Student voor ontwikkeling kennisagenda pijnonderzoek Nederland

Afdeling

Stage, afstuderen en scriptie

Werkomgeving

De opdrachtgever van dit onderzoek neemt deel aan de Pijnalliantie in Nederland (PA!N), als voorzitter van het dagelijks bestuur, maar ook uit hoofde van zijn functie als hoogleraar bij het Centrum voor Revalidatie in het UMCG. De Pa!N bevordert de preventie en behandeling van chronische pijnklachten in Nederland. Zij spannen zich in voor een betere positionering van het thema pijn en de gevolgen in Nederland. Daarbij zijn zij de spreekbuis naar de overheid, politiek, media en verzekeringswereld. Door interdisciplinaire samenwerking van patiënten en zorgprofessionals proberen zij invloed te krijgen op verbetering van de pijnzorg, gebaseerd op brede ervaringskennis.

De alliantie wil chronische pijn benaderen vanuit een integrale visie. Zij zijn van mening dat betrokken disciplines structureel moeten samenwerken, met een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Met in het bijzonder aandacht voor de regiefunctie van de patiënt, deze staat centraal. De integrale visie gaat er van uit dat chronische pijn een gedefinieerde ziekte is, waarbij preventie en professionele behandeling noodzakelijk zijn. Dit besef moet doordringen in alle maatschappelijke lagen en kringen.

Probleemschets
Chronische pijn is één van de meest voorkomende aandoeningen, met een hoge ziektelast, veel beperkingen en hoge maatschappelijke kosten. Wetenschappelijk onderzoek vindt nu vooral discipline gebonden plaats. Sommige medische disciplines hebben een eigen kennisagenda, waarin pijngeoriënteerde vraagstellingen staan vermeld. Een interdisciplinaire, discipline overstijgende, patiëntgeoriënteerde kennisagenda ontbreekt echter. Een kennisagenda waarin professionals en patiënten samen prioriteiten stellen. Deze kennisagenda is nodig om de pijnzorg in Nederland op een systematische en patiëntgeoriënteerde wijze vorm te geven.

Functiebeschrijving

Als eindproduct lever je een interdisciplinaire, discipline overstijgende, patiëntgeoriënteerde kennisagenda pijnonderzoek Nederland op. Daarvoor:
- ontwikkel je een projectplan voor het ontwikkelen van een kennisagenda en voer je deze uit;
- exploreer je waaraan een goede breed gedragen kennisagenda voldoet;
- maak je gebruik van een expert panel met brede vertegenwoordiging van in elk geval professionals en patiënten;
- maak je gebruik van een paar duidelijke, goede voorbeelden die aanleiding hebben gegeven tot een goed onderzoeksprogramma in Nederland en/of in het buitenland.

Wat vragen wij

- Een voor de opdracht relevante WO opleiding, bijvoorbeeld een master Gezondheidswetenschappen.
- Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
- Je bent creatief en hebt frisse ideeën.
- Je hebt affiniteit met het onderwerp chronische pijn en het maken van een kennisagenda.
- Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden.
- Je bent ambitieus en wilt graag nieuwe dingen leren.
- Je vindt het leuk om samen te werken en anderen enthousiast te maken.

Wat bieden wij

- Stageovereenkomst met het UMCG.
- Goede begeleiding intern: verschilt per opleiding, nader af te stemmen.
- Goede begeleiding extern: namens de PA!N zijn drie hoogleraren bij dit onderwerp betrokken. Je krijgt met alle drie te maken, maar één van hen gaat je extern UMC begeleider zijn.
- Wetenschappelijke werkomgeving.
- Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & trics die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG.

Goed om te weten: vanwege de Covid-19 situatie werk je grotendeels vanuit huis aan deze (afstudeer)opdracht en voer je alleen in goed overleg met de opdrachtgever bepaalde taken in het UMCG uit.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

afstuderen@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.

Digitaal sollicitatieformulier