Groepsbegeleider/docent specialist ouderengeneeskunde

Afdeling

Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde

Werkomgeving

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde & langdurige zorg wil een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de huisartsengeneeskunde en ouderengeneeskunde, in het bijzonder in de regio Noord-Nederland. Binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde & langdurige zorg (ELZ) vindt patiëntenzorg plaats in de Academische Huisartspraktijk Groningen en wordt een bijdrage geleverd aan het basiscurriculum Geneeskunde. Ook worden aios opgeleid tot huisarts of tot specialist ouderengeneeskunde. Verder vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats binnen de vakgebieden Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Verloskunde. Er zijn tevens twee universitairenetwerken: het AHON en het UNO-UMCG. In het AHON (Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk) worden huisartsen uit de regio betrokken bij onderwijs en onderzoek. In het UNO-UMCG (Universitair Netwerk Ouderenzorg-UMCG) werken ouderenzorgorganisaties uit Noord- en Oost-Nederland met het UMCG samen aan (nog) betere zorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis.

Functiebeschrijving

Als groepsbegeleider/docent ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van en het verzorgen van onderwijs aan artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en hun opleiders en voor het helpen ontwikkelen van het onderwijs. Samen met een gedragswetenschappelijk docent begeleid je op de terugkomdag een groep van circa twaalf artsen in opleiding.
Je maakt deel uit van het team van de Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen dat werkt aan het begeleiden van en het verzorgen van onderwijs aan artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Op dit moment bestaat het team uit het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de opleiding, de opleidingscoördinator, de secretaresse, stafassistent en zes groepsdocenten/mentoren. Omdat we nog maar kort geleden van start zijn gegaan zijn er nog veel zaken in ontwikkeling. We werken - zowel binnen als buiten het UMCG - samen met diverse organisaties.

Wat vragen wij

- Je hebt minimaal drie jaar ervaring als praktiserend specialist ouderengeneeskunde.
- Je bent bij voorkeur opleider (geweest) of je hebt ervaring in het geven van onderwijs en het begeleiden van groepen.
- Je beschikt over actuele (medische) kennis op het gebied van de ouderengeneeskunde.
- Je bent bekend met de inhoud van het Landelijk Opleidingsplan voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en met het Lokale Opleidingsplan en sluit je aan bij de visie.
- Je bent bekend met de kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor het adequaat opleiden van aios ouderengeneeskunde.
- Je stimuleert het leren van de artsen in opleiding, zowel individueel als in de groep.
- Je verzorgt onderwijs aan zowel de artsen in opleiding als de (specialist ouderengeneeskunde-)opleiders.
- Je deelt ervaringen met de groep en fungeert als rolmodel voor de artsen in opleiding.
- Je draagt zorg voor de toetsing en beoordeling van de leerresultaten van de artsen in opleiding.
- Je begeleidt en ondersteunt de (stage-)opleiders bij de begeleiding van de artsen in opleiding.
- Je ontwikkelt, organiseert en verbetert onderwijsmodules.
- Je neemt deel aan scholing, werkgroepen en commissies en draagt actief bij aan het onderhouden van een prettig werkklimaat binnen de opleiding.
- Je kan werken met geautomatiseerde systemen (Outlook, Teams, Word, Excel en PowerPoint).
- Je bent in ieder geval beschikbaar op woensdagen.
- Je beschikt over deze karaktereigenschappen: bevlogen, verbindend, integer, open geest, betrokkenheid, creativiteit en humor.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

De arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor de duur van een jaar (11,88 uur per week, 0,33 fte). Bij gebleken geschiktheid volgt een aanstelling voor onbepaalde tijd.
Afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring zal het UMCG een passend salarisaanbod doen. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Links
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/opleiding-tot-specialist-ouderengeneeskunde
https://www.verenso.nl
https://www.soon.nl
http://www.ouderengeneeskunde.nu

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Coby Tibben telefoonnummer (050) 361 6696
j.g.tibben@umcg.nl
Esther Maan telefoonnummer (050) 361 6696
e.maan@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 29 juni 2023. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier