Arts-onderzoeker/promovendus: Bepalen effectiviteit en veiligheid van COVID-19 v

Afdeling

Interne Geneeskunde, afdeling Nefrologie

Werkomgeving

De bedoeling is om 2 studies te doen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van van bestaande netwerken, onderzoeksdatabases en inmiddels beschikbare assays. Dit onderzoek wordt samen gedaan met de andere UMC’s: Radboud MC, Erasumus MC, UMCUtrecht, AmsterdamUMC Leiden UMC en MaastrichtUMC.

1. Onderzoek naar effectiviteit vaccinatie op immuunrespons in niertransplantatie en hemodialyse patiënten
Doelstelling: vaststellen van korte termijn effectiviteit na vaccinatie tegen SARS-CoV-2 gemeten mbv immunologische respons.
Methode: prospectieve vaccinatie studie van 175 patiënten met nierinsufficiëntie stadium 4 en 5 (nierfunctie <30 ml/min*1.73m2), 300 niertransplantatie patiënten (verschillende immuun-suppressieve regimes), 175 hemodialyse patiënten, en 200 gezonde controles met monitoring van immuunrespons en klinisch beloop gedurende een jaar na vaccinatie. De aantallen te includeren patiënten zijn gekozen om voldoende variatie te hebben om effect van verschillende patiëntkarakteristieken te kunnen beoordelen (o.a. geslacht, leeftijd, nierfunctie en comorbiditeit). Het primaire eindpunt is de serologische respons op vaccinatie, secundaire eindpunten zijn onder andere T- en B-celrespons en de veiligheid van vaccinatie.

2. Onderzoek naar veiligheid/effectiviteit vaccinatie in een nationaal cohort van niertransplantatie en hemodialyse patiënten
Doelstelling: monitoring van lange termijn effectiviteit en veiligheid van vaccinatie tegen SARS-CoV-2 op klinische uitkomstmaten. Vaststellen van vaccinatie-graad, bepalen veiligheid/effectiviteit t.o.v. niet gevaccineerden, vergelijking veiligheid/effectiviteit tussen verschillende vaccins, vergelijking ziekte-ernst na vaccinatie.
Methode: vastleggen van datum, type vaccin, en uitkomst waaronder voorkomen COVID-19 in bestaande landelijke databases voor niertransplantatie patiënten (NOTR), dialyse patiënten (Renine) en patiënten met nierfalen en COVID-19 (ERACODA), en evaluatie van uitkomsten in eerste jaar na vaccinatie.

Functiebeschrijving
Als arts-onderzoeker/promovendus ben je mede verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. De taken bestaan o.a. uit:
- screening en begeleiding van patiënten die meedoen aan de vaccinatie en observationele studie;
- zorgdragen voor de dataverzameling, de analyses, de interpretatie ervan en de verslaglegging;
- publiceren van de onderzoekbevindingen in de vorm van wetenschappelijke artikelen die resulteren in een proefschrift;
- participeren in wetenschappelijke bijeenkomsten.

Functiebeschrijving

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ligt in de binnenstad van Groningen en heeft circa 13.000 medewerkers, werkend in kleine teams. Het UMCG heeft een belangrijke taak en positie als kennisorganisatie. Er is sprake van een nauwe samenhang en wisselwerking tussen de kerntaken (medisch) onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en opleidingen. Theorie en praktijk staan op alle niveaus in het UMCG in een directe relatie met elkaar. 'Bouwen aan de toekomst van gezondheid' is de missie die aan alle activiteiten in het UMCG ten grondslag ligt.

Het UMCG voert een gedegen personeelsbeleid met goede arbeidsvoorwaarden, veel interne opleidingsmogelijkheden en diverse hooggewaardeerde personeelsvoorzieningen. Minstens zo belangrijk als een prettige werkomgeving is een goede woonomgeving. Groningen is een bruisende universiteitsstad terwijl de directe omgeving rust en ruimte biedt.

Het UMCG werkt binnen de nefrologie samen met alle andere opleidingsziekenhuizen in Noordoost-Nederland. De afdeling Nefrologie werkt samen met diverse specialismen. Het UMCG beschikt over alle erkende RGS-opleidingen. Je komt te werken in een multidisciplinair team, met o.a. meerdere studenten, research verpleegkundige, promovendi en post-docs. Daarnaast ben je onderdeel van de bredere groep van promotiestudenten Nefrologie, bestaande uit ongeveer 25 promovendi.

Wat vragen wij

Wij zoeken een arts-onderzoeker/promovendus die over de volgende kwaliteiten beschikt:
- Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair teamverband.
- Je hebt een afgeronde studie Geneeskunde en interesse in wetenschappelijk onderzoek.
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels.
- Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
- Je hebt een proactieve en pragmatische werkhouding.
- Je geeft presentaties op congressen en bijeenkomsten.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Inbedding in een enthousiaste onderzoeksgroep met betrokken begeleiders in een inspirerende academische omgeving. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar (36 uur per week), met de intentie deze daarna te verlengen. De duur van het dienstverband is zolang het promotietraject duurt, met een maximum van 3 jaar. Het salaris bedraagt maximaal € 4.615,- bruto per maand (schaal 10, arts-onderzoeker), of minimaal € 2.495,- bruto in het eerste jaar tot maximaal € 3.050,- bruto (schaal PRO) in het 3e jaar, afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
- prof. dr. Ron Gansevoort, telefoonnummer: 06-2565 0898
- dr. Jan Stephan Sanders, telefoonnummer: 06-5525 6151

Meer informatie

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 28 februari 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier