Afdelingshoofd/Hoogleraar Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde

Afdeling

Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde

Werkomgeving

Van de aan te stellen hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij:
- een aansprekende visie heeft op eerstelijnszorg en dan met name de rol van de huisarts, de huisartsgeneeskunde en (als eindverantwoordelijke) de ouderengeneeskunde in de regio, binnen de keten van zorg en preventie die kan bijdragen aan healthy ageing;
- verbindingen legt en onderhoudt tussen de afdeling H&O met huisartsen en andere zorgverleners in de regio (OOR-NO); en specifiek de relatie met de huisartsbesturen ten behoeve van uitwisseling met de regio vanuit het AHON;
- in het UMCG de relatie onderhoudt met de andere afdelingen binnen het UMCG-cluster Preventie, Public Health en Primary Care, en met de klinische afdelingen van het UMCG;
- verbinding legt en onderhoudt met landelijke gremia en zitting neemt in het IOH en de Raad van Eigenaren van Huisartsopleiding Nederland;
- verbinder is van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding van het UMCG met de regio, in het bijzonder met de huisartsgeneeskundige zorg in die regio;
- een visie heeft op meer samenwerking binnen de vervolgopleidingen die gericht zijn op extramurale zorg;
- de leider is die de verschillende secties van de afdeling laat functioneren vanuit één gezamenlijk gedragen visie op het vakgebied van de huisarts en eerstelijns professionals in het algemeen;
- onderwijs aan medisch studenten en huisartsen in opleiding kan stimuleren en daarvoor een adequate setting kan organiseren;
- het huisartsgeneeskundig onderzoek verder kan ontwikkelen en positioneren, en daarbij o.a. de AHON-database als instrument verder toekomstbestendig maakt;
- wetenschappelijke talenten opspoort, opleidt en eventueel van elders aantrekt.

Functiebeschrijving

De afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde (H&O) is een zelfstandige afdeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hier werken ruim 200 enthousiaste en betrokken medewerkers samen om een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en de zorg voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder in de regio Noord-Nederland.

We doen dit over de volle breedte: door het verzorgen van onderwijs aan geneeskundestudenten, door het opleiden van toekomstbestendige, competente, vooruitstrevende en maatschappelijk betrokken huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en verloskunde en met de eerstelijns patiëntenzorg in onze Academische Huisartsenpraktijk Groningen met ruim 10.500 patiënten.

De regio wordt actief betrokken bij onderwijs en onderzoek in 2 netwerken:
- Het AHON (Academische Huisarts Ontwikkel Netwerk), waar waardevolle onderzoeksgegevens worden verzameld in de AHON-database die aansluiting heeft met de landelijk dekkende Intercity database.
- Het UNO-UMCG (Universitair Netwerk Ouderenzorg), is een samenwerkingsverband met 20 innovatieve ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland, waarin de kwaliteitsverbetering van ouderenzorg in Nederland centraal staat door wetenschappelijk onderzoek te doen, te delen en toe te passen in de praktijk.

Wat vragen wij

De te benoemen hoogleraar:
- is een ervaren, gepromoveerde huisarts die beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen, sterk is in het onderhouden van netwerken en een goede teamwerker is;
- beschikt over aantoonbaar goede managementkwaliteiten; is empathisch, vernieuwend, doelgericht, besluitvaardig, inspirerend, analytisch, vastberaden en overtuigend;
- beschikt over goede contacten binnen het landelijk academisch netwerk van eerstelijnszorg;
- heeft ervaring in het leiding geven aan professionals en de uitvoering van het onderwijs en is bereid actief te participeren in het probleemgeoriënteerde curriculum van het UMCG;
- heeft ervaring met de opleiding tot huisartsgeneeskundige en is in staat de vormgeving en uitvoering hiervan te stimuleren;
- is een goede wetenschappelijk onderzoeker met een ruim aantal internationale publicaties en aantoonbare werfkracht.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een fulltime dienstverband. Afhankelijk van opleiding en relevante ervaring wordt een passend salarisaanbod gedaan. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

In het kader van het door de Raad van Bestuur vastgestelde talent-en mobiliteitsbeleid gelden benoemingen tot afdelingshoofd in eerste instantie voor een periode van 5 jaar. Na de periode van 5 jaar wordt besproken of een volgende dan wel een andere stap in je loopbaan aan de orde is. De uitkomst hiervan kan ook zijn dat continuering voor nog eens 5 jaar wordt afgesproken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

prof. dr. Marian Joëls telefoonnummer (050) 361 0288

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 4 maart 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier