Junior onderzoeker Huisartsengeneeskunde & Ouderengeneeskunde

Afdeling

Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde

Werkomgeving

Eén van de taken van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Dit project valt binnen de onderzoeksgroep ‘Kind’, dat als doel heeft om bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van huisartsgeneeskundige zorg en zorg in de keten voor het kind. Het project is een samenwerking met de afdeling Orthopedagogiek: Gedrag Opvoeding en Kinderrechten, het Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen (GMCP) van de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG, ExpEx Friesland en de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.

Project ‘Sekse en Gender bij interventies gezinnen met complexe problemen
Gezinnen met zware opvoedproblemen (ZOP) ervaren opvoedproblemen die qua ernst en/of tijdsduur dusdanig zijn dat ze een bedreiging vormen voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) zijn gezinnen waarin minimaal één ouder en één kind langdurig kampen met sociaaleconomische en psychosociale problemen.

Recent onderzoek van het ZonMw consortium W2Severe heeft kennis geleverd over de werkzame elementen van interventies voor ZOP&GMCP. Er bestaat nu gedetailleerd inzicht in de inhoud van interventies, aangeboden aan 499 gezinnen en in de effectiviteit van (combinaties van) elementen binnen deze interventies. Binnen dit onderzoek is niet gekeken naar sekseverschillen in het aanbod van elementen en de effectiviteit hiervan, terwijl bekend is dat er potentiële sekseverschillen zijn in uitkomsten van interventies voor ZOP&GMCP, die mogelijk verklaard kunnen worden door sekse specifieke behoeften van jongens en meisjes of door verschillen in de aangeboden zorg. Naast sekseverschillen zijn verschillen in genderidentiteit of seksuele oriëntatie van jongeren ook sterk onderbelicht in onderzoek en de praktijk van interventies voor GMCP, terwijl LHBTIQA+ jongeren (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer/questioning, aseksueel/aromantisch en andere vormen van seksuele identiteit en oriëntatie) oververtegenwoordigd zijn in de jeugdzorg.

Het doel van het onderzoek is drieledig: zicht krijgen op:
- verschillen tussen jongens en meisjes in aangeboden zorg en effectiviteit daarvan;
- de mate waarin professionals in hun werk sensitief zijn ten aanzien van specifieke behoeften, problemen en risico’s van jongens en meisjes en van LHBTIQA+ jongeren;
- achterhalen hoe professionals in de hulpverlening omgaan met eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die de maatschappij toedicht aan een bepaald geslacht.

Het project bestaat uit twee fases. In fase 1 (doelstelling 1) worden analyses gedaan op een reeds bestaande dataset die is verkregen binnen een eerder door ZonMw gefinancierd quasi-experimenteel onderzoek gericht op het identificeren van werkzame elementen in de hulp aan ZOP&GMCP (W2Severe). In fase 2 (doelstelling 2 en 3) wordt aanvullend exploratief onderzoek verricht.

Functiebeschrijving

Je richt je voornamelijk op fase 2 van het project (het aanvullende exploratieve onderzoek). In deze fase worden vragenlijsten afgenomen bij professionals die werken met interventies voor ZOP&GMCP. Hiermee willen we inzicht verkrijgen in de kennis van professionals over (de verschillende behoeften, problemen en risico’s van) LHBTIQA+ jongeren en in hoeverre professionals zich bijvoorbeeld voldoende vaardig voelen om genderidentiteit en seksuele identiteit met jongeren te bespreken en/of daarop in te spelen. Vervolgens worden interviews afgenomen met deze professionals om te achterhalen in hoeverre zij de hulp die zij bieden sensitief achten ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes en ten aanzien van LHBTIQA+ jongeren en wat zij nodig hebben om dit (beter) te doen.

De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van de vragenlijst, het verzamelen en analyseren van de data en het rapporteren en presenteren van de resultaten. Je voert deze werkzaamheden uit onder begeleiding van een universitair docent en in nauwe afstemming met de overige projectteamleden, waaronder ook ervaringsdeskundige jongeren.

Wat vragen wij

- Je hebt een relevante universitaire (onderzoeks-) masteropleiding afgerond gericht op de gezondheidszorg of gedragswetenschappen, zoals gezondheidswetenschappen, pedagogische wetenschappen, sociologie, criminologie of vergelijkbaar met relevante onderzoekservaring.
- Je hebt affiniteit met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Het is een pre als je ervaring hebt met kwalitatief onderzoek.
- Je beschikt over uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden.
- Je hebt een open en flexibele houding bij externe contacten.
- Je kunt goed samenwerken in een team maar neemt ook zelfstandig initiatief.
- Je zet je graag in om wetenschappelijke kennis te vertalen naar handvaten voor de dagelijkse zorgpraktijk.
- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en beheerst het Engels op professioneel niveau.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Je krijgt een arbeidsovereenkomst (12 uren per week (0,33 FTE)) voor de duur van 17 maanden (januari 2023 tot juni 2024) met mogelijkheid van verlenging bij goed functioneren. Het salaris bedraagt maximaal € 5.088,- bruto per maand (schaal 10), afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Daarnaast bieden we jou een plezierige, leergierige werksfeer waarin jij jezelf kan ontwikkelen als onderzoeker. Het UMCG biedt daarnaast goede arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

dr. Loraine Visscher telefoonnummer 06 3198 4966
l.visscher@rug.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 23 februari 2023. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier