Stafadviseur Elektronische Dossiervoering, aandachtsgebied gezondheidsrecht

Afdeling

UMC-Staf Patiëntenzorg, Kwaliteit en Veiligheid

Werkomgeving

Je gaat werken bij het onderdeel (Elektronische) Dossiervoering van de afdeling UMC-Staf Patiëntenzorg, Kwaliteit en Veiligheid. De UMC-Staf werkt ten behoeve van het hele UMCG: de Raad van Bestuur, de sectoren, centra en de centrale organisatieonderdelen. Kerntaken van UMC-Staf zijn beleidsontwikkeling en UMCG-brede control.

Het stafonderdeel Dossiervoering is verantwoordelijk voor kaderstelling, gezamenlijke voorbereiding en vaststelling van beleid rondom elektronische dossiervoering in het UMCG. Het vroegtijdig signaleren, analyseren en concretiseren van nieuwe of wijzigende kaders speelt hierbij een belangrijke rol. Ook biedt het team ondersteuning aan en verzorgt het de communicatie met de gebruikers(organisatie) van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Het team Dossiervoering is een veelzijdig team, dat intensief samenwerkt en gericht is op elkaar ondersteunen en aanvullen. Dit wordt onder meer gedaan door dagelijkse (digitale) stand-ups. Teamleden zijn enthousiast in het delen van opinie, kennis en vaardigheden en stellen hoge eisen aan de advisering. Ieder teamlid kan zowel zelfstandig als in teamverband flexibel, gedreven en resultaatgericht werken. In het team is momenteel onvoldoende juridische kennis. Juridische kennis dient voornamelijk kaderstelling, voorbereiding en vaststelling van beleid rondom dossiervoering. Daarnaast is er ook bij andere onderdelen van UMC-Staf Patiëntenzorg, Kwaliteit en Veiligheid behoefte aan input op juridische vraagstukken. De stafadviseur gezondheidsrecht opereert daarom vanuit team (Elektronische) Dossiervoering, maar werkt ook nauw samen met UMC-Staf Juridische Zaken.

Functiebeschrijving

- Je verzamelt, interpreteert en bewerkt informatie over relevante maatschappelijke of organisatorische ontwikkelingen en (nieuwe) wet- en regelgeving binnen de aandachtsgebieden en beleidsterreinen van Patiëntenzorg, Kwaliteit en Veiligheid, met als focus dossiervoering. Het betreft onder andere patiënt- en kwaliteitswetgeving, klacht- en tuchtzaken, patiëntrechten en privacywetgeving waaronder het beroepsgeheim en omgaan met vertrouwelijke gegevens.
- Je adviseert op strategisch en operationeel niveau ten aanzien van context, proces en inhoud van in- en externe vraagstukken op het gebied gezondheidsrecht en de vertaling hiervan naar (een onderbouwd advies voor) beleid.
- Je komt met pragmatische oplossingen om binnen de kaders van wetgeving ruimte te bieden aan de snel ontwikkelende technologische mogelijkheden op het gebied van dossiervoering om werkprocessen op een efficiënte manier te ondersteunen.
- Je behandelt de meest uiteenlopende juridische kwesties en adviseert gevraagd en ongevraagd collega’s van binnen en buiten het team.
- Je draagt bij aan onderwijs en informatievoorziening met betrekking tot genoemde onderwerpen.
- Je neemt deel aan diverse overlegvormen.

Wat vragen wij

- Je bent in bezit van een master Nederlands recht en hebt enkele jaren werkervaring, waarbij de voorkeur uit gaat naar een master Gezondheidsrecht en ervaring met gezondheidsrecht in een ziekenhuis.
- Je bent goed op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van het gezondheidsrecht.
- Je hebt kennis en vaardigheden in het analyseren, interpreteren en toepassen van feitelijke, complexe informatie gerelateerd aan de (academische) zorg in relatie tot wet- en regelgeving.
- Je hebt een goed ontwikkeld empathisch vermogen en omgevingsbewustzijn. Je kunt je verplaatsen in de zorgverlener en hebt sensitiviteit voor verhoudingen en structuur tussen verschillende disciplines en niveaus in het UMCG.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een enerverende werkomgeving, waarin je samenwerkt met gemotiveerde collega’s en de kans krijgt je verder te ontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor 36 uur voor een periode van één jaar. Bij goed functioneren en werkaanbod behoort verlenging van de arbeidsovereenkomst of de omzetting naar een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt maximaal € 5.383,- bruto per maand (schaal 11) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Marco Linden telefoonnummer 06-2564 8816

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 6 december 2020. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier