Gezondheidszorgpsycholoog bij het UCP - Afdeling Psychose

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Functiebeschrijving

De afdeling Psychose is onderdeel van het UCP; hét expertisecentrum op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Noord-Nederland. Hier werk je samen met 570 betrokken en gedreven collega’s aan hoogstaande psychiatrische diagnostiek en behandeling in een open en hartelijke sfeer. Het UCP heeft diverse onderwijs-, opleidings- en onderzoekstaken. Bij het UCP werken mensen voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis een aantrekkelijk en vanzelfsprekend onderdeel vormt van het werken in een academische setting. Het wetenschappelijk onderzoek is klinisch epidemiologisch en neurobiologisch van aard, waarbij het uiteindelijke doel is het verbeteren van de behandeling van de patiënt.
Naast de afdeling Psychose beschikt het UCP ook over een afdeling Crisis, Deeltijd en Opname (CDO), Stemmings- en Angststoornissen, Ouderenpsychiatrie en de afdeling Soma en Psyche.
In 2024 zal het UCP verhuizen naar een nog te realiseren nieuw gebouw dichter gelegen bij het centraal medisch complex van het UMCG.

Afdeling Psychose
Op de afdeling Psychose zijn we gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren die voor het eerst een psychose krijgen. We werken met een ervaren team van verpleegkundigen, psychologen, jobcoaches, trajectbegeleiders, maatschappelijk werkers, arts-assistenten en psychiaters. Met dit multidisciplinaire Vroege Interventie Psychose (VIP) team bieden we tijdige, specialistische, innovatieve en persoonlijke behandeling aan mensen met vroege psychose in de provincie Groningen. Ons doel is dat de patiënt binnen 5 jaar optimaal herstelt, zich persoonlijk ontwikkelt, het sociale leven hervat en zelfstandig kan functioneren in de maatschappij.

De afdeling Psychose bestaat uit twee poliklinische teams, een klinische open unit en een Stemmenpoli. Wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen, waaronder virtual reality interventies, is nauw vervlochten met de afdeling. We werken intensief samen met de gesloten opnameafdelingen in het UCP. Naast VIP-behandelingen bieden we poliklinische en klinische second opinions voor mensen met psychose uit de wijde regio. We werken nauw samen met GGZ-instellingen, huisartsen, het sociale domein en andere ketenpartners in de regio. Zo dragen we steeds bij aan het verbeteren van diagnostiek, behandeling en sociale inclusie en aan de bestrijding van het stigma van psychose. Zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn daarbij nauw vervlochten.

Het team
We hebben een ervaren team dat goed op elkaar ingespeeld is. Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheden, we weten elkaar gemakkelijk te vinden, zijn betrokken bij elkaar, zorgen ook goed voor elkaars patiënten en dragen allen bij aan de ontwikkeling van procedures en afspraken. We respecteren ieders verantwoordelijkheid.

Wat vragen wij

- Je biedt psychologische behandeling. Je hebt hierbij ervaring met CGT
- Je kunt diagnostiek verrichten (psychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, NPO)
- Je hebt bij voorkeur ervaring met traumabehandeling
- Je adviseert over aanvullende psychosociale zorg
- Je legt vast in gestructureerde rapportage
- Je draagt actief bij aan een goede samenwerking en afstemming met je collega’s binnen het Psychose team
- Je bent gericht op samenwerking en verbinding vanuit een positieve en professionele grondslag.
- Je voelt je als een vis in het water als het gaat om multidisciplinaire samenwerking in een soms complexe setting waarbij je nieuwe informatie en werkprocessen snel oppikt.
Verder heb je:
- bij voorkeur werkervaring in de GGZ.
- goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een vast dienstverband voor 24 tot 32 uur. De eerste zes maanden zal je gaan werken op de afdeling Psychose. Het salaris bedraagt maximaal € 5.919 bruto per maand (schaal 11) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband.
Daarnaast biedt het UMCG:
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
- Een lage werknemersbijdrage voor je pensioen en aantrekkelijke collectieve regelingen zoals de zorgverzekering.
- Een aantrekkelijke CAO á la carte waarmee je onder andere extra verlofdagen kunt sparen en gebruik kunt maken van fiscale regelingen zoals het fietsplan
- Diverse mogelijkheden en regelingen voor ontwikkeling en opleidingen
- De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Ingrid Tewelde – Kampert telefoonnummer (050) 361 2132

Richard Verschure telefoonnummer 06 5213 9770

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 3 oktober 2023. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier