Transmuraal Huisarts

Afdeling

Bureau Verwijzerscontact

Werkomgeving


De basis van bureau Verwijzerscontact is het relatiebeheer met zorgpartners in het adherentiegebied van het UMCG (met daarbij gebruik van Zorgdomein). Als transmuraal huisarts houd je je bezig met eerste- en tweedelijnssamenwerking met zorgpartners in de regio. Je bent de schakel en het warme contact met de ruim 1.000 zorgpartners en legt hierbij ook het contact met zorgprofessionals in het UMCG. Jouw doel is om de patiëntreis zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Je signaleert verbeterpunten hiertoe en pakt deze aan. Daarnaast houd je je in samenwerking met het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO) bezig met (na)scholing. Het UMCG vervult in het adherentiegebied een belangrijke rol in de (na)scholing voor zorgpartners. Kennisdeling is één van onze belangrijkste maatschappelijke functies, zowel binnen het UMCG als daarbuiten. Met (na)scholingsactiviteiten van hoge kwaliteit investeert het UMCG in de relatie tussen het UMCG en de zorgpartners. In het nieuwe toekomstbeeld van het UMCG (Koers25) is toekomstgericht opleiden en onderwijzen dan ook een van de pijlers. Als transmuraal huisarts draag jij, samen met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals, bij aan de coördinatie en initiatie hiervan.

Bureau Verwijzerscontact
Bureau Verwijzerscontact is een UMCG-platform met als doel laagdrempelig de communicatie tussen zorgpartners en het UMCG te bevorderen, onderhouden en faciliteren. Intern ondersteunt en adviseert bureau Verwijzerscontact afdelingen die contact zoeken met een zorgpartner voor een bepaald project, een nieuwe behandelmethode onder de aandacht willen brengen of advies wensen bij vraagstukken in relatie tot verwijzers. Bureau Verwijzerscontact bestaat momenteel uit meerdere medewerkers, met elk een eigen verantwoordelijkheid. Door contextuele veranderingen evenals wijzigingen in de formatie, is de tijd rijp om toe te werken naar een bureau Verwijzerscontact 2.0.

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Het WIOO is het instituut van het UMCG dat zich richt op de professionele en persoonlijke ontwikkeling en opleiding van studenten en (toekomstige) medewerkers in de zorg. Vanuit de domeinen Academische opleidingen en Medische Vervolgopleidingen, Zorgopleidingen en Leven Lang Leren verzorgen we een breed aanbod aan opleidingen, bij- en nascholingen, trainingen en coaching en bieden we advies en begeleiding bij de innovatie van opleidingen en overige leer- en ontwikkeltrajecten.

Domein Zorgopleidingen, onderdeel PAOG
Eén van de onderdelen van het WIOO is het Postacademisch Onderwijs (PAOG). Zij ontwikkelt en organiseert jaarlijks meer dan 200 nascholingsactiviteiten voor medisch specialisten, AIOS, huisartsen(praktijken), tandartsen, medisch wetenschappelijk onderzoekers en paramedici. De activiteiten bestaan uit cursussen, workshops, masterclasses, regio-avonden en symposia/congressen. Steeds vaker zijn dit interprofessionele nascholingen, waarbij ook verpleegkundigen, doktersassistenten, tandartsassistenten, etc. tot de doelgroep behoren.

Functiebeschrijving

Als transmuraal huisarts ben je mede verantwoordelijk voor het relatiebeheer, waarbij je contact onderhoudt met de huisartsen, verpleeghuizen, als ook de tweedelijn. Je bent het aanspreekpunt voor alle eerstelijns zorgpartners in de regio. Een ander belangrijk onderdeel van jouw functie is het mede coördineren en initiëren van de (na)scholing voor zorgpartners. Door het netwerk waarin jij opereert weet jij wat er speelt en op welk gebied er (na)scholing nodig is. Zodoende speel jij een belangrijke rol in het vergroten van de aantrekkelijkheid van UMCG als ziekenhuis voor zorgpartners. Door jou weten zorgpartners wat de kracht van het UMCG is en waar het UMCG voor bedoeld is.
- Je bent het eerste (inhoudelijke) aanspreekpunt van zorgpartners, bepaalt eventuele benodigde vervolgacties en zet deze in gang en kweekt, waar nodig, wederzijds begrip tussen de verschillende disciplines.
- Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van (niet direct) patiëntgebonden vragen, zoals transmurale incidentmeldingen (TRIM).
- Je bent mede verantwoordelijk voor het relatiebeheer en bent sparringpartner voor beheerder Zorgdomein.
- Je bouwt verder aan een netwerk van zorgpartners in de regio, en activeert en onderhoudt deze.
- Je onderhoudt contact met regionale spelers, zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging Kring Noord, Groninger Huisartsen Coöperatie, Doktersdienst Groningen en de noordelijke ziekenhuizen.
- Je coördineert en initieert samen met het WIOO (na)scholing voor zorgpartners.
- Je bewaakt de kwaliteit en huisartsgeneeskundige relevantie van deze (na)scholing. Verder beoordeel je de overige (na)scholingen van het WIOO met huisartsen als doelgroep en verleen je zo mogelijk accreditatie.
- Je bent, samen met een UMCG specialist, duovoorzitter van de Klankbordgroep en bereidt in samenwerking met het hoofd afdeling Huisartsengeneeskunde de agenda voor.
- Je signaleert ontwikkelingen in de regio en verbindt daar, indien nodig, proactief interne activiteiten aan.
- Je stemt af met de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde over (transmurale) zorg innovatie projecten.
- Je hebt contact met en bent onderdeel van regionale overleggen met de tweedelijn.
- Je hebt een adviserende rol in het toewerken naar bureau Verwijzerscontact 2.0.

Wat vragen wij

- Je bent praktiserend huisarts met enige jaren ervaring.
- Je hebt een breed netwerk in Noord-Nederland of bent bereid deze op te bouwen.
- Je bent bij voorkeur bekend met de activiteiten van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG, bijvoorbeeld als opleider, co-schap begeleider en/of onderzoeker.
- Je hebt affiniteit met het UMCG.
- Je hebt bij voorkeur enige kennis van systemen, zoals Zorgdomein en Vektis.
- Je hebt affiniteit met (na)scholingsactiviteiten en/of transmurale zorg begrijpt hoe volwassenonderwijs in elkaar zit.
- Je bent een proactieve persoonlijkheid die van nature relaties opbouwt en onderhoudt.
- Je kunt goed zelfstandig werken en bent oplossingsgericht.
- Je kunt goed en tactvol communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
- Je bent gericht op samenwerking, kunt daarbij je eigen neutrale en onafhankelijke positie bewaren en bent in staat tegengestelde belangen te overbruggen.
- Je durft op de voorgrond te treden.
Bij voorkeur worden de hierboven genoemde nascholings- en transmuraal huisartsactiviteiten gecombineerd door één en dezelfde persoon. Wij staan echter open voor het gesprek hierover en nodigen geïnteresseerden dan ook van harte uit om ons te bellen voor een gesprek (via contactpersoon: Monique Hillebrand, e-mailadres: m.g.a.hillebrand@umcg.nl, telefoonnummer: 06 2564 9903) dan wel om direct te solliciteren.

Wat bieden wij

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor een jaar (11 - 16 uur per week, afhankelijk van de hierboven genoemde combinatie van werkzaamheden), met uitzicht op een vast contract.

Afhankelijk van opleiding en relevante ervaring wordt een passend salarisaanbod gedaan. Daarnaast biedt het UMCG:
- 8% vakantietoeslag;
- 8,3% eindejaarsuitkering;
- een aantrekkelijk CAO á la carte, waarin je onder andere extra verlofuren kunt sparen en gebruik kunt maken van allerlei fiscale regelingen, zoals het fietsplan.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Monique Hillebrand telefoonnummer 06 2564 9903
m.g.a.hillebrand@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 28 november 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier