Hoofd P&O Services & Support

Afdeling

Personeel & Organisatie

Werkomgeving

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste UMC's in Nederland. De ruim 13.000 medewerkers werken samen aan zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs met als gemeenschappelijke doelstelling: het bieden van grensverleggende en hoogwaardige complexe zorg voor en door de mens in een geïntegreerd zorglandschap. We fungeren in al onze kerntaken als innovatiemotor in de regio, nationaal en internationaal. Samen. Beter.UMCG!
De P&O organisatie bestaat naast het team Services & Support uit de onderdelen P&O Arbeid & Gezondheid, P&O Advies & Ontwikkeling en P&O Experts. Strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, talentmanagement, ‘binden, boeien & behoud’, leiderschapsontwikkeling, diversiteit en inclusie vinden wij hierbij belangrijke P&O-thema’s. Binnen de P&O organisatie werken we samen als professionals die actief en met plezier hun bijdrage leveren aan het realiseren van onze ambities. In ons werk vinden we ruimte om voorwaarden te scheppen zodat de medewerkers kunnen excelleren en innoveren.

Als hoofd van de afdeling P&O Services & Support zet jij je expertise in op het leiden van de werkzaamheden van ruim 65 medewerkers. De afdeling is opgedeeld in 2 clusters welke beide worden aangestuurd door een coördinator. Daarin werken medewerkers Recruitment, personeelsconsulenten, medewerkers Personeelszaken, medewerkers Personeelsadministratie, salarisadministratie, sociale zekerheid en functioneel beheer. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het interne uitzendbureau (poolbureau). Alle processen op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom komen op de afdeling voorbij. Onze motto is ‘digitaal als het kan en persoonlijk wanneer het moet’.
Voor de afdeling P&O Services & Support zijn wij op zoek naar een inspirerende en pragmatische leidinggevende die thuis is in de wereld van personeel & organisatie en daarnaast kennis heeft van salarisadministratie en ict infrastructuur. En dat in een academische omgeving die gekenmerkt wordt door vele uitdagingen en vernieuwingen. Veranderingen die invloed hebben op onze kerntaken patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiden. Het UMCG is volop in beweging, waarbij het realiseren van de strategie voor de toekomst een belangrijke ontwikkeling is.

Functiebeschrijving

Als hoofd zorg jij ervoor dat de P&O dienstverlening vlekkeloos verloopt. In die rol, waar jezelf invulling aan kan geven, ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het team als medeverantwoordelijk voor de P&O brede ontwikkeling, de uitvoering en professionalisering van het P&O-beleid.

Als hoofd P&O Services & Support:
- Geef je op inspirerende wijze leiding aan de professionals van Services & Support.
- Heb je kennis van P&O processen en salarisadministratie en ben jij een E-HRM fan.
- Ben je werkzaam op het snijvlak van strategische, operationele en tactische P&O-processen.
- Ontwikkel je visie als lid van het managementteam P&O met een eigen verantwoordelijkheid en budget - op het gebied van inspirerend en duurzaam werkgeverschap, autonomie, zeggenschap, anders organiseren en andere relevante P&O thema’s.
- Vertaal je externe ontwikkelingen, inclusief wet- en regelgeving, naar UMCG-beleid.
- Ben je sparringpartner voor je P&O collega’s, het MT, hoger management van het UMCG en de directeur P&O.
- Sta je midden in de UMCG organisatie. Je verbindt, signaleert en vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar P&O beleid en moderne instrumenten en jaagt deze innovaties aan.
- Participeer je in projectgroepen en geef je input voor verdere ontwikkeling van P&O beleid en instrumenten.
- Zorg je daarnaast voor een adequate en uniforme toepassing van het P&O-beleid en het daaraan gekoppelde instrumentarium.
- Heb je als constante leidraad dat P&O producten en processen aansluiten bij de behoefte en het welbevinden van al onze collega’s en leidinggevenden.

Wat vragen wij

Met jouw ervaring als leidinggevende op tactisch niveau in een complexe organisatie, heb je goed zicht op de omgeving waarin je opereert, wat onder meer tot uitdrukking komt in organisatie sensitiviteit en netwerkvaardigheid. Je begrijpt en handelt naar inzicht in verbanden en dwarsverbanden . Jouw besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid vallen positief op. Je bent gericht op het versterken van het vertrouwen en werkt doelgericht samen met in- en externe partners. Daarnaast stimuleer en faciliteer je samenwerking.
Je faciliteert de professionals en het team, op zo’n manier dat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk wat diegene doet, in wie deze persoon is en in hun ontwikkeling. Je bent een goede coach en weet je leiding te geven aan eigenaarschap. Je stuurt op de kernwaarden (‘we zien de mens en nemen onze verantwoordelijkheid, we gaan samen vooruit en we zijn wendbaar), bent hier zelf ook op aanspreekbaar en geef je hierin het goede voorbeeld.
Je bent reflectief en je hebt een lerende houding. Je draagt zorg voor complementariteit in je team en je werkt actief aan een inclusieve en sociaal veilige cultuur. Je bent in staat in volle overtuiging leiding te geven aan de veranderingen (veranderkundig onderlegd). Je weet eventuele weerstand het hoofd te bieden, je hebt lef. Je bent niet alleen in staat ‘het goede gesprek’ te voeren maar vooral ook het moedige gesprek!

Verder beschik je over:
- academisch werk- en denkniveau;
- aantoonbare ervaring met continue verbeteren vanuit zowel de procesbenadering als vanuit de menskant
- het vermogen niet in de dagelijkse hectiek te verzanden maar de vertaling en focus op de middellange en lange termijn te leggen en strategisch te blijven denken en doen;
- ervaring in de wereld van P&O en je hebt gedegen kennis van de P&O-instrumenten, de samenhang hierin en het professionaliseren van de processen;
- een bedrijfskundige oriëntatie.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 32-36 uur per week. We zijn op zoek naar een vaste waarde in ons P&O MT en voor het team. Het salaris bedraagt maximaal €7.279,- bruto per maand (schaal 13), afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC). Daarnaast kun je gebruik maken van de CAO a la carte mogelijkheden zoals het Fietsplan en Bedrijfsfitnessregeling.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Michiel Kahmann telefoonnummer (050) 361 1553

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 16 april 2023. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier