Medewerker projectgroep Bevoegdheden programma Nieuw EPD

Afdeling

programma Nieuw EPD

Werkomgeving

Het UMCG gaat het Elektronische Patiëntendossier (EPD) van Epic invoeren. Dit EPD ondersteunt het UMCG in haar doelstellingen om te excelleren en innoveren in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Samen met Epic geeft het programmateam Nieuw EPD invulling aan de realisatie van dit EPD.

Aan de basis van dit nieuwe EPD staan de patiënt en de zorgprofessional die optimaal moeten worden begeleid en gefaciliteerd in alle facetten van het zorgtraject. Cruciaal daarvoor is het standaardiseren van de zorgprocessen en workflows in het ziekenhuis. Ook het eenduidig registreren en uitwisselen van gegevens, onder andere ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en verantwoording, neemt een belangrijke plaats in het EPD in.

De invoering van het nieuwe EPD wordt gerealiseerd door een nieuw in te richten programmaorganisatie, waar in teamverband wordt samengewerkt met (een vertegenwoordiging van) afdelingen van het ziekenhuis en de leverancier van het EPD. De programmaorganisatie bestaat uit een aantal projectgroepen met elk hun eigen focus. Voorbeelden hiervan zijn: zorglogistiek (klinisch en poliklinisch), dossiervoering, medicatie en farmacie, DBC’s en facturatie en zorgtechnologie. Ter versterking van de programmaorganisatie zijn wij op zoek naar gemotiveerde innovators die de zorg naar een hoger plan kunnen tillen.

De ambities en het tempo van invoeren liggen hoog. Eind 2017 werken alle afdelingen en onderdelen van het UMCG met het nieuwe EPD (Plateau 1). De nadruk in dit plateau zal liggen op ‘basis op orde’. In de daaropvolgende periode wordt het EPD verder ontwikkeld tot een EPD dat het UMCG ondersteunt bij het waarmaken van haar ambities op de terreinen zorg, onderzoek en onderwijs.

Meer informatie over het programma Nieuw EPD onder gerelateerde informatie rechtsboven!

Functiebeschrijving

Voor de projectgroep Bevoegdheden binnen het programma Nieuw EPD zijn wij op zoek naar een EPD Expert. De projectgroep is verantwoordelijk voor een praktische inrichting van rollen en bevoegdheden voor eindgebruikers en het correct identificeren en registreren van interne en externe zorgverleners. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere projectgroepen binnen het programma Nieuw EPD.
Na het vertalen en ontwerpen volgt het inrichten en testen van- en live gaan met het nieuwe EPD.

Taken EPD Expert
- U analyseert en verwerkt gegevens m.b.t. eindgebruikers en zorgverleners, en vertaalt deze naar een praktische invulling binnen het nieuwe EPD.
- U werkt met grote hoeveelheden gegevens en overziet de impact van wijzigen op de diverse technische omgevingen.
- U stelt in samenwerking met uw collega’s besluitmemo’s, instructies en beleidsdocumenten op.
- U treedt zelfstandig op als vraagbaak op het gebied van bevoegdheden en zorgverleners.
- U werkt nauw samen met andere medewerkers van de diverse projectgroepen, betrokken UMCG-afdelingen en consultants van de leverancier.
- U stelt in samenwerking met uw collega’s processen op om de kwaliteit van de inrichting van bevoegdheden en zorgverleners in het EPD te borgen.
- U stemt de plannen af met betrokkenen binnen het programma en in het UMCG, en met consultants van de leverancier.
- U bewaakt de totale samenhang van de onderdelen van het nieuwe EPD.
- U richt mede met de andere EPD Experts delen van het nieuwe EPD in.
- Uw focus ligt op de projectdoelstellingen zonder daarbij de uiteindelijke beheersbaarheid uit het oog te verliezen.
- U signaleert problemen en knelpunten binnen het project en draagt oplossingen aan.

Wat vragen wij

Wij zijn op zoek naar een collega met oog voor het proces rondom rollen en bevoegdheden en zorgverleners, met minimaal HBO werk- en denkniveau. U hebt een brede belangstelling voor de optimalisatie van processen en de toepassing van een geïntegreerd EPD. U spreekt de taal van de (zorg)professionals waarvoor u het EPD inricht en implementeert. U vindt het een uitdaging om problemen te ontrafelen en te zoeken naar oplossingen.
We zijn op zoek naar iemand die voor de periode tot maart 2018 fulltime (32-36 uur) onderdeel wil uitmaken van het programmateam Nieuw EPD.

Persoonlijke kwaliteiten
- Analytisch
- Flexibel en stressbestendig
- Teamspeler
- Nauwkeurig
- Zelfstandig
- Besluitvaardig, pragmatisch en oplossingsgericht
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, in zowel de Nederlandse als de Engelse taal
Het hebben van kennis van en ervaring met de volgende zaken is voor deze vacatures een pre:
• De inrichting van bevoegdheden en zorgverleners
• Het functiebouwwerk binnen een complexe organisatie als een UMC
• Bevoegdhedenbeheer binnen een complexe organisatie als een UMC
• Excel
• Identity & Access Management

Om de functie van EPD Expert goed te kunnen vervullen, is het volgen en succesvol afronden van gerichte trainingen en examens een vereiste. Deze trainingen vinden plaats kort na aanname binnen het programma en zijn waarschijnlijk deels bij de leverancier in de VS.

Wat bieden wij

Wij bieden een enerverende werkomgeving waarbinnen u samenwerkt met gemotiveerde collega’s en u, onder andere door passende opleiding, de kans krijgt om u verder te ontwikkelen. U wordt tot maart 2018 tijdelijk aangesteld binnen het programmateam Nieuw EPD voor de implementatie van Plateau 1. Mogelijk gaat u in onderling overleg ook deel uitmaken van het team van Plateau 2.

Afhankelijk van uw opleiding en ervaring zal aan u een passend salarisvoorstel worden gedaan. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Programmabureau Nieuw EPD telefoonnummer (050) 361 5757 e-mail: programmabureaunieuwepd@umcg.nl (niet gebruiken voor sollicitaties)

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 11 december 2016. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier