Functioneel beheerder Toegang- en Beveiligingssystemen

Afdeling

Bouw & Facilitair - Beveiliging en Bedrijfshulpverlening

Werkomgeving

Binnen de afdeling Bouw & Facilitair (B&F) van het UMCG zijn alle algemeen ondersteunende werkzaamheden ondergebracht in één organisatie. Wij zorgen voor ondersteuning van de kerntaken van het UMCG door het integraal aanbieden en leveren van duurzame producten en diensten op het gebied van huisvesting, gebouwen & infrastructuur en facilitaire services. Vakmanschap, collegialiteit en klantgerichtheid zijn de begrippen die de verschillende relaties met onze belanghebbenden kenmerken. Wij reageren adequaat op ontwikkelingen in onze omgeving en nemen initiatief. Wij ontwikkelen onze organisatie door onze mensen te ontwikkelen.

Waarden van B&F
Eén van de drijfveren in de visie van het UMCG is: `Van mens tot mens, in alles wat we doen’, oftewel 'zie de mens!' Dat geldt ook voor B&F. We geven mensen het gevoel dat ze welkom zijn, behandelen mensen met respect en alles wat we doen, doen we met zorg en aandacht. Daarnaast zijn de volgende waarden specifiek voor ons belangrijk: integraal, transparant, gastvrij en initiatief.

Afdeling
De afdeling Beveiliging & Bedrijfshulpverlening (B&B) van B&F van het Universitair Medisch Centrum Groningen is onderdeel van de Ondersteunende Onderdelen. De medewerkers van B&B bewaken en beveiligen gebouwen, terreinen en personen. Ook zijn zij onderdeel van de bedrijfshulpverleningsorganisatie. De medewerkers voorkomen hiermee verstoringen en/of beperken de gevolgen van eventuele calamiteiten. Het hoofd B&B is hiërarchisch leidinggevende. Als functioneel beheerder Toegang- en Beveiligingssystemen werk je op het bedrijfsbureau van de afdeling B&B. De werkzaamheden van functioneel beheer Toegang- en Beveiligingssystemen zijn verbonden aan werkzaamheden die binnen de IM-MIT plaatsvinden. Om die reden wordt nagedacht over positionering van functioneel beheer in de toekomst.

Functiebeschrijving

Als functioneel beheerder Toegang- en Beveiligingssystemen beheer je samen met 2 collega’s de toegang- en beveiligingssystemen. Je draagt zorg voor de afstemming van applicaties onderling en op de UMCG-processen. Daarnaast regisseer je de uitgifte van passen, autorisaties, sleutels, cilinders en alarmpassen. De functie bestaat onder meer uit de volgende taken:

1. Functioneel beheren van de verschillende toegang- en beveiligingssystemen, zoals bijvoorbeeld:
- Controleren of de operationele applicaties en/of apparatuur functioneren conform daaraan gestelde eisen.
- Verrichten van werkzaamheden op het gebied van functioneel netwerkbeheer.
- Signaleren van storingen, afwijkingen en knelpunten in de applicaties, het herstellen hiervan of het inschakelen van derden voor herstelwerkzaamheden.
- Verstrekken van autorisaties voor het gebruik van applicatiedelen en beheren van de bevoegdheden administratie.
- Initiëren, beheren en evalueren van documentatie, handleidingen en werkinstructies conform intern kwaliteitssysteem.
- Zorgdragen voor overzicht en samenhang tussen de verschillende systemen vanuit beheersmatig oogpunt.

2. Beheren en begeleiden van aanpassingen aan de toegang- en beveiligingssystemen:
- Inventariseert wensen van gebruikers voor wijzigingen in of uitbreiding van de applicaties, beoordeelt wensen op uitvoeringsmogelijkheden en vertaalt deze naar op gebruikerswensen afgestemde programma-eisen.
- Verzamelt in geval van noodzakelijke aanpassingen aan de applicaties specifieke informatie voor het mede opstellen van een functioneel ontwerp.
- Beoordeelt aanpassingen en nieuwe versies op gebruikersvriendelijkheid en toepassingsmogelijkheden, stelt testscenario’s op, evalueert deze, rapporteert hierover en werkt mee aan de implementatie.
- Voert intakegesprekken met klanten ten aanzien van eisen en wensen op het gebied van sluitsystemen. Stelt sluitplannen op in afstemming met de klant en de afdeling Beleid van Vastgoedmanagement. Heeft hierin een adviserende rol.
- Draagt zorg voor bestelling en doorbelasting van sleutels en cilinders.
- Regelt planning onderhoud en upgrades aan systemen.

3. Ondersteunen van het hoofd Beveiliging & Bedrijfshulpverlening:
- Verstrekt voortgangsinformatie en rapporteert op hoofdlijnen op resultaten.
- Doet verbetervoorstellen ten aanzien van dienstverlening en voert deze na accordering door.
- Neemt initiatief tot het geven van (on)gevraagd advies ten aanzien van nieuwe, innoverende toegang- en beveiligingssystemen.

Wat vragen wij

- HBO- werk- en denkniveau.
- Een proactieve en oplossingsgerichte werkhouding, die je combineert met uitstekende communicatieve vaardigheden en een klant- en servicegerichte instelling.
- Je bent je bewust van je eigen gedrag en handelen en het effect hiervan op het team.
- Je stelt je open naar je omgeving en staat open voor feedback.
- Kennis van functioneel beheer processen (o.a. BISL).
- Kennis van en ervaring met het ontwikkelen en beheren van procedures en instructiemateriaal.
- Vaardigheid in ondersteunen, adviseren en instrueren van gebruikers.
- Je kunt adequaat handelen bij en reageren op veranderingen.
- Kennis van UMCG bedrijfsprocessen in relatie tot de informatievoorziening.
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- Kennis en ervaring met het functioneel beheer van geautomatiseerde (beveiligings)systemen en (alarm)installaties is een pre. Alsmede kennis van relevante veiligheidsvoorschriften, - wetgeving en –procedures.
- De bereidheid om mee te draaien in bereikbaarheidsdiensten.
- Tenslotte ben je nieuwsgierig, ondernemend en ben je een teamplayer.

Kandidaten met ervaring met het functioneel beheer van systemen worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Aanvullende competenties
- Goed ontwikkeld organisatievermogen.
- Verschillende belangen goed kunnen afwegen.
- Kunnen luisteren en doorvragen.
- Resultaatgerichte attitude.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Wat bieden wij

Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een periode van een jaar (28 - 32 uur per week). Bij goed functioneren behoort verlenging van de arbeidsovereenkomst of de omzetting naar een vast dienstverband tot de mogelijkheden.

De functie heeft nog geen vastgesteld FUWAVAZ-profiel en daarmee ook geen weging. Je salaris bedraagt vooralsnog maximaal € 3.280,- bruto per maand (schaal 7) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Gewenste datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Een achtergrondcheck vormt onderdeel van de selectieprocedure.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Jan Sikkema MSc telefoonnummer 06 5192 5693
j.k.sikkema@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 16 juni 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier