GZ-psycholoog Orthopedie & Oncologie team

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Werkomgeving

In het UMCG Centrum voor Revalidatie (CvR) revalideren volwassenen en kinderen met een lichamelijke beperking als gevolg van een ongeluk, ziekte of aangeboren aandoening. Patiënten komen naar het centrum met complexe hulpvragen op medisch, lichamelijk, psychosociaal en arbeidskundig gebied. Vanuit de laatste wetenschappelijke kennis en met de modernste apparatuur werken ruim 700 collega’s nauw met elkaar samen om de best mogelijke zorg te bieden. We stellen de persoonlijke doelen van de patiënt daarbij centraal. Patiënttevredenheid, kwaliteit, professionaliteit en collegialiteit staan hoog in het vaandel. De medewerkers van het centrum werken op de locatie UMCG Groningen en de locaties Beatrixoord en de Mytylschool in Haren. In het centrum in Haren vinden zowel klinische als poliklinische revalidatiebehandelingen plaats voor patiënten met hart- en longziekten en diabetes en aandoeningen op het gebied van revalidatiegeneeskunde, zoals dwarslaesies, amputaties en niet aangeboren hersenletsel. We werken nauw samen met andere afdelingen binnen het UMCG, andere ziekenhuizen, zorginstellingen, revalidatiecentra en de Rijksuniversiteit Groningen.

Het centrum biedt ruimte voor onderzoek en opleiding. Zo zijn er psycholoog specialisten in opleiding (KP en KNP), psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en stagiaires van diverse opleidingen aanwezig in de teams. Er wordt meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er ruimte voor intervisie en vinden we onderling overleg ter bevordering van de zorg voor patiënten vanzelfsprekend.

Het team
Binnen het CvR zoeken wij een enthousiaste gezondheidszorgpsycholoog voor zwangerschapsverlof vervanging. De vacature is ontstaan binnen het Orthopedie & Oncologie team, locatie Beatrixoord te Haren. Binnen het Orthopedie & Oncologie team revalideren patiënten, zowel klinisch als poliklinisch, met een beenamputatie, een multitrauma, patiënten met en na kanker en patiënten met long-covid klachten. De behandeling heeft een interdisciplinair karakter, waarbij naast de somatische stoornissen ook de psychosociale aspecten aandacht krijgen. Binnen het team werken 2 psychologen. Het team bestaat verder uit revalidatieartsen, psychomotorisch therapeuten en collega’s van disciplines zoals de fysiotherapie, activiteitentherapie en ergotherapie.

Functiebeschrijving

- Je verricht intake gesprekken en voert psychodiagnostisch onderzoek uit bij uiteenlopende vraagstellingen voor volwassenen.
- Je begeleidt en behandelt patiënten, zowel poliklinisch als klinisch.
- Je verricht indicatiestelling.
- Je legt je bevindingen vast in het daarvoor bestemde electronische patientendossier (EPD).
- Je levert een bijdrage aan de behandelplannen.
- Je draagt zorg voor een goede communicatie met patiënten en verwijzers.
- Je werkt nauw samen met de collega’s in het multidisciplinaire team en met collega’s van de vakgroep en draagt daarbij zorg voor goede samenwerking en afstemming met de betrokken discipines om daarmee zorgcontinuïteit en doelmatige zorg te realiseren.
- Je consulteert zo nodig andere deskundigen.

Wat vragen wij

- Je bent bij voorkeur een BIG-geregistreerd GZ-psycholoog.
- Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met de behandeling en begeleiding van patiënten in de complexe problematiek van bovengenoemde patiëntengroepen.
- Je kunt zowel zelfstandig als in interdisciplinair teamverband werken.
- Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
- Je bent een positief ingestelde teamspeler, die gewend is de verbinding te zoeken met alle interne en externe samenwerkingspartijen.
- Je vindt het leuk om andere disciplines te coachen in complexe praktijksituaties.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week, voor de duur van 15 september t/m 7 april (ter vervanging van zwangerschapsverlof). Daarna nog een periode t/m 1 juli voor 8 uur per week.

Het salaris bedraagt maximaal € 5.584,- bruto per maand (schaal 11 per 1-8-2022) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Ingrid Wierenga telefoonnummer 06 2565 1403
j.g.wierenga-wagenvoort@umcg.nl
Els Tammenga telefoonnummer 06 2564 7073
e.tammenga@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 6 juli 2022. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier