Student voor onderzoek naar de logistiek en doorlooptijden van medicatie

Afdeling

Stage, afstuderen en scriptie

Werkomgeving

De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie van het UMCG is verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg voor de patiënten van het UMCG. Daarnaast vormen onderzoek en onderwijs de andere pijlers van de afdeling. De afdeling levert echter ook farmaceutische zorg, producten en diensten aan diverse instellingen buiten het UMCG (ziekenhuizen, dialysecentra, medische laboratoria en openbare apotheken).
De missie van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is het ontwikkelen van innovatieve strategieën en het bevorderen van (zorgen voor) een effectieve, veilige en doelmatige toepassing van (genees)middelen bij (specialistische) diagnostiek en behandeling van patiënten.
Daarnaast is er een brede verantwoordelijkheid voor de directe patiëntenzorg/interventie. Hieraan wordt invulling gegeven door consultering, het verlenen van toepassing- gerichte diensten, het geven van voorlichting en advies. Ook het zorgdragen voor een doelmatig beheer en logistiek van een rationeel assortiment geneesmiddelen, al dan niet zelf bereid en/of gekeurd, maken hiervan deel uit.

Probleemschets
Voor een doelmatig beheer en logistiek van het assortiment geneesmiddelen werkt de Unit Klinische Dienstverlening en Assortimentsbeheer met boekingen per orderregel. Een order bestaat niet alleen uit het beoordelen van een MO (medicatieopdracht), maar ook uit een logistieke handeling, omzetting van een geneesmiddel, wel of niet leverbaar zijn en indien noodzakelijk het aanpassen van het assortiment.
De managementrapportage van de unit bestaat tot op heden uit een cijfermatig overzicht van alle geleverde ordernummers. Inzicht en overzicht van de hoeveelheid werkzaamheden (tijd/hoeveelheid stappen) die achter een order schuilen ontbreekt hierin, terwijl dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsmatige aansturing.
Daarnaast speelt dat de laatste jaren de levering van diverse soorten medicatie moeizaam is of dat medicatie helemaal niet meer leverbaar is (medicijn voor schildklierpatiënten, diverse soorten antibiotica). Dit brengt een enorme hoeveelheid extra werk met zich mee. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar toe neemt en dit vormt een tweede reden voor de noodzaak de werkzaamheden zichtbaar te maken.

Functiebeschrijving

Om inzichtelijk te maken welke taken achter een order zitten, hoeveel tijd en menskracht (fte) deze kosten is men op zoek naar een enthousiaste student die onderzoek gaat doen naar de logistiek en doorlooptijden van medicatie. Per aandachtsgebied (balie, magazijn, administratie opiaten/bloedproducten, inkoop en assortimentsbeheer) voer je een analyse uit van de doorlooptijd van een geboekte order en ook van de doorlooptijd van medicatie verificatie gesprekken, je breng in kaart welke stappen een order of gesprek doorloopt en wat de gevolgen zijn van moeizame levering of het niet leverbaar zijn van medicatie.
- In kaart brengen van het aantal activiteiten en de logistiek daarvan per aandachtsgebied
- Tijdsmeting van alle stappen
- Breng gerelateerd aan actuele ontwikkelingen en de huidige stand van zaken advies uit over de benodigde menskracht
- Breng advies uit over mogelijkheden tot effciencyslagen in de logistiek

Wat vragen wij

Voor deze afstudeeropdracht zijn naast de kennis en vaardigheden uit je studie de volgende kenmerken en eigenschappen van belang:
- Voor de opdracht relevante HBO- of WO-opleiding
- Je hebt affiniteit met farmaceutische en zorgprocessen, automatisering en communicatie
- Je vindt de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie interessant
- Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden die je naar gelang het contact op een correcte wijze gebruikt
- Je bent creatief en hebt frisse ideeën, ook binnen gestelde kaders
- Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden
- Je vindt het leuk om samen te werken en anderen enthousiast te maken
- Je beschikt over een klantgerichte houding

Wat bieden wij

- Stageovereenkomst met het UMCG
- Goede begeleiding in het UMCG
- Wetenschappelijke werkomgeving
- Ruimtes met flexplekken, voorzien van pc en telefoon
- Studentenwerkoverleg (inloopuur) voor intervisie, vragen en ondersteuning
- Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & trics die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

afstuderen@umcg.nl (niet gebruiken voor sollicitaties)

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.

Digitaal sollicitatieformulier