Docent Anatomie

Afdeling

Biomedical Sciences of Cells & Systems (BSCS)

Werkomgeving

Het UMCG heeft een continue drive tot verbeteren en innoveren. Dit doet het UMCG in 4 kerntaken: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en innovatie. De preklinische afdeling Biomedical Sciences of Cells & Systems (BSCS) is binnen het UMCG een belangrijke speler binnen wetenschappelijk onderzoek, academisch curriculair onderwijs, de medische vervolgopleidingen en onderwijskundige innovatie. Binnen de verschillende secties van de BSCS wordt medisch relevante kennis vergaard en gedeeld op alle mogelijke niveaus van de biologie, wat de afdeling tot een inspirerende werkomgeving maakt. De sectie Anatomie & Medische Fysiologie is 1 van 4 secties binnen de afdeling BSCS. De anatomen binnen de sectie Anatomie & Medische Fysiologie verzorgen het embryologische, klinische, functionele en systemische anatomie-onderwijs van de curricula Geneeskunde, Tandheelkunde, Bewegingswetenschappen, Life Science & Technology en Mondzorgkunde, en zijn nauw betrokken bij de anatomische bij- en nascholing van medische assistenten in opleiding en medisch specialisten. Ze creëert, onder meer in samenwerking met het Wenckebach Skills Centre, de voorwaarden voor chirurgische vaardigheidstrainingen. Een zeer belangrijke en bijzondere taak van de sectie is dat zij verantwoording draagt voor de uitvoering van het Groninger lichaamsdonatieprogramma.

De sectie is actief betrokken bij het ontwikkelen van digitale onderwijsinnovaties, en bij het uitvoeren van onderwijskundig onderzoek. In dit kader onderhoudt de sectie nauwe banden met o.a. het Center for Education Development and Research in Health Professions (CEDAR) van de Rijskuniversiteit, met de European Medical School Oldenburg en ook met enkele Groninger tech-bedrijven.

Bij de sectie Anatomie & Medische Fysiologie maak je deel uit van een overzichtelijk, jong en enthousiast team van biomedische professionals die staan voor innovatief en excellent onderwijs, en internationaal aansprekend onderzoek. De aanwezigheid van anatomen en fysiologen binnen 1 sectie zorgt voor een mooie kruisbestuiving van kennis en vaardigheden. Als anatomiedocent kun je verder gebruik maken van een moderne snijzaalfaciliteit.

Functiebeschrijving

Van de docent wordt een actieve rol verwacht bij het organiseren en geven van onderwijs in de anatomie in zowel kleinschalige onderwijsvormen (b.v. mentorgroepen, snijzaalpractica) als in de vorm van grootschaligere hoor- en werkcolleges. De functie behelst tevens actieve betrokkenheid bij de doorontwikkeling van 2 digitale onderwijsinnovaties voor anatomie. De docent krijgt in eerste instantie uitsluitend een onderwijstaak, maar kan op termijn en bij het beschikbaar zijn van onderzoekfondsen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke onderzoekaanstelling.

- Je voert zelfstandig een deel van de onderwijstaak uit van de sectie Anatomie.
- Je voert overleg met de verschillende cursuscoördinatoren over het te geven onderwijs in de verschillende studierichtingen en stemt dit af met betrokkenen.
- Je instrueert en begeleidt waar nodig studentassistenten die worden ingezet ter ondersteuning van het onderwijs.
- Je voert de onderwijstaak uit in overeenstemming met de overige stafleden van de sectie Anatomie & Medische Fysiologie.
- Je produceert over het gegeven onderwijs actuele toetsvragen, bent bereid deze indien nodig na te zien, evalueert de op toetsvragen behaalde resultaten en past de toetsvragen waar nodig aan.
- Je participeert in de ontwikkeling van probleemgeoriënteerde opdrachten voor practica, tutorgroep bijeenkomsten, werkcolleges, enz.
- Je participeert in de ontwikkeling van onderwijsinnovaties, met name op het gebied van virtuele 3D visualisatie, digitaal toetsen en e-learning.
- Je doceert zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wat vragen wij

- Je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren en uitvoeren van verschillende soorten anatomie-onderwijs (hoorcolleges, practica etc).
- Je koppelt intelligentie, humor en enthousiasme aan flexibiliteit, een goede arbeidsethos, proactiviteit en zelfstandigheid.
- Je hebt een afgeronde universitaire biomedische opleiding op masterniveau.
- Je hebt aantoonbaar ruime kennis van de humane anatomie.
- Je bent in staat om klinische problematiek aan de hand van anatomische concepten uit te leggen.
- Je hebt zeer goede didactische kwaliteiten.
- Je hebt aantoonbare ervaring met online-onderwijsvormen zoals webinars en kennisclips.
- Je hebt een zeer goede beheersing (zowel schrijven als spreken) van het Engels.
- Je hebt kennis van en ervaring met praktisch (snijzaal) onderwijs.
- Je hebt bij voorkeur kennis en inzicht in radiologische en chirurgische anatomie of tenminste aantoonbare affiniteit hiermee.
- Je hebt bij voorkeur kennis en inzicht in de embryologie.
- Je bent bij voorkeur in het bezit van de universitaire Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).
- Je hebt bij voorkeur kennis en inzicht in voor de anatomie relevante e-learningtoepassingen of tenminste aantoonbare affiniteit hiermee.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met kans op verlenging en/of vast dienstverband. Je salaris bedraagt maximaal € 5.383,- bruto per maand (schaal 11) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

dr. Janniko Georgiadis telefoonnummer (050) 363 2460
g.hollander01@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 15 november 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier