Ambtelijk secretaris voor de cliëntenraad UCP

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Voor de cliëntenraad van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG zijn wij op zoek naar een enthousiaste ondersteuner die affiniteit heeft met psychiatrie en patiëntenvertegenwoordiging en houdt van regelen, ontzorgen en informatie ontsluiten/uitzoeken. Als ambtelijk secretaris zorg jij ervoor dat je de cliëntenraad zoveel mogelijk ontlast. Met jou als ondersteuner heeft de cliëntenraad geen omkijken meer naar alle administratieve werkzaamheden, jij regelt het! Houd jij ervan een spin in het web te zijn en ben je een regelaar die goed kan schakelen? Dan zoeken wij jou!

De cliëntenraad van het UCP
De cliëntenraad van het UCP is een onafhankelijk adviesorgaan waarin 6 tot 11 (ex) cliënten of hun vertegenwoordigers zitting hebben. De basis van de cliëntenraad is de belangenbehartiging van patiënten over de door het UCP geboden zorg. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het UCP-bestuur gevraagd of ongevraagd te adviseren over onderwerpen die voor de patiënten van het UCP van belang (kunnen) zijn. De cliëntenraad vergadert 3 keer per maand waarvan 1 keer per maand met het bestuur van het UCP. 2 keer per jaar bezoekt de cliëntenraad de patiënten van de klinische en deeltijdafdelingen van het UCP om te bespreken hoe zij de zorg in het UCP ervaren.

Het Universitair Centrum Psychiatrie
Het UCP combineert universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. In het UCP werken ongeveer 570 gedreven en betrokken medewerkers voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.
Het UCP heeft 5 afdelingen:
- Crisis, Deeltijdbehandeling, Opname (CDO);
- Soma en Psyche;
- Psychosen;
- Stemmings- en Angststoornissen;
- Ouderenpsychiatrie.

In 2023 zal het UCP verhuizen naar een nog te realiseren nieuw gebouw dichter gelegen bij het centraal medisch complex van het UMCG.

Functiebeschrijving

Als ambtelijk secretaris ondersteun je de cliëntenraad op professionele wijze. Je verricht werkzaamheden op secretarieel, administratief, organisatorisch en beleidsmatig gebied met als doel de cliëntenraad optimaal te laten functioneren. In het UCP ben je het aanspreekpunt voor alles wat de cliëntenraad betreft.
- Je organiseert en faciliteert vergaderingen, maakt de agenda, schrijft de notulen en bewaakt actiepunten en besluitenlijsten.
- Je regelt de planning van de vergaderingen en afdelingsbezoeken en zorgt ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn.
- Je signaleert ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap en gezondheidszorg en bewaakt de naleving van de procedures en afspraken zoals opgenomen in de medezeggenschapsregeling en het huishoudelijk reglement.
- Je stelt in samenspraak met de voorzitter stukken op zoals; gevraagde en ongevraagde adviezen, jaarverslag, werkplan en brieven over te behandelen onderwerpen.
- Je hebt een adviserende rol t.a.v. de strategie, planning en prioritering.
- Je analyseert beleidsnotities en maakt deze toegankelijk voor de cliëntenraad door de kernpunten en mogelijke gevolgen te benoemen en doet voorstellen voor behandeling door de cliëntenraad.

Wat vragen wij

- Je hebt een HBO-werk- en denkniveau en hebt de opleiding ambtelijk secretaris gedaan of bent bereid deze op termijn te volgen.
- Je hebt affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg en hebt kennis van of bent bereid je te verdiepen in ontwikkelingen hierin en van relevante wet- en regelgeving, zoals WMCZ en WVGGZ.
- Je werkt graag geordend en procesmatig, kunt goed overzicht bewaren en onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken.
- Je kunt goed zelfstandig werken, bent proactief en oplossingsgericht.
- Je kunt goed en tactvol communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
- Je beschikt over organisatorische sensitiviteit, je bent integer en in staat tegengestelde belangen te overbruggen. Je bent gericht op samenwerking en kunt daarbij je eigen neutrale en onafhankelijke positie bewaren.
- Je hebt uitstekende digitale vaardigheden en beheerst het Microsoft Office pakket.

Wat bieden wij

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor een jaar (8 uur per week). Het salaris bedraagt maximaal € 3.280,- bruto per maand (schaal 7) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG:
- 8% vakantietoeslag;
- 8,3% eindejaarsuitkering;
- een functiegebonden budget voor bij- en nascholing;
- een aantrekkelijk CAO á la carte waarin je onder anderen extra verlofuren kunt sparen en gebruik kunt maken van allerlei fiscale regelingen zoals het fietsplan.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Dolinda van der Meer telefoonnummer (050) 361 0691

Agnes van der Leest telefoonnummer (050) 361 0691

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 31 oktober 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. De sollicitatiegesprekken zijn op 18 november 2021. Je ontvangt uiterlijk 15 november 2021 bericht of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Digitaal sollicitatieformulier