Afdelingshoofd Longziekten & Tuberculose

Afdeling

Raad van Bestuur

Werkomgeving

Wetenschappelijk onderzoek vervult al decennia een zeer belangrijke rol binnen onze afdeling. De langste historie heeft het onderzoek binnen de obstructieve longziekten. Dit is internationaal toonaangevend en heeft, mede door de intensieve samenwerking in het GRIAC (Groningen Research Institute for Asthma and COPD), zowel een basaal als een klinisch karakter. Op het gebied van bronchiale interventies voor COPD wordt internationaal baanbrekend onderzoek verricht en is een unieke positie verworven. Ook binnen de 4 andere focusgebieden, te weten longtransplantatie, thuisbeademing, longkanker en tuberculose, verricht de afdeling wetenschappelijk onderzoek van internationaal niveau.

Opleiding
De opleiding Longziekten & Tuberculose in het UMCG is één van de weinige opleidingen tot longarts in Nederland waarin de volle breedte van het vak longziekten in de dagelijkse praktijk aan bod komt. Naast de 12 AIOS, zijn er doorgaans 2-3 ANIOS, meerdere stagisten van de opleidingen interne geneeskunde en SEH, en AIOS van elders in het kader van academische/verdiepingsstages, aanwezig op de afdeling. De opleider en de plaatsvervangend opleider, zorgen samen met de overige stafleden voor een modern opleidingsklimaat, waarin competentiegericht opleiden centraal staat.

Onderwijs
De afdeling participeert in het onderwijs van het ‘Curriculum G2020’. Het gaat om onderwijsmomenten in de Bachelor en Master fase met inzet bij colleges (geneeskunde en biomedische wetenschappen), coachgroep begeleiding en begeleiding bij klinische lessen en wetenschappelijke stages van studenten. Binnen de afdeling worden voortdurend coassistenten en semi-artsen begeleid. Daarnaast wordt 10 keer per jaar, samen met beide andere opleidingsziekenhuizen, een refereeravond georganiseerd voor alle longartsen werkzaam in de noordelijke regio.

Functiebeschrijving

De afdeling Longziekten & Tuberculose van het UMCG is een grote moderne afdeling met een uniek pallet aan focusgebieden. Specifieke expertise is aanwezig op de volgende zes gebieden: astma/COPD, longtransplantatie, thuisbeademing, bronchoscopische interventie, longkanker en infectieziekten (tuberculose + CF). De kennis voor ernstig obstructieve longziekten hebben we rondom het thema longfalen bijeen gebracht en als enige afdeling in Nederland bieden we daarbij longtransplantatie, longrevalidatie, thuisbeademing en bronchoscopische interventies aan. De afdeling is trots op haar top-referente klinische zorg en internationaal toonaangevende onderzoek op alle bovengenoemde terreinen. Er werkt een hecht team van 250 medewerkers rondom 90 bedden, waaronder 22 stafleden, 12 artsen in opleiding, 25 verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, klinisch ondersteuners en administratieve medewerkers verspreid over poliklinieken, meerdere verpleegafdelingen, een functiecentrum en een interventiecentrum. Tevens onderhoudt de afdeling uitstekende relaties binnen het UMCG, en met omliggende ziekenhuizen, het OZG in het bijzonder en de gehele regio met oncologie netwerk en vele MDO’s. Wij zijn een zelfbewuste afdeling, doen topzorg en onderzoek en verwelkomen met veel enthousiasme iemand die onze afdeling nog beter kan maken, ons individueel stimuleert en de focus gebieden naar een hoger niveau brengt.

De organisatie
De functie van het afdelingshoofd valt hiërarchisch onder de Raad van Bestuur van het UMCG. Samen met de manager Zorg & Bedrijfsvoering vormt het afdelingshoofd het duaal management van de afdeling, waar kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg en de financiële gezondheid van de afdeling belegd zijn. Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor de medisch zorg, het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding en het onderwijs. Het Dagelijks Bestuur van de afdeling bestaat uit het afdelingshoofd, de manager Zorg & Bedrijfsvoering, de Chef de Clinique, de opleider en een roulerend staflid.

In het UMCG is in de afgelopen periode een heroriëntatie geweest op de missie en visie. Dit heeft geresulteerd in een document 'Koers 25' waarin we een inspirerend toekomstbeeld hebben geschetst en onze prioriteiten voor de toekomst bepaald: Healthy Ageing, een mensgerichte en waardegedreven aanpak, data ge?nformeerd werken en digitalisering. De komende maanden zullen we het gesprek voeren over hoe we dit toekomstbeeld het beste kunnen vertalen naar een financieel gezonde bedrijfsvoering en de interne organisatie. Afdelingen zullen een belangrijk onderdeel vormen van deze organisatie. De vraag hoe afdelingen in functionele en organisatorische verbanden zullen samenwerken is een belangrijk element in dit gesprek.

Wat vragen wij

- internationaal erkende expertise hebt, bij voorkeur binnen de obstructieve longziekten;
- motiverend, inspirerend en vooral verbindend leiderschap laat zien;
- ambitie uitstraalt voor innovatie en research;
- strategisch kan denken en goed kan (mee)bewegen in het veranderende zorglandschap;
- aantoonbaar bestuurlijke vaardigheden hebt, dan wel in staat bent deze vaardigheden snel te ontwikkelen en gemotiveerd bent om netwerken te smeden in het ziekenhuis, in de regio en daarbuiten;
- een actieve rol vervult als ambassadeur van de afdeling Longziekten & Tuberculose, binnen het UMCG, in de regio Noord-Nederland, in nationaal en in internationaal verband;
- (inter)nationale erkenning geniet op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en een impuls kan geven aan (inter)nationale samenwerking.

Wat bieden wij

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt maximaal € 15.117,- bruto per maand (schaal HHA) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

drs. Henk Snapper telefoonnummer (050) 361 2514

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 4 juli 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Gesprekken met kandidaten voor deze vacature zullen eind augustus/begin september worden gepland. Je ontvangt zo spoedig mogelijk na 21 augustus bericht of je wel of niet bent uitgenodigd.

Digitaal sollicitatieformulier