrum. Diagnostiek en behandeling c.q. revalidatie vindt plats in multidisciplinaire teams die zijn gevormd rond specifieke patiëntengroepen zoals;
- cochleaire implantatie;
- tinnitus;
- hoofd- halsoncologie;
- kinderen met hoor- en spraak/taalproblemen;
- schisis

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma “Horen en Spreken” omvat fundamenteel en klinisch onderzoek in relatie tot deze patiëntengroepen. Tot het takenpakket van alle leden van het Audiologisch centrum behoort het begeleiden van stagiaires en het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Functiebeschrijving

- Coördineren van en participeren in de multidisciplinaire zorg voor patiënten met tinnitus.
- Je coördineert de multidisciplinaire diagnostiek en het behandeltraject voor patiënten met tinnitus.
- Je bereidt de wekelijks de multidisciplinaire patiëntenbespreking voor, leidt de bespreking en draagt zorg voor de rapportage aan verwijzers en medebehandelaars.
- Je voert adviesgesprekken met patiënten naar aanleiding van de uitkomsten van de multidisciplinaire patiëntenbespreking.
- Je maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire team van medisch specialisten, klinisch fysici audiologen en medisch maatschappelijk werkers.
- Je hebt vanuit de gedragswetenschap een aandeel in de psychosociale diagnostiek en psycho educatie van patiënten.
- Voorzitten van het Zorgtraject Tinnitus.
- Je draagt zorg voor de kwaliteit en de voortgaande ontwikkeling van het Zorgtraject tinnitus.
- Je ontwikkelt en onderhoudt een regionaal netwerk van psychosociale begeleiding en behandeling van deze patiënten.
- Je onderhoudt en bouwt aan het externe en interne netwerk van verwijzers en medebehandelaars in de Gezondheidszorg en GGZ.
- Je organiseert patiëntenbijeenkomsten en scholingsbijeenkomsten voor zorgverleners Staflid Universitair Audiologisch Centrum.
- Je participeert in postacademisch onderwijs voor intern een externe zorgverleners.
- Je levert een bijdrage aan expertise ontwikkeling en deskundigheidsbevordering binnen het UACG op het speerpunt “Academische Hoorrevalidatie” .

Wat vragen wij

- Je hebt een masteropleiding afgerond binnen de gedragswetenschappen.
- Je bent een goede organisator.
- Je hebt een pro-actieve en ondernemende werkhouding.
- Je bent een teamspeler die oog heeft en zich inzet voor een goed samenwerkingsklimaat.
- Je bent in staat om in en multidisciplinair team stimuleren den innoverend te werken.
- Je hebt affiniteit met onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Wat bieden wij

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar (21,6 uur per week), bij functioneren en naar tevredenheid wordt het contract omgezet naar onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt maximaal € 6.717,- bruto per maand (schaal 12), afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

prof.dr. Pim van Dijk
p.van.dijk@umcg.nl
Anneke Pape telefoonnummer (050) 361 4499
j.h.pape@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 11 oktober 2023. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. De sollicitatiegesprekken zijn op vrijdag 20 oktober.

Digitaal sollicitatieformulier