Student voor communicatieplan rond sepsis

Afdeling

Stage, afstuderen en scriptie

Werkomgeving

Vanuit het UMCG onderzoek je eerst wat de doelgroepen zijn en welke informatie over sepsis ze nodig hebben, om uiteindelijk bij te kunnen dragen aan vroegere herkenning van sepsis en betere uitkomsten voor patiënten. De resultaten van je onderzoek gebruik je voor het opstellen van het communicatieplan. De uitvoering daarvan is in samenwerking met Stichting SepsisNet. We verwachten dat je middelen inzet zoals online modules (educatieve website en social media), gedrukte voorlichtingsmaterialen en campagnemateriaal. Er is veel ruimte voor eigen inbreng.
- Onderzoek doelgroepen, hun informatiebehoefte en -kanalen.
- Uitbrengen advies om bekendheid over en snelle herkenning van sepsis te vergroten.
- Communicatieplan ontwikkelen.
- (Social) media campagne ontwerpen en starten.
- Educatieve voorlichtingsmaterialen ontwerpen.

Functiebeschrijving

Sepsis is één van de meest dodelijke aandoeningen waarbij een infectie (virus, bacterie) leidt tot potentieel dodelijk orgaan falen. Circa één op de vijf ziekenhuisopnames is vanwege sepsis en het is de meest voorkomende doodsoorzaak op de Intensive Care (IC). De belangrijkste behandeling om de kans op overlijden te verkleinen is het op tijd toedienen van antibiotica. Daarom is een snelle herkenning zeer belangrijk en dat begint bij de patiënt en zijn omgeving. De Wereldgezondheidsorganisatie nam in 2017 een resolutie aan waarin ze lidstaten oproepen om onder meer de publieke bekendheid te vergroten.

Niet alleen onder (potentiële) patiënten en hun naasten (medische leken), maar ook voor zorgprofessionals is vroegtijdige herkenning moeilijk. Ondanks de urgentie die de Wereldgezondheidsorganisatie (2017) benadrukte, is er in Nederland geen nationaal actieplan om de sepsiszorg te verbeteren. We willen daarom een communicatieplan ontwerpen en uitvoeren, met als doel:
- Het vergroten van de bekendheid over sepsis bij medische leken en gezondheidszorgprofessionals (voor snellere herkenning van sepsis onder potentiële patiënten.
- Het belang van wetenschappelijk onderzoek naar sepsis vergroten bij het algemene publiek, subsidieverstrekkers en beleidsmakers (om geld beschikbaar te krijgen voor sepsis-onderzoek).
- Via crowdfunding het onderzoeksbudget vergroten (bijdragen aan de verbetering van de diagnostiek en therapie van sepsis).

Wat vragen wij

Voor deze opdracht zijn naast de kennis en vaardigheden uit je studie de volgende kenmerken en eigenschappen van belang:
- Relevante WO-opleiding, bijvoorbeeld communicatie
- Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
- Je bent creatief en hebt frisse ideeën, ook binnen gestelde kaders.
- Je vindt de dynamiek van de spoedeisende hulp interessant.
- Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden.
- Je bent ambitieus en wilt graag nieuwe dingen leren.
- Je vindt het leuk om samen te werken en anderen enthousiast te maken.

Wat bieden wij

- Stageovereenkomst met het UMCG.
- Goede begeleiding in het UMCG.
- Wetenschappelijke werkomgeving.
- Stagevergoeding.

Goed om te weten: mogelijk werk je deels vanuit huis, je stemt je opdrachtgever af wanneer je in het UMCG bent.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

afstuderen@umcg.nl

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier dat onderaan deze pagina staat. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.

Digitaal sollicitatieformulier