Teammanager Informatiemanagement Bedrijfsvoering

Afdeling

IM-MIT: Informatie Management

Werkomgeving

In het domein IM Bedrijfsvoering (onderdeel van de afdeling IM-MIT) ontstaat een vacature voor een ervaren, inspirerende en leergierige teammanager met kennis van het UMCG en (Bedrijfsvoering) informatiemanagement.

Informatiemanagement binnen het UMCG heeft onder meer tot doel de beschikbaarheid van informatie in en rondom de zorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs & opleiding, bedrijfsvoering voor patiënten, de betrokken professionals en het management naar een hoger plan te tillen. Met de verschillende applicaties, de bijbehorende proces ondersteunende functionaliteiten en informatie voor professionals, management, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding, wil IM Bedrijfsvoering optimale ondersteuning bieden bij:
- de inrichting en optimalisatie van bedrijfsprocessen;
- eenmalige registratie aan de bron voor meervoudig gebruik;
- optimaal faciliteren van betrokkenheid tussen patiënt en (zorg)professional en het mogelijk maken van nieuwe vormen van communicatie en samenwerking;
- het waarborgen van veilige en betrouwbare digitale uitwisseling van gegevens tussen 1e, 2e en 3e lijn en in de toekomst ook met (inter)nationale instanties;
- de samenwerking tussen en met partners op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Op UMCG niveau is informatiemanagement (IM) een eindverantwoordelijkheid van de Chief Information Officer (CIO).

Het domein IM Bedrijfsvoering staat onder leiding van een informatiemanager en bestaat uit 2 teams (met een omvang van 15-20 fte per team). Ieder team staat o.l.v. een teammanager. In het team Enterprise Content Management (ECM) ontstaat de vacature van teammanager.

Medewerkers ECM binnen de 2 subteams Digitaal Samenwerken en facil-IT-air houden zich primair bezig met het beheren, optimaliseren en vernieuwen van de informatievoorziening van applicaties welke betrekking hebben op Office 365, Communicatie (Intranet, Internet), Videobellen (WebEx, Zaurus, Teams), veilig mailen en delen enerzijds facilitaire processen (Ultimo), servicemanagement (Clientèle) en IT for IT anderzijds.
We verwachten van je dat je actief bijdraagt aan de verdere vormgeving van de IM-afdeling en de IV-voorziening binnen het gehele UMCG.

We streven er nadrukkelijker naar om de eindgebruiker meer en meer te betrekken bij het prioriteren van en sturing te geven aan de werkzaamheden van IM Bedrijfsvoering. Werkzaamheden die we vervolgens via een Agile-werkwijze in meerdere multidisciplinaire teams verder uitwerken en implementeren.

Functiebeschrijving

- Je bent verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van je team binnen het domein. Je bent hierin duidelijk over de richting, doelen en prioriteiten.
- Je vertaalt het strategische informatiemanagementbeleid naar de eigen eenheid en adviseert andersom over beleid en strategie naar de informatiemanager.
- Je zorgt voor gemotiveerde medewerkers die zich zichtbaar ontwikkelen en goed samenwerken.
- Je realiseert nauwe samenwerking met de andere afdelingen in de keten. Dit is een belangrijke verantwoordelijkheid waarvoor je een sturende, inspirerende en veranderingsgezinde rol inneemt.
- Je zorgt voor doelmatige planning en prioritering van de werkzaamheden binnen het domein.
- Je draagt zorg voor de levering van de producten/diensten van het domein en bewaakt de kwaliteit en de kosten.
- Je optimaliseert en implementeert de werkprocessen binnen het domein.
- Je signaleert en rapporteert over ontwikkelingen en innovaties aan de informatiemanager.
- Je bent verantwoordelijk voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden binnen het domein.
- Je ontwikkelt en bestuurt de tactische en operationele processen binnen het onderdeel.
- Je bent verantwoordelijk voor de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van de medewerkers.
- Je functioneert als gesprekspartner voor de afdelingen.
- Je draait mogelijk mee in bereikbaarheidsdiensten.

Wat vragen wij

- Een opleiding op HBO of academisch niveau.
- Een aantal jaren leidinggevende ervaring.
- Bewezen expertise en ervaring met het informatiemanagement en het domein Bedrijfsvoering in het bijzonder.
- Zeer goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
- In staat om te gaan met verschillende belangen binnen een complexe organisatie.
- Inzicht in het tactische en strategische beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en producten van de organisatie.
- In staat om strategisch en tactisch beleid te vertalen naar operationele doelstellingen.
- Kennis van financiële processen en de begrotingscyclus.
- Ervaring met effectiviteit en efficiency van werkprocessen.
- Kennis van of sterke affiniteit met het IT-werkveld (Systeembeheer, werkplekmanagement, technisch beheer).
- Kennis van de relevante IM-frameworks.

Wat bieden wij

Een fulltime dienstverband (36 uur per week). Je salaris bedraagt maximaal € 5.383,- bruto per maand (schaal 11), afhankelijk van opleiding en relevante ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Jan Lankhorst telefoonnummer 06 2950 0146
j.a.lankhorst@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 14 maart 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier