(Senior) Verpleegkundigen en Sociotherapeuten opnameafdeling Intensieve Psychiat

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Het UCP combineert universitaire taken en ambities met klinische expertise in een breed behandelaanbod: het beste van twee werelden. Er werken medewerkers die gedreven en betrokken zijn, en voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een academische setting. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

Het topreferente aanbod omvat geavanceerde zorgprogramma's voor stemmings- en angststoornissen, psychosen, somatoforme stoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Als academisch centrum beschikken wij over bijzondere expertise en aanvullende, deels experimentele, mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. Voor complexe, therapieresistente patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met de ons omringende GGZ-partners. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in patiëntgebonden onderzoek.

Het UCP heeft belangrijke onderwijs-, opleidings- en onderzoekstaken. Het biedt in de nieuwe opleidingsstructuur de aantekeningen volwassenenpsychiatrie, ouderenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie (via het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) aan. Tevens heeft het UCP meerdere opleidingsplaatsen voor GZ, KP en PT. Het wetenschappelijk onderzoek is gericht op het verbeteren van de behandeling van de patiënt en is klinisch, epidemiologisch en neurobiologisch van aard. In het kader van het UMCG-brede speerpunt ‘Healthy Ageing’ wordt samengewerkt met grote multidisciplinaire onderzoeksgroepen rond basaal wetenschappelijke thema’s.

Het UCP heeft vijf afdelingen:
- Crisis, diagnostiek en ontwikkeling
- Soma en Psyche
- Psychosen
- Stemmings- en Angststoornissen
- Ouderenpsychiatrie

Functiebeschrijving

- Je bent verantwoordelijk voor een goed zorgklimaat. Daarbij bejegen je de patiënt respectvol en hebt aandacht voor zijn individuele wensen en behoeften. Ook bied je goede begeleiding aan zijn naasten.
- Je speelt een belangrijke rol in de uitvoering en kwaliteit van de zorg. Zo stel je de zorgvraag vast, je stelt daarbij prioriteiten en plant en organiseert de benodigde zorg op korte en lange termijn.
- Je stemt de zorg af met de verschillende disciplines en neemt actief deel aan patiëntenbesprekingen en zorgt dat de patiënt daarin goed tot zijn recht komt.
- Je levert een bijdrage aan beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en begeleidt leerlingen en stagiairs.

“Ik vind het heel mooi als het lukt om mensen die hier eigenlijk niet willen zijn, die geen heil zien in hun opname, te stimuleren om wat van de behandeling te maken of ander inzicht te laten krijgen in hoe ze naar de wereld kijken. Je hebt hier bij het UCP veel eigen inbreng in de behandeling.”
Klaas Jansma, senior verpleegkundige PSI2


Lees hier het verhaal van Klaas Jansma, senior verpleegkundige PSI2.

Wat vragen wij

- Je bent een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige of je bent HBO opgeleid SPH of MWD of vergelijkbaar en hebt affiniteit met de zorg voor patiënten op een psychiatrische behandelafdeling.
- Je hebt een groot inlevingsvermogen, uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt krachtig optreden. Je kunt omgaan met agressie en ongewenst gedrag.
- Je kent je sterke - en ontwikkelpunten, kunt goed reflecteren en draagt bij aan een goede sfeer op de afdeling.
- Je bent enthousiast, collegiaal, stressbestendig en flexibel.
- Je hebt ambitie om je professioneel functioneren en het functioneren van het multidisciplinaire team te ontwikkelen. Zo kun je problemen en moeilijkheden signaleren en verbeteringen voorstellen. En je staat open voor vernieuwingen.
- Je kunt goed organiseren en prioriteiten stellen.
- Je hebt een goede kijk op veranderingsprocessen, neemt initiatief en bent oplossingsgericht.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het salaris bedraagt maximaal € 3.280,- bruto per maand voor een verpleegkundige (schaal 7) en maximaal € 3.505,- bruto per maand voor een senior verpleegkundige (schaal 8a), afhankelijk van opleiding en ervaring, op basis van een fulltime dienstverband. Het salaris voor de sociotherapeut bedraagt maximaal € 3.712,- (schaal 8) bruto per maand, afhankelijk van opleiding en relevante ervaring en op basis van een fulltime dienstverband.
Voor de sociotherapeuten betreft het een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast contract. Voor de (senior) verpleegkundige betreft het een dienstverband voor bij voorkeur 32 uur per week.
Het UMCG biedt een aantrekkelijk Cao á la carte waarin je onder anderen extra verlofuren kunt sparen en gebruik kunt maken van allerlei fiscale regelingen zoals het fietsplan. Ook worden diverse mogelijkheden en regelingen geboden voor verdere professionalisering, ontwikkeling, opleiding, cursussen en loopbaan. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
Atze Dijkstra, regieverpleegkundige, telefoonnummer 06 31623 285
Sebastiaan Meijer, regieverpleegkundige, telefoonnummer 06 256 49042
Richard Verschure, hoofd Algemene Zaken, telefoonnummer 06 5525 6489

Meer informatie

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 24 januari 2021. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 27 januari 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier