Psychiater polikliniek bipolaire stoornissen/polikliniek depressie

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Vanwege pensionering van één van onze psychiaters heeft het UCP momenteel een vacature voor een psychiater voor de polikliniek Bipolaire stoornissen met daarnaast een aanstelling op de Polikliniek Depressie (samen 0,8-1 fte). Beide poliklinieken zijn onderdeel van de tertiaire afdeling Stemmings-en Angststoornissen.

De afdeling Stemmings- en Angststoornissen
Bij de afdeling Stemmings- & Angststoornissen (S&A) zijn ongeveer 70 medewerkers werkzaam van verschillende disciplines zoals verpleegkundigen, psychiaters en psychologen . Er zijn 3 poliklinieken, 2 deeltijdbehandelingen en 1 opnameafdeling. De afdeling S&A biedt kwalitatief hoogstaande zorg met een academisch karakter voor patiënten met stemmings-, angst- en dwangstoornissen. In het bijzonder is er ruimte voor een gepersonaliseerde hoog-specialistische benadering, met nadruk op goede service aan patiënten en verwijzers. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale integratie van onderwijs, opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Daarnaast worden ook state-of-the-art behandelmethoden aangeboden, die nog niet vervat zijn in bestaande richtlijnen. Implementatie van veelbelovende nieuwe diagnostiek- en behandelmethoden is een van de kerntaken.

De polikliniek Bipolaire stoornissen
De polikliniek behandelt patiënten met een bipolaire stoornis in de leeftijd van 18-60 jaar. Het gaat om specialistische zorg, waarbij vaak meerdere disciplines bij de behandeling betrokken zijn. Er wordt steeds meer tertiaire zorg geleverd: behandeling van jongvolwassenen (18-28 jaar), het uitvoeren van second opinions, zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis en bipolaire problematiek i.c.m. somatische problematiek.

Het team bestaat uit drie psychiaters, een arts-assistent, een psycholoog, een systeemtherapeut, twee verpleegkundig specialisten en een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. De manier van werken wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking, betrokkenheid bij de patiënt en naasten en laagdrempelige beschikbaarheid. Er heerst een prettige collegiale sfeer.

De polikliniek Depressie
De doelgroep van onze polikliniek bestaat uit patiënten (18-65 jaar) met ernstige depressieve klachten, veelal recidiverend van aard en vaak is er sprake van complexe co-morbiditeit. Eerdere behandelingen in tweedelijns GGZ hebben onvoldoende resultaat gehad of motivatie voor psychologische/psychiatrische behandeling is problematisch.

Ons poliklinische team bestaat uit zes psychiaters, drie GZ-psychologen, twee verpleegkundig specialisten, een psychomotorisch therapeut, een maatschappelijk werker, een arbeidstherapeut en een beeldend therapeut. Ook werken er vier arts-assistenten. Alle teamleden werken parttime.

Het UCP heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen. Via de psychiatrische consultatieve dienst, het team medisch psychologen en de binnenkort te realiseren Medisch Psychiatrische Unit is er intensieve betrokkenheid bij de behandeling van patiënten op andere afdelingen van het UMCG. Ook nemen wij ons aandeel in de acute zorg; dit omvat poliklinische spoedbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en acute opname op open of gesloten voorzieningen.

Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

In het UCP werken bijna 600 gedreven en betrokken medewerkers voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Patiëntenparticipiatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

Het UCP heeft vijf afdelingen:
- Crisis, Deeltijd en Opname (CDO)
- Soma en Psyche
- Psychose
- Stemmings- en Angststoornissen
- Ouderenpsychiatrie

Er werken momenteel 30 psychiaters in het UCP in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, en er zijn 32 arts-assistenten. Iedereen werkt op één locatie, zodat collega’s elkaar laagdrempelig ontmoeten, kunnen overleggen en met elkaar kunnen meedenken.

In 2022 zal het UCP verhuizen naar een nog te realiseren nieuw gebouw dichter gelegen bij het centraal medisch complex van het UMCG.

Functiebeschrijving

- Je bent (mede) medisch eindverantwoordelijk voor de specialistische en topreferente zorg van patiënten die behandeld worden door de multidisciplinaire teams waarin je werkt.
- Je geeft (mede) leiding aan dit multidisciplinair team en superviseert daarin arts-assistent(en).
- Je draagt in samenspraak met het hoofd Behandelzaken en het multidisciplinair teamvan de afdeling, zorg voor vernieuwing van het behandelaanbod.
- Je bent samen met je collega psychiaters binnen de afdeling verantwoordelijk voor de continuïteit van de acute zorg en wij vragen derhalve een continue flexibele inzet binnen de andere teams.
- Je draagt zorg voor een goede communicatie met patiënten en verwijzers. Samen met een collega psychiater binnen de afdeling ben je eerste aanspreekpunt voor vragen van externe collega’s.
- Je werkt nauw samen met de collega’s in het multidisciplinaire team en met collega’s in de regio.
- Je levert een actieve bijdrage aan opleidings- en onderwijstaken.

Wat vragen wij

- Je beschikt over een BIG registratie als psychiater.
- Je hebt aantoonbaar affiniteit met het werken met mensen met een stemmingsstoornis.
- Je bent flexibel, stressbestendig en houdt overzicht.
- Je beschikt over de creativiteit om in/bij het huidige behandelprogramma speerpunten te (helpen) ontwikkelen.
- Je hebt een visie op vernieuwing van de behandeling binnen het zorgprogramma, waarbij binnen onze doelgroep vaak comorbide problemen meespelen.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een dienstverband van 0,8 - 1 fte (32-40 uur per week). Een passend salarisaanbod volgt afhankelijk van je ervaring. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie:
Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met:
dr. Benno Haarman, psychiater en hoofd Behandelzaken, (050) 361 4547
dr. Chris van der Gaag, psychiater polikliniek Bipolaire stoornissen, (050) 361 0930
Marion Beldman, hoofd Algemene Zaken, 06 2564 7621

Meer informatie

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 3 mei 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. De sollicitatiegesprekken zijn op 10 mei 2021.

Digitaal sollicitatieformulier