Manager Acute Zorgnetwerk Noord Nederland, domein Strategie & Beleid

Afdeling

AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord Nederland)

Werkomgeving

De ketenpartners binnen het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) werken samen om de acute ketenzorg te borgen in Noord Nederland en om voorbereid te zijn op crisissituaties in de acute zorg. Als traumacentrum heeft het UMCG de wettelijke taak om het ROAZ te coördineren. Het UMCG is een universitair medisch centrum dat zich richt op topreferente en complexe patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en onderzoek. Zij doet dit op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het vooruitstrevend en vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek wordt vanuit het centrale thema ‘Healthy Ageing', gezond en actief ouder worden, georganiseerd.

In situaties waar elke seconde telt, is goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners van groot belang. Kennis van elkaars werkwijze en expertise is daarom essentieel. In het ROAZ maken aanbieders van acute zorg op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau afspraken over het continu verbeteren van de onderlinge samenwerking en het op elkaar afstemmen van het zorgaanbod. Ketenpartners in het ROAZ willen er samen voor zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg ontvangt op de juiste plaats. Ook als er sprake is van een ramp of crisis. Het gaat om netwerksamenwerking van alle ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen, GGD’en, zorgverzekeraars en de VVT-sector in Groningen, Friesland en Drenthe.

Het team Acute Zorgnetwerk Noord Nederland versterkt en ondersteunt het noordelijk netwerk van zorgaanbieders. Door samenwerking tussen ketenpartners te stimuleren, een gezamenlijk opleidingsaanbod te bieden en de kwaliteit in de acute ketenzorg te borgen. Het werkterrein van het AZNN omvat de reguliere zorg in acute zorgketens, inclusief de traumazorgketen, de voorbereiding van ketenpartners op rampen en crises en de ondersteuning van het ROAZ. In de COVID-19 pandemie heeft het team AZNN een cruciale rol (gespeeld) in de samenwerking tussen de regionale partners in de keten van acute zorg. Daarnaast is het AntiBioticaResistentie Netwerk Noord Nederland (ABRZN) binnen het AZNN gevestigd. De manager van het AZNN rapporteert aan de directeur Strategie & Beleid van het UMCG.

Functiebeschrijving

Als manager Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) ben je, samen met de adviseurs, het gezicht van het AZNN voor het regionale netwerk en landelijke partijen. Je geeft leiding aan een team, dat onder andere bestaat uit adviseurs Acute Zorg/ROAZ, traumazorg, crisisbeheersing en regionaal OTO programma, ABR, datamanagers voor de traumaregistratie, een adviseur communicatie en stafassistenten. Je werkt daarbij nauw samen met een teamleider die de dagelijkse aansturing van het team doet. Samen met de medisch coördinator traumachirurgie UMCG en een traumachirurg uit de regio vorm je het MT AZNN.

Bij het uitvoeren van de taken wordt een beroep gedaan op je netwerkvaardigheden, organisatiesensitiviteit, creativiteit, regelvermogen en doortastendheid:
- Organisator en strategisch adviseur van het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland. Je bent de rechterhand van de voorzitter van dit overleg.
- Organisator/voorzitter van diverse ROAZ-werkgroepen van (medisch) professionals uit de acute zorgketen.
- Inhoudelijke voorbereiding en advisering van de Raad van Bestuur van het UMCG in de overleggen van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).
- Als manager van AZNN ben je deelnemer aan het landelijk overleg van de managers van alle 11 acute zorgnetwerken in Nederland.
- Uitvoering geven aan de opdracht van het UMCG (met de erkenning traumacentrum) om de traumazorg (en de acute zorg als geheel) in de regio te coördineren.
- Je bouwt aan en onderhoudt een eigen netwerk van contacten met de ketenpartners in de regio Noord Nederland, zowel op het niveau van de zorgprofessionals als bestuurders en management van de ROAZ-ketenpartners.
- Regulier overleg met contacten bij het ministerie van VWS en bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).
- Je bent eindverantwoordelijk voor de reguliere jaarlijkse financiële begroting en verantwoording van o.a. de beschikbaarheidsbijdragen van de NZa voor de organisatie van het ROAZ/Traumazorgnetwerk en voor de voorbereiding op rampen en crisisprogramma omtrent Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO).
- Het veranderde regionale landschap sinds de COVID19-crisis (ontwikkelingen naar een ROAZ+ structuur) vraagt ook om een herziening van de taken en verantwoordelijkheden van AZNN. Van de manager wordt een visionaire blik verwacht met betrekking tot deze veranderingen.

Wat vragen wij

- Academisch werk- en denkniveau.
- Advies- en analytische vaardigheden.
- Coachende en motiverende verbindende leidinggevende capaciteiten.
- Actief ontwikkelen en onderhouden van netwerken, waarbij je inspireert en vernieuwingen weet te realiseren.
- Minimaal 5-10 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur als manager in een complexe netwerk omgeving.
- Je werkt gestructureerd en hebt ervaring in het voorbereiden van bestuurlijke bijeenkomsten.
- Je kent de wereld en de vraagstukken van de acute zorg goed.
- Je hebt een goed gevoel voor (politieke) verhoudingen.
- Je bent een netwerker en weet te verbinden.

Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Wat bieden wij

We bieden je een afwisselende baan in een dynamische complexe regionale werkomgeving. Als professional werk je voor een toonaangevende organisatie die de afgelopen COVID-periode in samenwerking met de regionale partners ook weer heeft laten zien een cruciale rol te spelen op het gebied van gezondheidszorg. Je beweegt je in een ambitieuze omgeving die altijd volop in ontwikkeling is. De functie die wij vacant hebben biedt veel variatie en daagt uit.

Het betreft een fulltime functie (36 uur per week) met een vast dienstverband. Het salaris bedraagt maximaal € 7.417,- bruto per maand (schaal 14) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Mark Spit telefoonnummer (050) 361 3567
m.spit@umcg.nl
Arvid Munzebrock
amunzebrock@heelkundefriesland.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 8 juni 2022. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier