Senior docent Sociale Geneeskunde

Afdeling

Gezondheidswetenschappen

Werkomgeving

De sectie Sociale geneeskunde richt zich op drie thema’s: Jeugd, Maatschappij & Gezondheid; Arbeid & Gezondheid en Global Health. Binnen de sectie Sociale geneeskunde werken collega’s vanuit verschillende disciplines samen aan hun kerntaken, het geven van onderscheidend onderwijs en het doen van topwetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met sociaalgeneeskundige professionals en de organisaties waarin deze werken zoals GGD’en, UWV en arbodiensten. De sectie Sociale geneeskunde is verantwoordelijk voor het sociaalgeneeskundig onderwijs in de geneeskundeopleiding. Wij verzorgen onderwijs vanuit sociaalgeneeskundig perspectief met de focus op gezondheid, participatie en (collectieve) preventie. Een groot deel van onze docenten is tevens werkzaam als bedrijfsarts, verzekeringsarts of als arts in een van de profielen Maatschappij en Gezondheid en fungeert daardoor als rolmodel vanuit de praktijk voor onze studenten. Elke docent volgt een persoonlijk docent professionaliseringstraject. Momenteel bestaat onze vaste docentengroep uit zes sociaalgeneeskundigen, een junior academic teacher en twee coördinerend docenten. Daarnaast vervullen promovendi, postdoc onderzoekers en stafleden docentrollen. Uitbreiding van de docentengroep is nodig vanwege de steeds toenemende vraag naar onderwijs vanuit sociaalgeneeskundig perspectief. Sociale geneeskunde is onderdeel van de multi-disciplinaire afdeling Gezondheidswetenschappen. Wij werken nauw samen met de andere secties Gezondheidspsychologie, Global Health, Verpleegkundig Onderzoek en Toegepast Gezondheidsonderzoek. Bij de afdeling werken ongeveer 350 mensen, waarvan ongeveer 90 bij Sociale geneeskunde.

Functiebeschrijving

- Je ontwikkelt, evalueert en verbetert sociaalgeneeskundige onderwijsmodules in de bachelor geneeskunde en stageplannen ten behoeve voor coschappen Sociale Geneeskunde.
- Je draagt bij aan nieuwe onderwijsmogelijkheden met een focus op preventie en gezondheid aan en werkt deze uit.
- Je verzorgt colleges en begeleidt kleinschalig onderwijs en individuele studenten.
Bovenstaande taken betreffen het onderwijs aan Nederlandstalige en Engelstalige studenten.

Wat vragen wij

- Je hebt een afgeronde opleiding geneeskunde, gezondheidswetenschappen, psychologie, sociologie of vergelijkbaar.
- Je hebt aantoonbare onderwijservaring en voornemens je docentenrol verder te professionaliseren.
- Je bent in het bezit van een universitaire basiskwalificatie onderwijs (BKO of vergelijkbaar), of bereid deze te behalen.
- Je hebt aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek of een afgerond promotietraject is een pre.
- Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.

Competenties
- Je bent enthousiasmerend, gedreven en creatief.
- Je bent toegankelijk, flexibel en gericht op samenwerken.
- Je hebt uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract tot 1 september 2024 (36 uren per week). Er zijn mogelijkheden tot hybride werken bespreekbaar.
Het salaris bedraagt maximaal € 5.584,- bruto per maand (schaal 11, het bij de functie passende profiel is dat van docent 3) op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC). Het UMCG biedt een aantrekkelijke werkomgeving tussen geïnspireerde en bij onderwijs betrokken wetenschappers en clinici, en een goed pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals studieregelingen.

Mocht je (nog) niet helemaal voldoen aan dit profiel of ben je meer op zoek naar een functie als onderwijsontwikkelaar dan nodigen we je ook van harte uit om te solliciteren. We gaan graag met je in gesprek!

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

dr. Netty Bos-Veneman telefoonnummer 06 2564 6864
n.bos-veneman@umcg.nl
Obbe van der Wal telefoonnummer (050) 361 6969
o.van.der.wal@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 28 november 2022. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier