UMCG

Bouwen aan de toekomst van gezondheid

Wij zijn het Universitair Medisch Centrum Groningen. Eén van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland met ruim 12.000 medewerkers.

Samen bouwen we aan de toekomst van gezondheid.

Dat doen we in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en in medische - en verpleegkundige vervolgopleidingen. We willen in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat we zeker weten dat het nog beter kan. Elke dag biedt nieuwe kansen om dat te laten zien.

Voor ons zijn drie uitgangspunten vanzelfsprekend:

  • De patient als mens is leidend.
  • Wij pionieren in onderzoek.
  • Wij delen onze kennis in Noord-Nederland en (inter)nationaal.

Succesvol bouwen aan de toekomst van gezondheid stelt niet alleen eisen aan wat we doen maar ook hoe we dat doen in het UMCG, aan onze cultuur. We werken intern en extern samen aan gemeenschappelijke doelen. Met optimale kwaliteit, veiligheid, betrokkenheid, zijn respectvol en betrouwbaar.

Visie en missie

Lees hier meer over onze visie en missie
Het UMCG bouwt aan de toekomst van gezondheid

Innovatie

In ons verzorgingsgebied wonen circa 3,5 miljoen mensen en hebben wij een grote diversiteit aan patiënten en ziektebeelden. Bij ons zijn uitzonderingen of bijzondere zorgvragen aan de orde van de dag.

Wij leggen innovatieve verbindingen tussen medische disciplines en andere disciplines zoals (informatie)technologie. We werken samen met het regionale MKB en met bedrijven zoals Siemens, Philips, DSM, Friesland Campina en Danone.

Healthy aging

In onze regio speelt Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANN www.hannn.eu ) een belangrijke rol bij het samenbrengen van kennisinstellingen, bedrijven en overheden, die samen voor nieuwe bedrijvigheid zorgen.

Lifelines

Lifelines wint met het jaar aan betekenis. Dit grootschalige bevolkingsonderzoek, waar 165.000 Noord-Nederlanders aan meedoen (met zeven miljoen monsters met lichaamsmaterialen, miljoenen leefstijldata, tientallen wetenschappelijke publicaties en veel geïnteresseerde bedrijven) groeit uit tot internationale infrastructuur voor populatieonderzoek.

Wij werken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technieken én ontwikkelen ze zelf. Zie hieronder een aantal voorbeelden daar van.
Wij stimuleren onze medewerkers om vérder te gaan, om te excelleren. Dat doen we door ze ruimte én verantwoordelijkheid te geven. Wij streven naar vrijheid van ideeën binnen de kaders die we met elkaar afspreken.

Ook letterlijk 

Het UMCG bouwt ook letterlijk aan de toekomst van gezondheid. In 2015 zal in het hart van het Centraal Medisch Complex van het UMCG een grote verbouwing worden voorbereid met als onderdelen de modernisering van de Centrale Spoedopvang, verbouw van de Radiologie, nieuwbouw van een Critical Decision Unit (24 uurs) en (ver)bouw van het OK-complex, de Intensive Care voor Volwassenen en de IC Neonatologie. Met deze plannen zorgen we ervoor dat de nieuwste technieken en innovaties beschikbaar zijn voor onze patiënten.

Het Competence Center for Personalized Health is ook een voorbeeld van letterlijk bouwen aan de toekomst. Dit is een infrastructuur die onderzoekers, zorgprofessionals, bedrijven en (gezonde en zieke) consumenten bij elkaar zal brengen, zodat zij samen kunnen werken aan de ontwikkeling en het op de markt brengen van meer op de persoon toegesneden producten en diensten. Onnodige en (kosten)ineffectieve onderzoeken, diagnoses en behandelingen moeten zo worden voorkomen.

Het ERIBA-gebouw (European Research Institute for the Biology of Ageing) is inmiddels een publiekstrekker. Het instituut voor verouderingsbiologie werd opgericht door het UMCG in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en mbv internationale, landelijke en regionale subsidies. Een internationaal gezelschap van elf onderzoeksgroepen met leden uit negentien landen doet fundamenteel onderzoek naar het verouderingsproces op celniveau en ziekten die daarmee gepaard gaan.

Wonen

Naast een inspirerende werkomgeving biedt het UMCG ook een goede woonomgeving.
Groningen is een bruisende universiteitsstad met alle voorzieningen en de allure van een grote stad. Maar ook met rust en ruimte in de directe omgeving.

Meer informatie over werken bij het UMCG

Klik hier voor meer informatie over werken in het UMCG

Klik hier om interviews met AIOS en hun opleiders te bekijken. 

Wil je weten hoe het is om te werken bij het UMCG lees dan de blogs van deze medewerkers of lees wat deze UMCG-collega's erover vertellen.

Het UMCG maakt werk van de Participatiewet; banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bekijk hier 4 portretten daarvan.

Volg ons ook op:  

LinkedIN umcg https://nl.linkedin.com/company/umcg
Instagram umcg https://www.instagram.com/umcgroningen/
Twitter https://twitter.com/umcgbanen
Facebook umcg https://nl-nl.facebook.com/WerkeninhetUMCG/
Youtube umcg Werken https://nl-nl.facebook.com/WerkeninhetUMCG/

Kijk ook eens op
www.kennisinzicht.nl als u meer wilt weten over het onderzoek naar Healthy Ageing
www.pratenovergezondheid.nl een website waarop patiënten en mantelzorgers hun ervaringen met u delen