Promovendus: Versterking rol werknemer en leidinggevende in het verzuimproces

Afdeling

Gezondheidswetenschappen

Werkomgeving

De afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG richt zich op gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en preventie. De afdeling heeft een lange onderzoekgeschiedenis op het gebied van Sociale Geneeskunde en Arbeid & Gezondheid. In totaal werken bij de afdeling ruim 200 wetenschappelijke professionals multidisciplinair aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs samen met professionals uit de praktijk. Het uitgangspunt van gezondheidswetenschappen is dat onderzoek betekenisvol moet zijn. Onze ambitie is nieuwe kennis te verwerven en antwoorden te vinden op hedendaagse vraagstukken van onze samenleving. Veel onderzoeksprojecten leiden tot academische promoties, waarbij de wisselwerking tussen wetenschap en de praktijk essentieel is. Het UMCG werkt samen met de Aletta Jacobs School of Public Health, een netwerk van onderzoekers en praktijkpartners in Noord-Nederland met één gezamenlijk doel: meer gezonde jaren.

Functiebeschrijving

Als promovendus in dit vierjarige project ontwikkel en evalueer je vernieuwende werkwijzen en tools in arbeidsorganisaties ter verbetering van het re-integratieproces van zieke werknemers. Deze producten richten zich zowel op het versterken van de eigen regie van de werknemer als op het ondersteunen van leidinggevenden, zodat zij beiden hun rol vroegtijdig in het re-integratieproces beter kunnen oppakken.

Het doel van dit project is:
- Gespreksmomenten met een casemanager en loopbaancoach en aanvullende ondersteunende tools ontwikkelen en evalueren ter bevordering van de eigen regie van zieke werknemers.
- Een web-based platform ontwikkelen en evalueren waarmee leidinggevenden beter worden ondersteund bij het bieden van passend werk aan zieke werknemers.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met diverse praktijkpartners waaronder (branche)organisaties in de zorg en bouw, arbodienstverleners en werknemers- en patiëntenorganisaties. In het onderzoek combineer je kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit (focusgroep) interviews met zieke werknemers, leidinggevenden en andere sleutelfiguren in het re-integratieproces. Voor het kwantitatieve onderzoek maak je gebruik van longitudinale verzuimregistraties van arbeidsorganisaties. Op deze data zal je epidemiologische en econometrische analysetechnieken toepassen, waaronder difference-in-difference analyses.

Het wetenschappelijke eindproduct betreft een proefschrift dat bestaat uit Engelstalige wetenschappelijke artikelen op basis van de bevindingen van het onderzoek dat je uitvoert binnen dit project.

Wat vragen wij

- Een afgeronde masteropleiding in gezondheidswetenschappen, epidemiologie, sociale wetenschappen of een gelijkwaardige studie.
- Belangstelling voor en ervaring met wetenschappelijk onderzoek en sterke kwantitatieve onderzoeksvaardigheden.
- Belangstelling voor onderzoek op het gebied van arbeid en gezondheid met een grote maatschappelijke relevantie.
- Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden.
- Je bent analytisch, zelfstandig, ambitieus, neemt graag initiatief en beschikt over een grote dosis doorzettingsvermogen.
- Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels.
- Je bent bereid verdere opleiding te volgen op het gebied van epidemiologisch onderzoek en data-analyse.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Wat bieden wij

Het betreft een fulltime arbeidsovereenkomst voor vier jaar (36 uur per week). Na het eerste jaar vindt er een beoordeling plaats waarna vastgesteld wordt of er uitzicht is op afronding van het promotieonderzoek in de daaropvolgende drie jaar. Na uiterlijk vier jaar dient het dienstverband te worden afgesloten met een proefschrift.

Het salaris bedraagt minimaal € 2.495,- bruto in het eerste jaar tot maximaal € 3.196,- bruto (schaal PRO) in het laatste (4e) jaar, op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Solliciteren
Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 9 december 2021.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

We ontvangen bij je sollicitatie graag de volgende documenten:
- sollicitatiebrief;
- curriculum vitae (CV);
- cijferlijst (bachelor en master).

De sollicitatiegesprekken zijn op 17 december 2021.
Je ontvangt uiterlijk 13 december bericht of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Raun van Ooijen
r.van.ooijen@umcg.nl
Haitze de Vries
h.j.de.vries@umcg.nl

SolliciterenDigitaal sollicitatieformulier