Student voor ontwikkelen prototype-website voor Kenniscentrum Genetica

Afdeling

Stage, afstuderen en scriptie

Werkomgeving

Inleiding
Het UMCG is een grote organisatie met zo’n 12.500 medewerkers. Eén van de afdelingen is de Klinische Genetica. Dit medisch specialisme houdt zich bezig met onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen en het geven van voorlichting over die afwijkingen.
Per jaar spreekt en onderzoek men meer dan 6000 nieuwe patiënten. Verwijzers naar onze afdeling zijn onder andere huisartsen, verloskundigen, maar vooral ook medisch specialisten.

Binnen het vakgebied genetica vinden grote ontwikkelingen plaats, waaronder een explosieve groei van nieuwe diagnostische mogelijkheden (zoals NGS, exoom sequencing, genoom sequencing, NIPT etc) en de opkomst van de precision medicine. Om te zorgen dat alle patiënten hiervan zo efficiënt mogelijk kunnen profiteren, moeten andere zorgprofessionals/ medisch specialisten bepaalde onderdelen van de genetische zorg overnemen. Daarnaast moet de adequate toegang tot expertisezorg binnen de genetica gewaarborgd blijven. Om dit proces succesvol te laten verlopen is onder andere voldoende kennis over genetica nodig bij zorgprofessionals.

Probleemschets
Er is bij zorgprofessionals/ medisch specialisten een gebrek aan kennis over de genetica, met name over de nieuwe ontwikkelingen. Dit vertraagt de incorporatie van de huidige ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk. Meer kennis leidt tot betere zorg voor de patiënt, een hogere kosteneffectiviteit, zinvollere verwijzingen en meer bewustzijn van het belang van genetica, genomics en zeldzame aandoeningen in de spreekkamers van zorgprofessionals.
Er is daarom vraag naar een kenniscentrum/kennisnetwerk over genetica, waar zorgverleners terecht kunnen met vragen en voor informatie (zie ook de recent gepubliceerde Trendanalyse biotechnologie 2016 van de gezondheidsraad, p 34-37).

Een digitaal kenniscentrum/netwerk in de vorm van een website is één van de mogelijkheden om invulling te geven aan deze vraag. Na een behoefte- en literatuuronderzoek is het de bedoeling hier de gewenste genetische kennis/informatie aan te bieden voor een brede groep van zorgprofessionals. Zo kan er een nationaal en actueel gehouden medium komen voor laagdrempelige en eenvoudige raadpleging “when needed”. Zie ook de soortgelijk opgezette website van de National Health Service in Engeland (zie linksboven bij gerelateerde informatie).
Nevendoel is de het verlagen van de drempel tot de genetische expertisecentra, zodat er meer interactie en kennisdeling plaats kan vinden en de zorg en kwaliteit van verwijzingen kan verbeteren.

Opties om dit vorm te geven zijn:
1. opzetten van een geheel nieuwe website
2. uitbreiden van een bestaande website/kenniscentrum over genetica (bijvoorbeeld erfocentrum/ huisartsengenetica.nl)

Voor het ontwerpen en opzetten van deze website is een projectteam opgericht, waarin de afdelingen genetica van het UMCG en het UMCU vertegenwoordigd zijn, alsmede het Erfocentrum in Amersfoort. Ook de oprichter van de website www.huisartsengenetica.nl (zie links boven bij gerelateerde informatie) is betrokken.

Voor dit onderzoek/project zijn we op zoek naar een enthousiaste student, die ons hierbij wil komen helpen.

Functiebeschrijving

Je belangrijkste dagelijkse werkzaamheden tijdens de stage of afstudeeronderzoek bestaan uit het helpen bij het verzamelen en ordenen van relevante literatuur en beschikbare online-informatie. We verwachten dat je vanuit jouw vakgebied meedenkt hoe we de behoeften onder medische specialisten voor de website het beste in kaart kunnen brengen en welke vragen daarbij belangrijk zijn. Op basis van alle verzamelde informatie komt je tot een programma van eisen, waaraan de beoogde prototype-website moet voldoen om een adequaat kennismedium te vormen.
Nauwkeurigheid, goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en goed kunnen samenwerken zijn essentieel.

Wat vragen wij

- Je bent een derde- of vierdejaarsstudent van een relevante communicatierichting
- Je kunt nauwkeurig werken
- Je bent bij voorkeur bekend met het doen van behoefteonderzoek en/of het ontwerpen van websites om kennis uit te dragen
- Je hebt ervaring met het gebruik van PubMed en Refworks om literatuur te ordenen en/of bent bereid dit te leren
- Je hebt een goede schriftelijke vaardigheid in de Nederlandse taal
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
- Je bent enthousiast over wetenschappelijk onderzoek
- Je hebt affiniteit met genetica en erfelijkheidsonderzoek

Wat bieden wij

- Stage/afstudeerovereenkomst met het UMCG
- Goede begeleiding in het UMCG
- Wetenschappelijke werkomgeving
- Werkplek bij de sectie Klinische Genetica
- Studentenwerkoverleg (inloopuur) voor intervisie, vragen en ondersteuning
- Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & trics die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

afstuderen@umcg.nl (niet gebruiken voor sollicitaties)

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
National Health Service in Engeland
Huisartsen en genetica

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier dat onderaan deze pagina staat. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.

Digitaal sollicitatieformulier