Adviseur Crisisbeheersing & OTO Noord-Nederland

Afdeling

AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord Nederland)

Werkomgeving

Het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland is de partner in het zorgnetwerk van ziekenhuizen, ambulancediensten, GGD/GHOR, huisartsen, verloskundigen, geestelijke gezondheidsdiensten, zorgverzekeraars en zorgbelang. Een van onze taken is het in staat stellen van onze ketenpartners om voorbereid te zijn op en goed te kunnen functioneren tijdens een crisis. In het programma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) wordt hulpverleners geleerd hoe zij hun taken moeten uitvoeren tijdens een (grootschalige) ramp en ook hoe zij moeten handelen bij een (interne) crisis. Dit gebeurt door het aanbieden van opleidingen en trainingen en het streven naar meer samenhang door een cyclisch verloop hiervan. De activiteiten zijn gebaseerd op het Kwaliteitskader Crisisbeheersing & OTO 2.0. Uitgangspunt van ons opleidingsprogramma is dat het aanbod ‘van, voor en door de zorg’ wordt georganiseerd. Dat betekent dat de activiteiten zoveel mogelijk in netwerkverband worden georganiseerd.

In het kader van bovenstaande zijn wij op zoek naar een nieuwe adviseur crisisbeheersing en OTO.

Functiebeschrijving

De adviseur crisisbeheersing houdt zich, in het kader van crisisbeheersing, bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van het OTO programma in de regio. Dat gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de programmamanager crisisbeheersing en OTO en de betrokken ketenpartners in de regio’s Drenthe, Friesland en Groningen. De adviseur werkt in het team crisisbeheersing en OTO. Leidinggevende is de manager van AZNN.

Werkzaamheden
De adviseur heeft de volgende taken:
- Adviseren en doorontwikkelen van de regionale netwerkvorming binnen het speelveld crisisbeheersing en OTO op tactisch en operationeel niveau, brengt adviezen uit aan het bestuurlijk ROAZ;
- Maken van operationeel en tactisch beleid en implementeren van dit beleid;
- Adviseren en meedenken op strategisch niveau rondom beleid op het gebied van Crisisbeheersing en OTO;
- Informeren en rapporteren van gesprekspartners van strategisch niveau;
- Adviseren en ondersteuning bieden aan ketenpartners ten aanzien van hun OTO activiteiten;
- Voorwaarden scheppen voor centraal opleidingsaanbod, matchen van vraag en aanbod;
- Coördineren en onderhouden van het regionale CBRN-netwerk;
- Coördineren van het regionale visitatie proces crisisbeheersing en OTO inclusief de secretarisrol bij de visitaties zelf.

Wat vragen wij

Als adviseur herken jij jezelf in onderstaande eigenschappen:
- Is een netwerker pur sang en heeft aantoonbare ervaring met het opzetten en onderhouden van (regionale) netwerken;
- Heeft ruime kennis en aantoonbare ervaring als beleidsadviseur in de netwerkzorg bij voorkeur (deels) op het gebied van crisisbeheersing;
- Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
- Heeft sterke analytische vaardigheden en een hands-on mentaliteit;
- Heeft overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit en beschikt over adviesvaardigheden;
- Heeft een duidelijke visie op crisisbeheersing en is uitstekend in staat deze zowel mondeling als schriftelijk uit te dragen;
- Is op de hoogte van de landelijke en regionale wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en OTO;
- Werkt doelgericht aan concrete resultaten en heeft een groot zelfsturend vermogen;
- Is een teamspeler en werkt nauw samen met betrokkenen ketenpartners in de regio én met de collega’s binnen AZNN;
- Is creatief, initiatiefrijk en enthousiasmerend;
- Beschikt over minimaal HBO denk- en werkniveau en aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie.

Wat bieden wij

De adviseur wordt aangesteld bij AZNN. De omvang van het dienstverband betreft 32-36 uur per week voor in eerste instantie een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Detachering vanuit de eigen organisatie behoort tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt maximaal € 4.800,- bruto per maand (schaal 10 per 1-8-2022) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Karijn Munneke telefoonnummer 06 5525 7075

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 7 juli 2022. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier