Logopedist Kinderrevalidatie

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Werkomgeving

In het UMCG Centrum voor Revalidatie revalideren volwassenen en kinderen met een lichamelijke beperking als gevolg van een ongeluk, ziekte of aangeboren aandoening. Patiënten komen naar het centrum met complexe hulpvragen op medisch, lichamelijk, psychosociaal en arbeidskundig gebied. Er zijn klinische en poliklinische behandelingen voor patiënten met hart- en longziekten en aandoeningen op het terrein van revalidatiegeneeskunde, zoals dwarslaesies, amputaties en niet-aangeboren hersenletsel.

Het centrum bestaat uit locatie Beatrixoord in Haren en de polikliniek Revalidatiegeneeskunde in Groningen. Er werken 650 collega’s met elkaar samen om de best mogelijke zorg te bieden. Zij werken vanuit de laatste wetenschappelijke kennis en met de modernste apparatuur. Het centrum werkt nauw samen met de medische afdelingen Revalidatiegeneeskunde, Longgeneeskunde, Endocrinologie en Cardiologie op het gebied van behandeling, onderzoek en onderwijs. Ook is er nauwe samenwerking met andere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio en de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Kinderrevalidatieteam
Het team van de Kinderrevalidatie wil kinderen laten spelen, laten meedoen op school en met andere activiteiten en een ondersteunende factor zijn in het gezin. Om dit mogelijk te maken, werken wij inter- en transdisciplinair samen aan vaak complexe revalidatiedoelen. De kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 18 jaar hebben een (primair) motorische beperking, waarbij er sprake kan zijn van een achterstand op diverse ontwikkelingsgebieden. Naast de motorische beperkingen is er veel aandacht voor de cognitieve en psychosociale aspecten. De kinderen revalideren poliklinisch op verschillende locaties, onder andere op de Prins Johan Friso Mytylschool en in het UMCG Beatrixoord. Op de Mytylschool vindt de behandeling plaats in nauwe samenwerking met het leerkrachten en assistenten. Je collega’s zijn pedagogisch medewerkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, een muziektherapeut, maatschappelijk werkers, revalidatieartsen en psychologen.

Functiebeschrijving

- Je werkt voornamelijk op de Mytylschool met kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar voor andere doelgroepen (bijvoorbeeld NAH, DCD en therapeutische peutergroep) en op andere afdelingen.
- Je behandelt poliklinische patiënten, individueel en/of in groepsverband en draagt zelfstandig zorg voor de bedrijfsvoering rondom de patiëntenzorg.
- Je geeft revalidatiebehandelingen, zowel buiten als binnen de klas. Daarnaast geef je ondersteuning in de klas ten behoeve van het onderwijs.
- Je bent actief onderdeel van het Kinderrevalidatieteam en de vakgroep logopedie.

"In mijn werk als logopedist staat altijd het kind en zijn of haar omgeving centraal. Samen met de ouders of verzorgers en het kind, leerkracht en behandelteam bundelen we onze krachten voor het best haalbare resultaat; net dat extra stapje doen waardoor het wél lukt."
Alisa, logopedist.

Wat vragen wij

- Wij zoeken een enthousiaste logopedist die in het bezit is van een afgeronde HBO opleiding Logopedie.
- Je hebt affiniteit en ervaring met het werken met kinderen met een meervoudige beperking in een onderwijssetting.
- Je hebt affiniteit en ervaring met het werken met kinderen met een laag cognitief niveau.
- Je bent in staat om multidisciplinair te werken vanuit een professionele en positieve werkhouding.
- Je kunt je flexibel opstellen en je toont initiatief.
- Je hebt kennis van de normale spraak- en taalontwikkeling en weet te handelen bij een achterstand of stoornis in de spraak- en taalontwikkeling.
- Je hebt kennis van eet- en drinkproblematiek.
- Je hebt bij voorkeur een relevante aanvullende opleiding of cursus gevolgd, bijvoorbeeld op het gebied van kinderneurorevalidatie.
- Ervaring met ondersteunende communicatiemiddelen, sensorische informatieverwerking en slikstoornissen is gewenst.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een arbeidsovereenkomst van 24-32 uur per week, in eerste instantie voor een zwangerschapsvervanging binnen de hele kinderrevalidatie, met kans op een vast dienstverband. Ingangsdatum: 1 juni 2021. Het salaris bedraagt maximaal € 4.200,- bruto per maand (schaal 9) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Evelyn Franssen telefoonnummer (050) 361 7423

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 14 april 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Graag zien wij in je CV terug welke specifieke ervaring je op het gebied van meervoudig beperkte kinderen hebt.

Digitaal sollicitatieformulier