Terwille

Terwille Verslavingszorg biedt hulp en ondersteuning aan mensen die vastzitten aan verslaving en prostitutie. We bieden deskundige routes naar herstel vanuit verbondenheid met mensen en moedigen mensen aan blijvend gezond te leven.

Omdat ieder mens uniek is, werken we zoveel mogelijk op maat en durven daarbij buiten kaders te denken. De nadruk ligt in onze behandeling en begeleiding op zelfregie, we kijken samen met mensen naar wat zij nodig hebben om tot herstel te komen.

Terwille biedt basis- en gespecialiseerde zorg bij verslaving en heeft een uitstapprogramma voor vrouwen die in de prostitutie werken. Er werken ca. 120 professionals en 95 vrijwilligers bij Terwille, verspreid over verschillende vestigingen in Nederland.

We werken vanuit een christelijke identiteit en de 4 kernwaarden Doen, Durven, Dromen en Doorzetten.