Klinisch Psycholoog of ervaren GZ-psycholoog Polikliniek Depressie

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen. Via de psychiatrische consultatieve dienst, het team medisch psychologen en de binnenkort te realiseren Medisch Psychiatrische Unit is er intensieve betrokkenheid bij de behandeling van patiënten op andere afdelingen van het UMCG. Tevens nemen wij ons aandeel in de acute zorg; dit omvat poliklinische spoedbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en acute opname op open of gesloten voorzieningen.

Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

In het UCP werken ongeveer 570 gedreven en betrokken medewerkers voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Patiëntenparticipiatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

Het UCP heeft 5 afdelingen:
- Crisis, Deeltijd en Opname (CDO)
- Soma en Psyche
- Psychose
- Stemmings- en Angststoornissen
- Ouderenpsychiatrie

Er werken momenteel 30 psychiaters in het UCP in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, er zijn 32 arts-assistenten en 52 psychologen waarvan 13 bij de Vakgroep Medische Psychologie. Iedereen werkt op één locatie, zodat collega’s elkaar laagdrempelig ontmoeten, kunnen overleggen en met elkaar kunnen meedenken.

In 2022 zal het UCP verhuizen naar een nog te realiseren nieuw gebouw, dichter gelegen bij het centraal medisch complex van het UMCG.

De afdeling Stemmings- en Angststoornissen
Bij de afdeling Stemmings- & Angststoornissen zijn ongeveer 70 verpleegkundigen, psychiaters, psychologen en andere disciplines werkzaam. Er zijn 2 opnameafdelingen, 3 deeltijdafdelingen en 3 poli-teams. De afdeling biedt kwalitatief hoogstaande zorg met een academisch karakter voor patiënten met stemmings-, angst- en dwangstoornissen. In het bijzonder is er ruimte voor een gepersonaliseerde hoog-specialistische benadering, met nadruk op goede service aan patiënten en verwijzers. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale integratie van onderwijs, opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Daarnaast worden ook state-of-the-art behandelmethoden aangeboden, die nog niet vervat zijn in bestaande richtlijnen. Implementatie van veelbelovende nieuwe diagnostiek- en behandelmethoden is een van haar kerntaken.

Functiebeschrijving

- Je bent verantwoordelijk voor de specialistische en topreferente zorg van patiënten die behandeld worden door het multidisciplinair team waarin je werkt.
- Je draagt, in samenspraak met collega’s, zorg voor vernieuwing van het behandelaanbod middels het innoveren van behandelmethoden/-strategieën.
- Je verricht functionele diagnostiek (klachtensamenhang en gedragsinterpretatie) en stelt behandelplannen voor individuele patiënten op.
- Je draagt zorg voor een goede communicatie met patiënten en verwijzers.
- Je werkt nauw samen met de collega’s in het multidisciplinaire team en met collega’s in de regio, en draagt daarbij zorg voor een goede samenwerking en afstemming met de betrokken discipines, om daarmee zorgcontinuïteit en doelmatige zorg te realiseren.
- Je levert een actieve bijdrage aan onderzoeks-, opleidings- en onderwijstaken.
- Je geeft supervisie en/of werkbegeleiding aan GZ- en KP-opleidlingen.

Wat vragen wij

- Een BIG-registratie klinisch psycholoog of GZ-psycholoog.
- Bij voorkeur registratie als gedragstherapeut (VGCt).
- Bij voorkeur bevoegdheid VGCt supervisor.
- Aantoonbare affiniteit met het werken met mensen met een stemmingsstoornis.
- Flexibel, stressbestendig en overzicht kunnen houden.
- Goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden.
- De creativiteit om in/bij het huidige behandelprogramma speepunten te (helpen) ontwikkelen.
- Een visie op vernieuwing van de behandeling binnen het zorgprogramma, waarbij binnen onze doelgroep vaak comorbide problemen meespelen.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor minimaal 32 uur per week (0,8 fte).

Het salaris bedraagt maximaal € 6.641,- bruto per maand (schaal 13) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Marion Beldman telefoonnummer 06-2564 7621

dr. Benno Haarman telefoonnummer (050) 361 4547

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Binnen een half uur ontvang je een bevestiging met informatie die niet relevant is voor deze vacature, want bovengenoemde sluitingsdatum is niet van toepassing. Je reactie wordt direct in behandeling genomen en je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte kandidaat gevonden is.

Digitaal sollicitatieformulier