Student voor metareview optimalisatie debriefing in medische vervolgopleidingen

Afdeling

Stage, afstuderen en scriptie

Werkomgeving

Het onderzoeksproject is gericht op postacademisch medisch onderwijs in het Skills Center van het UMCG. Tijdens je onderzoeksperiode krijg je de gelegenheid om simulatietrainingen te observeren in het Skills Center en op de afdeling/in situ. Tijdens deze simulatietrainingen kunnen zorgprofessionals en studenten van verschillende medische afdelingen allerlei technische en niet-technische vaardigheden en interprofessioneel teamwork oefenen. Je leert hoe je op een systematische manier literatuuronderzoek doet en hoe je een systematische review uitvoert. Op basis hiervan schrijf je een scriptie die de belangrijkste bevindingen over debriefingspraktijken weergeeft en waarin je aanbevelingen doet voor de praktijk en toekomstig onderzoek. Op basis van en in aansluiting op de onderzoeksstage streven we naar een wetenschappelijke publicatie over deze studie; afhankelijk van de kwaliteit van je werk, je bijdrage aan de wetenschappelijke publicatie en van je interesse, kun je coauteur of zelfs eerste auteur van deze publicatie worden. Ook bestaat er een kans dat je betrokken raakt bij een vervolgproject of dat je zelf (in samenwerking met de onderzoeksgroep en het Skills Center) een vervolgproject initiëreert dat resulteert in wetenschappelijke publicaties.

Functiebeschrijving

In de medische vervolgopleidingen volgt na highfidelity (realistische) simulaties een debriefing, dat wil zeggen een nabespreking waarin men bespreekt wat goed ging en wat beter kan. Deze methode gebruikt men voor het trainen van zowel medisch-technische als niet-technische vaardigheden. Met het toenemen van het aantal simulatietrainingen in de medische vervolgopleidingen zijn er meer en meer debriefingsmethoden ontwikkeld. Intussen is er al een groot aantal studies, inclusief reviews, gepubliceerd over verschillende methoden van debriefing. Om de debriefingspraktijk te kunnen optimaliseren is het noodzakelijk meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van debriefingsmethoden, zoals welke debriefingsmethoden geschikt zijn voor welke doeleinden en wat de belangrijkste elementen zijn van effectieve debriefing.

In deze stage ga je daarom een metareview uitvoeren, met als doel inzicht krijgen in wat bekend is over debriefing. Daarbij zijn mogelijke subvragen: op welke debriefingsmethoden werden eerdere reviews gericht, wat waren de aandachtspunten en uitkomsten en welke aanbevelingen deed men voor de praktijk en voor toekomstig onderzoek? Een belangrijke vraag daarbij is ook of de uitkomsten en patronen die men vond in de bestaande reviews over debriefing te verklaren zijn vanuit kenmerken van de reviews en/of vanuit contextuele verschillen. Met deze metareview help je ons inzicht te krijgen in de effectiviteit van debriefingselementen en/of -methoden ontwikkeld voor verschillende contexten en doe je op basis daarvan aanbevelingen voor de beste praktijk en/of voor nieuw op te zetten onderzoek dat kan bijdragen aan wat al bekend is.

Wat vragen wij

Een ambitieuze student die:
- interesse heeft in en plezier beleeft aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
- intrinsiek is gemotiveerd;
- leergierig is en graag nieuwe dingen wil leren;
- nauwgezet, consequent, betrouwbaar, service- en resultaatgericht is;
- het Engels goed beheerst, zowel wat lezen als schrijven betreft;
- een echte teamplayer is, maar die ook autonoom werkt bij het uitvoeren van taken.

Solliciteren kan in het Engels of het Nederlands en dient in ieder geval een beschrijving van de interesses/motivatie voor het onderwerp te bevatten.

Wat bieden wij

- Een UMCG-stageovereenkomst.
- Een waardevolle onderzoekservaring onder begeleiding van een supervisorteam van het UMCG.
- Een aangename en flexibele leeromgeving die je aanmoedigt om initiatief te nemen en je professionele en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen (aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid, pro-actieve aanpak).
- Deelname aan een groeiend netwerk van studenten, onderzoekers, opleiders en onderwijsgevenden met de mogelijkheid tot verdere projectontwikkeling.
- Toegang tot reguliere wetenschappelijke bijeenkomsten (CEDAR, WEBSTER, LEARN).
- De mogelijkheid om een voorproefje te krijgen van simulatietrainingen die door het vaardighedencentrum worden georganiseerd, en, als je daarin geïnteresseerd bent, is betrokkenheid bij trainingssessies en/of debriefing bespreekbaar.
- Flexibele werkplekken met computer en telefoon.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

afstuderen@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.

Digitaal sollicitatieformulier