Senior Projectleider Centrale Techniek (E)

Afdeling

Bouw & Facilitair

Werkomgeving


Functiebeschrijving

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is bezig met de uitvoering van een Masterplan voor het vastgoed gelegen aan het Hanzeplein 1 te Groningen. Dit Masterplan geeft richting aan de toekomstige ontwikkelingen voor de benodigde ruimtelijke transformatie van het huidige UMCG-complex. Geheel beredeneerd vanuit het perspectief van het strategisch werkconcept voor de hoogwaardige zorgfuncties van nu en in de toekomst, alsmede de visie op onderzoek en onderwijs.
Het UMCG omvat circa 360.000 m2 bruto vloeroppervlak op één locatie, waarvan circa 200.000 m2 een on-derdeel vormt van het Masterplan. Eindbeeld van het Masterplan is 2035. Hierbinnen zijn belangrijke milestones vastgesteld, voor het afronden van diverse grote verbouwingen. De uitwerking en realisatie van het Masterplan wordt uitgevoerd door het organisatieonderdeel: UMCG Bouwt 2035 (UB35).

Het Masterplan is gefaseerd in diverse, complexe en majeure bouwprogramma’s. Zo zullen o.a. de volgende bouwprogramma’s/-projecten tussen nu en 2035 plaatsvinden: programma Hotfloor (nieuw-, en verbouw van het operatiecomplex, Centrum Acute Zorg en Intensive Care’s), renovatie van verpleegtorens en nieuwbouw van Universitair Centrum voor Psychiatrie (UCP). Voor deze projecten is een ‘verticale’ projectleider verantwoordelijk en stuurt daar verschillende disciplines voor aan.
Ten behoeve van de realisatie van deze programma’s is het tijdig bouwrijp maken van de betreffende gebieden alsmede het tijdig verzorgen van voldoende aansluitmogelijkheden in de centrale techniek essentieel. Als projectleider centrale techniek (E) zul je projecten gaan ontwikkelen en realiseren binnen o.a. de domeinen van elektro, branddetectie en ontruiming, buizenpost en andere communicatiesystemen. Centrale ICT valt hier niet direct onder, maar nauwe samenwerking met de projectleider centrale ICT is wel vereist.
Deze centrale techniek is veelal gesitueerd op -1 in de kelder en de technische acties/projecten die dit betreft zijn een integraal onderdeel van het programma: UB35/centrale techniek. Deze functie wordt, vanuit een integrale verantwoordelijkheid voor disciplines (E) die bouwdeel overstijgend zijn, daarom ook getypeerd als een ‘horizontale’ projectleider.

Doel van de functie
Je draagt zorg voor de planvorming en realisatie van alle noodzakelijke acties en projecten binnen jouw technische domein. Dit doe je door ver vooruit te kijken en op basis van meerdere informatiebronnen (planning bouwprogramma, structuurplan techniek, MJOP) samen met collega’s te komen tot een projectenportfolio welke je vervolgens ook gaat realiseren binnen de kaders van financiën, planning (tijd) en kwaliteit. Vanuit deze rol zorg je ervoor dat de ‘verticale’ bouwprojecten tijdig van de vereiste vermogens kunnen worden voorzien. In voorkomende gevallen zul je ook de rol van directievoerder gaan uitvoeren. Waar nodig en mede op jouw aangeven zijn er mogelijkheden tot interne en externe ondersteuning.

Functieomschrijving, resultaten en verantwoordelijkheden
Je bent een echte organisator en in een drukke en hectische werkomgeving ben jij diegene die het overzicht bewaart. Met de nodige humor en relativerend vermogen raak je niet snel uit balans als je dag anders verloopt dan je van tevoren had gedacht. De functie bestaat uit een aantal hoofdlijnen en een aantal werkzaamheden per projectfase:

Hoofdlijnen
- Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de gehele portfolio binnen het betreffende domein waarbij de planning leidend is. Hierin breng je een duidelijke structuur aan zodat de goede prioriteiten gesteld kunnen worden.
- Nauwe samenwerking met technisch beheerders, verticale projectleiders, adviseurs technisch beleid, toezichthouders en je collega horizontale projectleiders.
- Samen met de projectmanager centrale techniek bespreek je de randvoorwaarden qua resources in tijd, geld, menskracht en inzet van externe adviseurs.
- Verzorgen en vertalen van risico management in het risicodossier.
- Leidende rol; tijdig organiseren in plaats van improviseren.
- Denken vanuit de gebruiker en een efficiënte exploitatie, plan en projecten vanuit die visie organiseren.
- Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken die op de uitvoering betrekking hebben.

Planontwikkeling, ontwerpfase
- Zorg dragen voor een technisch plan voor de installaties binnen jouw domein op basis van integrale ca-paciteitsanalyses (UB35 / structuurplan Techniek), meer-jaren vervangingsplannen vanuit technisch beheerders en andere relevante ontwikkelingen zoals de energietransitie.
- Vertalen van het technisch plan op basis van op te stellen programma’s van eisen naar een door jouw beheerde projectenportfolio waar binnen je o.a. de volgordelijkheid, planning, prioriteit, ontwerpstrategie en ramingen van acties en projecten opneemt.
- Zorgdragen voor de uitwerking (van grof naar fijn) van technische projecten zodanig dat deze op een beheerste manier aanbesteed en veilig uitgevoerd kunnen worden.

Realisatiefase
- Waar nodig, zorgdragen voor de inzet van de juiste noodvoorzieningen en tijdige afstemming met gebruikers.
- Zorgen voor budgetbewaking en proces- en contractbeheersing; indien nodig onderhandelingen voeren met aannemers en/of installateurs over tijd, geld en kwaliteit.
- Zorgdragen voor de bouwadministratie: bijhouden van weekrapporten, voeren van correspondentie, bijhouden en voorbereiden goedkeuring meer- en minderwerk, uitvoering van het contract en bestek (laten) controleren, bewaking van de planning, goedkeuren termijnen, opstellen van de eindafrekening.
- Verzorgen van de tussentijdse kwaliteitscontroles en commissioning, eindcontroles en oplevering.
- Zorgen dat revisiebescheiden, garanties en onderhoudsvoorschriften vierwekelijks (gecontroleerd en gekoppeld aan het goedkeuren van de uitvoeringstermijnen) worden ontvangen.
- Leiden van de bouwvergadering.
- Zorgdragen voor overdracht van het projectresultaten, conform procedures en afspraken aan de beheerorganisatie en andere belanghebbenden.

Je rapporteert aan de projectmanager centrale techniek. Op basis van ordentelijke fase overgangen binnen en over jouw projecten; waar nodig bereidt je (tactische) besluitvorming voor.

Wat vragen wij

- Hbo+ werk- en denkniveau (elektrotechniek, bij voorkeur ook op het gebied van 10 kV) plus trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en projectmanagement;
- VCA-VOL gecertificeerd;
- Minimaal 5 jaar ervaring in de realisatie van complexe technische projecten in bij voorkeur ziekenhuizen;
- Aantoonbare ervaring met technische planvorming en ontwerp trajecten;
- Aantoonbare ervaring in het aansturen van aannemers en installateurs in de uitvoering van projecten;
- Kennis en ervaring binnen de techniek van het UMCG is een pre.

Gevraagde competenties en vaardigheden:
- Conceptueel denken en is in staat om vanuit het geheel der dingen te redeneren; helikopterview;
- Waar nodig kunnen inzoomen op details zonder daarin in te verzanden;
- Vermogen tot voordenken (tijdig managen van kansen en risico’s; organiseren i.p.v. improviseren);
- Gaat tijdig in overleg met leidinggevende, communiceert duidelijk en op een open manier (mondeling en schriftelijk);
- Heeft luistervaardigheid en is samenwerkingsgericht;
- Schept voorwaarden voor een goed functionerend team, komt vooraf procedures en spelregels overeen;
- Durft de confrontatie in positieve/opbouwende zin aan te gaan, is assertief en gedreven;
- Promotor van het UMCG/UB35 beleid, respecteert procedures en spelregels, toont voorbeeldgedrag, komt afspraken na;
- Staat open voor verandering en initieert verbeteringen en levert daar een bijdrage aan;
- Veerkrachtig en vasthoudend (doorzettingsvermogen);
- Proactief, oplossingsgericht en stressbestendig;
- Humor en een relativerend vermogen.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Wij bieden een boeiende werkomgeving met gemotiveerde collega’s en de kans om je verder te ontwikkelen. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor 32-36 uur per week, eerst voor 1 jaar met uitzicht op verlenging.
Het salaris bedraagt maximaal €5.919,- bruto per maand (schaal 11), afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Jan Olthof telefoonnummer 06 2564 6910

Alexander Daems telefoonnummer 06 2564 9238

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 7 juni 2023. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier