Arts-microbioloog, aandachtsgebied bacteriologie

Afdeling

Medische Microbiologie en Infectieprefentie

Werkomgeving

De afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie bestaat uit een diagnostische unit, klinische units en netwerkunits. De kerntaken richten zich op de drie belangrijkste vragen aan ons vakgebied: preventie, diagnostiek en optimale behandeling van infecties. Speerpunten van het UMCG zijn transplantatiegeneeskunde, oncologie en acute zorg. Complexe infectieproblematiek, de preventie van antimicrobiële resistentie en de zorg rondom immuungecompromitteerde patiënten zijn daarom belangrijke onderdelen van onze zorgtaken. Samen met internist-infectiologen, ziekenhuisapothekers en deskundigen infectiepreventie, wordt actief invulling gegeven aan Antimicrobieel, Diagnostisch en Infectiepreventie Stewardship. Daarnaast vindt er door diverse onderzoeksgroepen fundamenteel, translationeel en klinisch-microbiologisch onderzoek plaats. Vanuit de afdeling wordt onderwijs gegeven aan de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

Functiebeschrijving

Het dagelijkse werk van de arts-microbioloog binnen de klinische units bestaat voor de bacteriologie uit supervisie van de laboratoriumdiagnostiek en het verrichten van consulten binnen klinische clusters, zoals intensive care, beschouwende specialismen, snijdende specialismen, hematologie/oncologie en kindergeneeskunde. Wanneer je specifieke interesse hebt voor parasitologie of mycologie, ICT of glims, kan hier ook invulling aan worden gegeven. De concrete invulling van de taken voor de genoemde subspecialismen zal in overleg plaatsvinden. Met de consultentaak neem je deel aan multidisciplinaire overleggen en draag je bij aan het opstellen of vernieuwen van protocollen.

De diagnostische unit vertegenwoordigt de 3 pijlers van microbiologische technieken: kweek, moleculaire diagnostiek en serologie. Er is aandacht voor innovatieve technieken in de vorm van bijvoorbeeld Next-Generation-Sequencing, maar ook op het gebied van versnellen en verbeteren van diagnostiek m.b.v. kweken (bijv. sonicatie) en robotisering. Als arts-microbioloog ben je betrokken bij de validatie en implementatie van vernieuwingen in de diagnostiek.

De netwerk units bestaan uit het A-team, de commissie antimicobiële middelen en het regionetwerk. Samenwerking met partners van binnen en buiten het ziekenhuis staat hierbij centraal. Als arts-microbioloog ben je onderdeel van deze netwerken.

De medische staf van onze afdeling, bestaande uit 18 personen, is samengesteld uit diverse disciplines zoals arts-microbioloog, internist-infectioloog, medisch moleculair microbioloog en epidemioloog. Samen vormen we het opleidingsteam voor de groep AIOS medische microbiologie.
Gezien de complexiteit van de zorg die in het UMCG wordt geleverd, bestaat er een intensieve en goede samenwerking tussen de artsen-microbioloog en internist-infectiologen waarbij ieder zijn eigen expertise inbrengt en er dagelijks multidisciplinair wordt overlegd. Het is dus van belang dat je een teamspeler bent met goede communicatieve vaardigheden.

Naast de klinische werkzaamheden geef je als arts-microbioloog onderwijs aan andere vakgroepen en aan studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderwijs binnen onze afdeling wordt gecoördineerd en didactisch ondersteund door een docent. Het doen van wetenschappelijk onderzoek en het hierin samenwerken met onderzoeksgroepen binnen en buiten het UMCG wordt gestimuleerd.

Zowel ervaren artsen-microbioloog als diegenen die binnenkort hun opleiding afronden worden uitgenodigd om te solliciteren.

Wat vragen wij

Wat bieden wij

Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voor 0,8 fte voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt maximaal € 13.001,- bruto per maand (schaal UMS) op basis van een fulltime dienstverband. Verder ontvang je een toelage voor het verrichten van diensten en een functie-gebonden budget van € 6.866,- per jaar. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Prof. dr. Andreas Voss telefoonnummer (050) 361 3480

Dr. Marjolien Knoester telefoonnummer 06 5525 6410

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 15 februari 2023. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier