Promovendus: The role of nutrition in the (p)rehabilitation of the person with a

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Werkomgeving

Healthy Ageing is een belangrijk thema in het Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG), ook in de revalidatiegeneeskunde. De diverse patiëntenpopulaties die onder behandeling zijn binnen dit vakgebied hebben nagenoeg zonder uitzondering te maken met uitdagingen op het gebied van het gezond ouder worden. Personen met een beenamputatie ervaren een verslechtering van hun lichamelijke fitheid. Deze verslechtering heeft te maken met het feit dat er vaak een ernstig beperkende aandoening ten grondslag ligt aan de amputatie (vaatstoornissen, diabetes mellitus). Patiënten met vaatstoornissen die een beenamputatie moeten ondergaan, lijken naast een veelal slechte conditie, ook veel pijn te hebben, zijn veelal rolstoelgebonden en lijken een slechte voedingstoestand te hebben. Eén van de speerpunten van de afdeling Revalidatiegeneeskunde is revalidatie na een beenamputatie (dit maakt onderdeel van het overkoepelde thema: EXPAND: Extremities Pain And Disabilities). De promovendus werkt samen met enkele andere promovendi op het gebied van Healthy Ageing van mensen met een beenamputatie. Preventie is daarnaast ook een belangrijk thema van onze afdeling.

Onderzoek heeft aangetoond dat de cardiorespiratoire fitheid van mensen met een amputatie beduidend lager ligt dan die bij gezonden. Deze slechtere fitheid leidt tot problemen bij het lopen met een prothese omdat de energie, nodig voor het lopen met een prothese, veel hoger ligt dan bij het lopen met twee gezonde benen. Dit gegeven is des te meer van belang omdat lopen met een prothese op een functioneel niveau van groot belang is voor het behouden van zelfstandigheid. In de praktijk en ook uit diverse studies blijkt dat het moeilijk is om de fysieke conditie van mensen met een amputatie te verbeteren. De praktijk van de revalidatie is gemiddeld genomen zo dat mensen met een amputatie dagelijks oefenen, meestal in de vorm van de zogenaamde loopschool, maar ook deelnemen aan sport en fitness oefeningen. Voeding is dus niet alleen belangrijk voor en rondom, maar ook na een beenamputatie. Er is nog veel te ontdekken en te ontwikkelen op dit gebied. Het project zal zich verder ontwikkelen met de promotiegroep en de promovendus.

Functiebeschrijving

Als promovendus ben je verantwoordelijk voor:
- het uitwerken en uitvoeren van het project;
- het uitvoeren van een systematische/scoping review;
- de samenwerking tussen alle belanghebbenden, in het bijzonder de mensen met een beenamputatie en zorgprofessionals;
- het databeheer, de dataverwerking en de (statistische) analyse;
- het schrijven van wetenschappelijke publicaties op basis van de verkregen uitkomsten;
- het schrijven van een proefschrift op basis van de wetenschappelijke publicaties, leidend tot een succesvolle promotie in 4 jaar;
- het presenteren van de verkregen uitkomsten tijdens (inter)nationale bijeenkomsten, inclusief publiekslezingen voor het brede publiek;
- het organiseren van een symposium over de resultaten van het project.

Je werkt als promovendus bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde, Centrum voor Revalidatie, van het UMCG. Je maakt deel uit van een enthousiaste, zeer ervaren en internationaal zeer gewaardeerde multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich bezig houdt met extremiteiten. Naast onderzoek is de afdeling actief betrokken bij maatschappelijke initiatieven/publieksvoorlichting. Er is bovendien veel wisselwerking tussen de afdeling Revalidatiegeneeskunde in Groningen en diverse revalidatie afdelingen in het land. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen. Je sluit je aan bij de Research School Share, waarbinnen een PhD trainingsprogramma gevolgd wordt en valt onder de Graduate School Medical Sciences van het UMCG. Het promotietraject volgt het promotiereglement van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat vragen wij

- Een afgeronde masteropleiding in een relevante richting (zoals voedingswetenschappen, gezondheidswetenschappen, fysiotherapiewetenschappen, bewegingswetenschappen, geneeskunde).
- Affiniteit met voeding en (p)rehabilitatie.
- Ervaring met multi-/interdisciplinair samenwerken.
- Kennis van statistische analyse en statistische software.
- Ervaring met of affiniteit met inspanningsfysiologie (testen/trainen).
- Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels.
- Ervaring met schrijven van wetenschappelijke teksten in de Engelse taal.

Competenties
- Analytisch denkvermogen;
- Goed kunnen plannen en organiseren;
- Goed kunnen samenwerken;
- Proactieve en pragmatische werkhouding;
- Oplossingsgericht;
- Besluitvaardig;
- Systematisch en accuraat werken, goed in datamanagement.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een tijdelijk dienstverband van 28,8 uur (0,8 FTE) voor de duur van het promotietraject (48 maand), met een tussentijdse evaluatie (go/no go) na 12 maanden. De gewenste datum van indiensttreding is medio februari 2021. Het salaris bedraagt minimaal € 2.495,- bruto in het eerste jaar tot maximaal € 3.196,- bruto (schaal PRO) in het laatste (4e) jaar, op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
- prof. dr. Jan Geertzen, hoogleraar afdeling Revalidatiegeneeskunde UMCG, telefoonnummer: (050) 361 2295, e-mailadres: j.h.b.geertzen@umcg.nl
- prof. dr. Rienk Dekker, hoogleraar revalidatiegeneeskunde (in het bijzonder actieve leefstijl), afdeling Revalidatiegeneeskunde UMCG, telefoonnummer: (050) 361 3638, e-mailadres: r.dekker01@umcg.nl
- dr. Harriët Jager-Wittenaar, lector Malnutrition and Healthy Ageing, Hanzehogeschool Groningen en senior onderzoeker afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie UMCG, telefoonnummer: 06-2366 8897, e-mailadres: ha.jager@pl.hanze.nl
E-mailadressen niet gebruiken voor sollicitaties.

Meer informatie

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 26 november 2020. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 13 januari 2021 tussen 9.00 en 13.00 uur.

Digitaal sollicitatieformulier