Student: virtueel trainen ter voorbereiding op Rampen en Crises Noord-Nederland

Afdeling

Stage, afstuderen en scriptie

Werkomgeving

Het UMCG is één van de elf ziekenhuizen in Nederland, die door de overheid zijn aangewezen als traumacentrum. In de afgelopen jaren hebben de traumacentra zich ontwikkeld tot acute zorg netwerken. Eén van de onderdelen van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNNN) is Cycloon. Cycloon biedt zorginstellingen in Noord-Nederland ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van Opleidings- Trainings- en Oefenactiviteiten (OTO) in het kader van de voorbereiding op rampen en crises. Zie voor meer informatie over Cycloon rechtsboven onder gerelateerde informatie.

Opleiden, trainen en oefenen is een belangrijk middel om de kwaliteit van zorg te waarborgen onder alle omstandigheden. Cycloon ontwikkelt, organiseert en faciliteert als kennisinstituut een aanbod van OTO voor zorginstellingen. Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk eigen medewerkers de activiteiten uitvoeren. Cycloon coördineert het aanbod OTO activiteiten zodanig dat een samenhangend OTO aanbod tot stand komt waarbij het ‘van-voor-door’ principe leidend blijft

Probleemschets
In de afgelopen jaren zien we de behoefte aan virtueel trainen in ons netwerk toenemen en gebruikt men diverse simulatiemiddelen. Echter, de mogelijkheden van virtueel trainen gaan verder dan huidige inzet van deze middelen. Op initiatief van Cycloon is besloten het virtuele trainen in het noorden te professionaliseren en als speerpunt voor de komende jaren aan te wijzen.

Rondom het virtueel trainen spelen een aantal vragen:
- Met welk doel kunnen we virtueel trainen/leren inzetten in de voorbereiding op rampen en crises in Noord-Nederland?
- Voor welke rollen/teams/organisaties is het virtueel trainen/ leren t.a.v. voorbereiden op rampen en crises geschikt?
- Op welk gebied kunnen we virtueel trainen inzetten?
- Welke raakvlakken heeft dit met bestaande leerlijnen en leerconcepten in ons programma?
- Wat zijn good practices (regionaal, landelijk)?
- Welke virtuele middelen kunnen we ontwikkelen en/of bestaande gebruiken, tegen welke kosten en baten?

Functiebeschrijving

- In kaart brengen huidige situatie
- Concurrentieanalyse / benchmark
- Maak een overzicht van relevante virtuele middelen en onderbouw dit vanuit onderwijskundige principes
- Adviseer over de meerwaarde van virtueel trainen
- Adviseer over de te gebruiken applicaties (gebruikersvriendelijkheid, mogelijkheden, kosten)
- Maak een opzet en planning voor een uit te voeren pilot (implementatieadvies)

Als eindproduct van dit project verwachten we een overzicht van mogelijkheden op het gebied van virtueel trainen/leren en een plan van aanpak om het virtueel trainen verder te implementeren in Noord-Nederland.

Wat vragen wij

- Een student in afstudeerfase met minimaal HBO-opleiding, bij voorkeur WO
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden
- Creativiteit binnen gestelde kaders
- Zelfstandig kunnen werken
- Een proactieve werkhouding

Wat bieden wij

- Een stageovereenkomst met het UMCG
- Een goede begeleiding door deskundige professionals (op gebied van onderwijskunde en gaming)
- Een wetenschappelijke werkomgeving
- Ruimtes met flexplekken, voorzien van pc en telefoon
- Studentenwerkoverleg (inloopuur) voor intervisie, vragen en ondersteuning
- Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & trics die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

afstuderen@umcg.nl (niet gebruiken voor sollicitaties)

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
meer informatie over Cycloon

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.

Digitaal sollicitatieformulier