Klinisch fysicus-audioloog in opleiding

Afdeling

Keel-Neus-Oorheelkunde

Werkomgeving

Het Universitair Audiologisch Centrum Groningen van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en verzorgt klinische zorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gehoor-, spraak-, taal- en stemstoornissen. De afdeling heeft een bijzondere betekenis als regionaal topreferentiecentrum. Diagnostiek, behandeling en revalidatie vindt plaats in multidisciplinaire teams die zijn gevormd rond specifieke aandachtsgebieden zoals cochleaire implantatie en tinnitus.
Het wetenschappelijk onderzoek op de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde richt zich op het onderzoeksprogramma Healthy Ageing and Communication. Belangrijke onderzoeksgebieden zijn tinnitus, cochleaire implantatie en hoofd-halsoncologie.

De Audiologische Centra van Pento zijn gespecialiseerd in diagnostiek, revalidatie en vroegbehandeling bij een auditieve beperking en taal-spraakproblematiek. Het Audiologisch Centrum in Zwolle is een regionaal centrum voor diagnostiek op het gebied van gehoor en taal- en spraakontwikkeling.

Functiebeschrijving

- Je volgt een 4 jaar durende opleiding volgens de richtlijnen van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (OKF). Het Universitair Audiologisch Centrum Groningen en Pento AC Zwolle bieden gezamenlijk de opleiding tot klinisch fysicus-audioloog aan. De opleiding in Groningen wordt aangeboden met een stage in Zwolle. De opleiding vindt plaats in nauwe samenwerking met alle subspecialisaties van de klinische fysica binnen het cluster Noordoost-Nederland. Het curriculum van de opleiding is te vinden via de site van Stichting OKF.
- Je voert audiologisch onderzoek uit en zo nodig revalideer je slechthorende volwassenen en kinderen. Je superviseert medewerkers die deze werkzaamheden uitvoeren.
- Je draagt zorg voor het vastleggen van de gegevens en de rapportage.
- Je adviseert specialisten en huisartsen.
- Je participeert in een of meer multidisciplinaire teams.
- Je bewaakt en bevordert de deskundigheid van de medewerkers.
- Je ontwikkelt, introduceert en implementeert nieuwe technieken en meetmethodieken in de audiologische diagnostiek en revalidatie.
- Je voert audiologisch wetenschappelijk onderzoek uit als onderdeel van de opleiding.

Wat vragen wij

- Je hebt een afgeronde opleiding op academisch niveau in de Natuurkunde. Indien je een universitaire opleiding Biomedische Technologie met het certificaat “Fysica in de kliniek” hebt kan dit ook geschikt zijn als vooropleiding (zie de link ).
- Je hebt affiniteit met patiëntenzorg, met name met de doelgroepen: volwassenen (vaak ouderen) en kinderen met gehoorproblemen en cliënten met klachten over oorsuizen en duizeligheid.
- Je kunt zowel zelfstandig als in multidisciplinair teamverband kunnen werken.
- Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Je krijgt een arbeidsovereenkomst (36 uur per week) voor de duur van de opleiding (4 jaar). Het salaris bedraagt maximaal € 5.088,- bruto per maand (schaal 10), afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC)
Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de opleiders:
- dr.ir. Emile de Kleine en prof.dr. Pim van Dijk (UMCG) bereikbaar op (050) 361 2550;
- dr. Ruben Benard (Pento) telefoon (038) 425 5322.

Meer informatie

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 19 maart 2023. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier