Student voor interactieve online keuzehulp en vragenlijst dragerschaptest

Afdeling

Stage, afstuderen en scriptie

Werkomgeving

Inleiding
Het UMCG is een grote organisatie met zo’n 12.500 medewerkers. Eén van de afdelingen is de Klinische Genetica. Dit is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen en het geven van voorlichting over die afwijkingen.

De sectie Klinische Genetica van het UMCG is op zoek naar een enthousiaste student die een interactieve online keuzehulp gaat ontwikkelen voor deelnemers aan het onderzoek naar de dragerschapstest op meerdere ernstige erfelijke ziekten.

Genetica is een onderwerp dat bij leken en professionals de gemoederen flink in beweging kan brengen. Zo is het mogelijk om voorafgaand aan een zwangerschap in het bloed van de toekomstige ouders na te gaan of zij drager zijn van een erfelijke ziekte die zij op hun kinderen zouden kunnen overdragen: een dragerschapstest.

De sectie Klinische Genetica van het UMCG start binnenkort met een implementatieonderzoek naar het aanbieden van de dragerschapstest onder alle paren met kinderwens uit de algemene bevolking. Zie voor meer informatie over de dragerschapstest rechts onder Gerelateerde informatie.
De ziekten waarop men zich kan laten screenen zijn allemaal ziekten die op jonge leeftijd tot uiting komen, waarbij het kind hierdoor pijn kan leiden, lichamelijk en of verstandelijk zwaar gehandicapt kan raken en soms op jonge leeftijd komt te overlijden.
De kans dat beide aanstaande ouders drager blijken te zijn van dezelfde ernstige ziekte is ongeveer 1 op 150. Wanneer deze test beschikbaar is krijgt één op de 150 paren dus te horen dat elk van hun kinderen 25% kans maakt op een zo’n ernstige erfelijke ziekte.
Ouders kunnen deze kennis vroegtijdig, nog voordat er sprake is van een zwangerschap, meenemen in hun overwegingen bij het maken van reproductieve keuzes.

Probleemschets
Voor dit onderzoek is het belangrijk dat aanstaande ouders een geïnformeerde keuze maken om al dan niet deel te nemen aan de dragerschapstest. Een geïnformeerde keuze is gebaseerd op juiste informatie over alle belangrijke aspecten en mogelijke gevolgen van deelname aan de test en is in overeenstemming met de normen en waarden van het paar.
Om deelnemers aan het onderzoek te ondersteunen in het maken van deze keuze, willen we een interactieve online keuzehulp ontwikkelen. Keuzestudenten Geneeskunde maakten onlangs een eerste opzet, verder ontwikkelen en uittesten is nodig.
Bij deze opdracht staat het verder ontwikkelen van een interactieve online-keuzehulp, waarmee we een gevalideerd keuze-advies aan deelnemers kunnen geven centraal.

Functiebeschrijving

De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het leveren van input voor het kunnen (uit-)bouwen van de interactieve online keuzehulp. Op basis van analyses van reeds verzamelde data van potentiële afnemers van de dragerschaptest, ga je na welke informatie van belang is voor mensen in hun keuze om de dragerschaptest wel of niet te doen. Daarnaast ga je aan de hand van literatuuronderzoek na wat de kenmerken zijn van een goede online keuze hulp (decision aid) en brengt ervaringen van het gebruik van keuzehulpen in de gezondheidszorg in kaart. Vervolgens ga je deze informatie vertalen naar een online keuzehulp voor de dragerschaptest.

Wat vragen wij

Voor deze stage zijn de volgende kenmerken en eigenschappen van belang:
- Je vindt Genetica (erfelijkheidsonderzoek) interessant.
- Je vindt het leuk om samen te werken en anderen enthousiast te maken.
- Je beschikt over goede ICT-vaardigheden en bent creatief.
- Je functioneert goed in een team en kunt zelfstandig werken.
- Je beschikt over goede zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.

Wat bieden wij

- Een stageovereenkomst met het UMCG
- Goede begeleiding in het UMCG
- Een wetenschappelijke werkomgeving
- Een werkplek bij de sectie Klinische Genetica
- Ruimtes met flexplekken bij het Studentenbureau UMCG, voorzien van pc en telefoon
- Studentenwerkoverleg (inloopuur) voor intervisie, vragen en ondersteuning
- Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & trics die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

afstuderen@umcg.nl (niet gebruiken voor sollicitaties)

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Dragerschapstest

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.

Digitaal sollicitatieformulier