Projectleider zorgtechnologie

Afdeling

Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde

Werkomgeving

Binnen de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG vindt patiëntenzorg plaats in de Academische Huisartspraktijk Groningen, wordt een bijdrage geleverd aan het basiscurriculum Geneeskunde, worden AIOS opgeleid tot huisarts en specialist Ouderengeneeskunde en vindt wetenschappelijk onderzoek plaats binnen de secties Onderzoek en Ouderengeneeskunde. Ook zijn er twee netwerken: het AHON en het UNO-UMCG. In het AHON (Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk) betrekken we huisartsen uit de regio bij onderwijs en onderzoek.

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg-UMCG (UNO-UMCG) is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Ouderengeneeskunde van het UMCG en twintig innovatieve ouderenzorgorganisaties in Noord- Oost Nederland. Het UNO-UMCG doet wetenschappelijk onderzoek, deelt kennis en biedt ondersteuning bij het toepassen van kennis om verbeteringen in de ouderenzorg door te voeren.
De missie van Het UNO-UMCG is: kennis ontwikkelen waarmee we samen bouwen aan de kwaliteit van zorg voor mensen (met dementie) in het verpleeghuis en thuis.
In het UNO-UMCG zien we kennis als bron om te bouwen aan de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie en andere kwetsbare ouderen in het verpleeghuis en thuis. Bij het UNO-UMCG werken onderzoekers, implementatiedeskundigen, promovendi en onderzoekmedewerkers samen met de praktijk op het gebied van probleemgedrag, medicatieveiligheid, zorgethiek, pijn, functioneren en welbevinden en samenwerken in de eerste lijn.
Een nieuw aandachtsgebied is zorgtechnologie, in het bijzonder sensortechnologie bij mensen met dementie in het verpleeghuis en thuis, onder de naam MOOD-Sense (Sensortechnologie voor monitoren van onbegrepen gedrag (MOOD-Sense).
Voor deze functie zoeken wij een ervaren projectleider met affiniteit voor zorgtechnologie, wetenschappelijk onderzoek en ouderenzorg.
In nauwe samenwerking met de Hanzehogeschool (lectoraat sensors en smart systems), mbo’s en een aantal zorgorganisaties doen we lokale experimenten voor het signaleren, monitoren en voorspellen van individueel probleemgedrag en andere zorgproblemen (via sensortechnologie). Deze kennis moet leiden tot betere zorg voor mensen met dementie. Naast het technisch ontwerp van een dergelijk systeem is nadrukkelijk aandacht voor implementatie in de zorgpraktijk (en alles wat daarmee samenhangt, ethische aspecten, dataveiligheid en verandering van werkwijze door verzorgenden). De projectleider zal (deel)projecten voor MOOD-Sense in regio Groningen, Friesland, Drenthe en Twente opzetten en coördineren.

Functiebeschrijving

- Je ontwerpt, organiseert en leidt projecten zorgtechnologie in verpleeghuizen (samen met onderzoekers en praktijk).
- Je zorgt inhoudelijk op de hoogte te zijn van het onderwerp, stelt programma van eisen op en randvoorwaarden (tijd, geld en menskracht).
- Je adviseert over de projectstructuur, stelt het projectplan, projectcalculatie en planning op.
- Je onderhoudt contacten/ overlegt regelmatig met (1) onderzoekers, implementatiedeskundigen binnen de afdeling, (2) relevante partijen in Noord-Nederland op het gebied van ontwerp en implementatie van zorgtechnologie, zoals Hogescholen, mbo’s, Techhubs, bedrijven, verpleeghuizen.
- Je schrijft mee aan onderzoeks-aanvragen voor projectfinanciering samen met onderzoekers.
- Je legt verantwoording af aan de hoogleraar Ouderengeneeskunde (hiërarchisch leidinggevende).

Wat vragen wij

- Vaardigheden m.b.t. het voorbereiden, uitvoeren, beheren en verantwoorden van projecten gestructureerd en planmatig kunnen werken.
- Vaardigheid in het omgaan met mensen, leidinggeven en in het onderhouden van contacten.
- Vermogen tot het uitvoeren van passende projectinterventies om de juiste effecten te veroorzaken voor het bereiken van het doel.
- Vaardigheid in het voorbereiden van door anderen te maken strategische beleidskeuzes.
- Vaardigheden in het verkrijgen, analyseren en presenteren van feiten en bevindingen.
- Communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden.
- Beslisvaardigheden.
- Kunnen uitvoeren, monitoren en evalueren van een risicoanalyse.
- Vaardigheden om projectresultaten te implementeren en adapteren in de bestaande organisatie.
- Snel kunnen reageren op vragen van opdrachtgevers, projectgroepleden, leveranciers etc.
- Onder tijdsdruk kunnen werken.
- Het kunnen begeleiden van nieuwe medewerkers en stagiaires.

Je voldoet aantoonbaar aan de volgende criteria:
- Je hebt ruime ervaring in projectmanagement: voorbereiden, uitvoeren, beheren en verantwoorden van projecten gestructureerd en planmatig kunnen werken.
- Je bent analytisch ingesteld, zelfstandig en beschikt over zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.
- Je hebt aantoonbare affiniteit/ ervaring met zorgtechnologie en met wetenschappelijk onderzoek.
- Je hebt goede sociale vaardigheden en kunt duidelijk communiceren met alle stakeholders. Je bent goed in staat samen te werken met verschillende belanghebbenden, soms met tegengestelde doelen, zoals zorgmanagers, zorgprofessionals, ICT ondersteuners van zorgorganisaties, bedrijven en onderzoekers waarbij je de diverse belangen in het oog houdt (communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden, beslisvaardigheden).
- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels. Spreekvaardigheid in het Duits is een pre.
- Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs en auto.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een tijdelijk dienstverband van 1 jaar (20-24 uur per week) met uitzicht op verlenging. Het salaris bedraagt maximaal € 5.584,- bruto per maand (11) op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Prof. Sytse Zuidema telefoonnummer 06 2564 7139
s.u.zuidema@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 30 november 2022. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier