Peoplemanager, Programma Nieuw EPD (24-32 uur)

Afdeling

Programmabureau Nieuw EPD

Werkomgeving

Het UMCG gaat het Elektronische Patiëntendossier (EPD) van Epic invoeren. Dit EPD ondersteunt het UMCG in haar doelstellingen om te excelleren en innoveren in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Samen met Epic geeft het programmateam Nieuw EPD invulling aan de realisatie van dit EPD.

Aan de basis van het nieuwe EPD staan de patiënt en de zorgprofessional die optimaal moeten worden begeleid en gefaciliteerd in alle facetten van het zorgtraject. Cruciaal daarvoor is het standaardiseren van de zorgprocessen en workflows in het ziekenhuis. Ook het eenduidig registreren en uitwisselen van gegevens, onder andere ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en verantwoording, neemt een belangrijke plaats in het EPD in.

De invoering van het nieuwe EPD wordt gerealiseerd door een programmaorganisatie, waar in teamverband wordt samengewerkt met (een vertegenwoordiging van) afdelingen van het ziekenhuis en de leverancier van het EPD. Het team bestaat nu uit ongeveer 170 projectmedewerkers en zal doorgroeien naar 200 in 2017. De programmaorganisatie bestaat uit een aantal projectgroepen met hun eigen focus. Voorbeelden hiervan zijn zorglogistiek, dossiervoering, medicatie en farmacie, DBC’s en facturatie en zorgtechnologie.

De ambities en het tempo van invoeren liggen hoog. Eind 2017 werken alle afdelingen en onderdelen van het UMCG met het nieuwe EPD (Plateau 1). De nadruk in dit plateau ligt op ‘basis op orde’. In de daaropvolgende periode wordt het EPD verder ontwikkeld tot een EPD dat het UMCG ondersteunt bij het waarmaken van haar ambities op de terreinen zorg, onderzoek en onderwijs. Binnen Plateau 2 wordt de functionaliteit in 2 jaar tijd verder doorontwikkeld en uitgebreid. Hiervoor zal een deel van het programmateam gevraagd worden om deze implementatie te doen.


Functiebeschrijving

Het programma Nieuw EPD is een tijdelijke organisatie. Ondanks dat het programma geen lijnorganisatie is, willen wij voor de ondersteuning van onze medewerkers, mede gezien de duur en omvang van het programma een Peoplemanager aanstellen. In deze functie bent u aanspreekpunt voor de medewerkers (± 170) en het management. De programmaorganisatie is resultaatgericht opgezet en de deadlines zijn hard. Wij vragen veel van onze medewerkers in een tijdelijke setting (Plateau 1 loopt tot 1 maart 2018 en daarna volgt Plateau 2). In deze periode willen wij het menselijke aspect tot zijn recht doen komen en hier voldoende aandacht aan schenken. Dit vullen we mede in door expliciet een Peoplemanager aan te stellen die zich hierop richt. U valt hiërarchisch onder de manager Bedrijfsvoering en werkt nauw samen met het programmamanagement en de P&O functionaris.

Taken
- U waakt proactief over het welbevinden van de medewerkers.
- U heeft oog voor de individuele behoeften en drijfveren van de medewerkers, maar ook voor de teambehoeften.
- U weet een veilige omgeving te creëren waarbij communicatie open is en feedback constructief kan worden gegeven.
- U luistert goed wat er leeft op de werkvloer en doet hier iets mee.
- U bewaakt dat de medewerkers tijdig en voldoende verlof opnemen.
- U bent er verantwoordelijk voor dat de verschillende projectgroepen voldoende zijn bezet en de rol van de medewerkers optimaal past bij hun competenties.
- U signaleert problemen/knelpunten bij de programmamedewerkers, maakt deze bespreekbaar en draagt oplossingen aan.
- U voert tijdig (jaarlijkse) evaluatiegesprekken met de programmamedewerkers. U levert desgewenst input voor de jaargesprekken aan de betreffende leidinggevenden van de vanuit het UMCG aan het programma uitgeleende medewerkers.
- U waakt over het ziekteverzuim en begeleidt in voorkomende gevallen de zieke medewerkers.

Wat vragen wij

Wij zijn op zoek naar een Peoplemanager die tot maart 2018 onderdeel uit wil maken van het programma Nieuw EPD (24-32 uur). U beschikt over HBO werk- en denkniveau, heeft ervaring in het leiding geven aan medewerkers en heeft bij voorkeur kennis van de gezondheidszorg en ICT-aangelegenheden.

Persoonlijke kwaliteiten
- Duidelijk en overtuigend
- Flexibel en stressbestendig
- Proactief
- Empatisch vermogen
- Teamspeler en coach
- Leidinggevende capaciteiten
- Besluitvaardig, pragmatisch en oplossingsgericht
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, in zowel de Nederlandse als de Engelse taal

Wat bieden wij

Wij bieden een enerverende werkomgeving waarbinnen u samenwerkt met gemotiveerde collega’s en u de kans krijgt om u verder te ontwikkelen. U wordt tot 1 maart 2018 tijdelijk aangesteld binnen het programma Nieuw EPD voor de implementatie van Plateau 1. Mogelijk gaat u in onderling overleg ook deel uitmaken van het team van Plateau 2.

Afhankelijk van uw opleiding en ervaring wordt aan u een passend salarisvoorstel gedaan. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Programmabureau Nieuw EPD telefoonnummer (050) 361 5757 e-mail: programmabureaunieuwepd@umcg.nl (niet gebruiken voor sollicitaties)

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 13 december 2016. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier