Psychiater Polikliniek Psychose

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Op de polikliniek Psychose zijn we gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren die voor het eerst een psychose krijgen. We werken met een ervaren team van verpleegkundigen, psychologen, job coaches, trajectbegeleiders, maatschappelijk werkers, arts-assistenten en psychiaters. Met dit multidisciplinair Vroege Interventie Psychose (VIP) team bieden we tijdige, specialistische, innovatieve en persoonlijke behandeling aan mensen met vroege psychose in de provincie Groningen. Ons doel is dat de patiënt binnen 5 jaar optimaal herstelt, zich persoonlijk ontwikkelt, het sociale leven hervat en zelfstandig kan functioneren in de maatschappij.

Een veelzijdig team van zelfstandige en creatieve professionals werkt intensief samen aan dit doel. Het gaat daarbij niet alleen om het bestrijden van symptomen, maar ook over optimaal functioneel en persoonlijk herstel. Samen met wetenschappelijk onderzoekers ontwikkelen we daarvoor nieuwe behandelingen, waaronder virtual reality interventies.

De afdeling Psychose bestaat uit twee poliklinische teams, een klinische open unit en een stemmenpoli. We werken intensief samen met de gesloten opnameafdelingen in het UCP. Naast VIP behandelingen bieden we poliklinische en klinische second opinions voor mensen met psychose uit de wijde regio. We werken nauw samen met GGZ-instellingen, huisartsen, het sociale domein en andere ketenpartners in de regio.

Zo dragen we steeds bij aan het verbeteren van diagnostiek, behandeling en sociale inclusie en aan de bestrijding van het stigma van psychose. Zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn daarbij nauw vervlochten.

“Waar ik heel trots op ben, is dat het gelukt is om een heel goed zorgprogramma op te zetten voor jongeren met psychose, dat aansluit op wat zij en hun familie nodig hebben.” - prof.dr. Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken.

Het team
We hebben een ervaren team dat goed op elkaar ingespeeld is. Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheden, we weten elkaar gemakkelijk te vinden, zijn betrokken bij elkaar, zorgen ook goed voor elkaars patiënten en dragen allen bij aan de ontwikkeling van procedures en afspraken. We respecteren ieders verantwoordelijkheid.

Universitair Centrum Psychiatrie
Het UCP heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen. Via de psychiatrische consultatieve dienst, het team medisch psychologen en de binnenkort te realiseren Medisch Psychiatrische Unit, is er intensieve betrokkenheid bij de behandeling van patiënten op andere afdelingen van het UMCG. Tevens nemen wij ons aandeel in de acute zorg; dit omvat poliklinische spoedbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en acute opname op open of gesloten voorzieningen. In 2022 zal het UCP verhuizen naar een nog te realiseren nieuw gebouw, dichter gelegen bij het centraal medisch complex van het UMCG.

Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

In het UCP werken ongeveer 570 gedreven en betrokken medewerkers, voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Er werken momenteel 30 psychiaters in het UCP in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, en er zijn 32 arts-assistenten. Iedereen werkt op één locatie, zodat collega’s elkaar laagdrempelig ontmoeten, kunnen overleggen en met elkaar kunnen meedenken. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

Functiebeschrijving

- Je bent (eind)verantwoordelijk voor de behandeling van patiënten die behandeld worden door het multidisciplinaire poliklinische team waarin je werkt.
- Je superviseert een arts-assistent.
- Je werkt nauw samen met de collega’s van de opnameafdelingen van afdeling CDO en je neemt waar voor de opnameafdelingen.
- Je draagt bij aan de vernieuwing van het behandelaanbod.
- Je werkt nauw samen met ketenpartners en collega’s in de regio.
- Je levert een actieve bijdrage aan opleidings- en onderwijstaken van het UCP.

Wat vragen wij

- Je hebt een afgeronde opleiding tot psychiater, je bent BIG- en AGB-geregistreerd, en hebt kennis van de Wet Wvggz.
- Je hebt hart voor vroege psychose zorg, sociale psychiatrie en acute psychiatrie.
- Je speelt een actieve, leidende en verbindende rol in het multidisciplinaire team.
- Je bent een doorpakker, flexibel, collegiaal en stressbestendig.
- Je hebt affiniteit met patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek.
- Je hebt een visie op verbetering van (vroege) psychose zorg binnen het zorgprogramma, in de regio en in het land.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een passend salarisaanbod volgt, afhankelijk van je ervaring. Het betreft een dienstverband voor 0.88 fte. Na een proefperiode heb je zicht op een vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC). Het UMCG biedt onder andere:
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering;
- Een lage werknemersbijdrage voor je pensioen en aantrekkelijke collectieve regelingen zoals de zorgverzekering;
- Een aantrekkelijke CAO á la carte waarmee je gebruik kunt maken van fiscale regelingen zoals het fietsplan;
- Diverse mogelijkheden en regelingen voor ontwikkeling en opleidingen;
- Gratis advies en bemiddeling bij het vinden van tijdelijke woonruimte in Groningen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

prof.dr. Wim Veling telefoonnummer (050) 361 2132

drs. Frank van Es telefoonnummer (050) 361 2132

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 10 januari 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier