SVB

Werken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Op onze SVB-locatie in Groningen verzorgen we de uitvoering van het AOW-pensioen, de kinderbijslag, de AIO (aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen) en de Overbruggingsregeling (een minimumuitkering voor mensen die een periode te maken hebben met lager inkomen vanwege het verhogen van de AOW-leeftijd). We helpen klanten in één keer goed en zo snel mogelijk. Daarvoor werken we ook samen met andere instanties, bijvoorbeeld gemeenten. Op onze locatie in Groningen werken zo’n 150  collega’s in verschillende teams.

In de video kun je meer zien over de SVB en welk werk we doen.

Pas jij bij de SVB?

Wie bij ons werkt zet zich volledig voor de klant. Het werk vraagt om nauwkeurigheid, juridische kennis en goed omgaan met vertrouwelijke gegevens. We werken met resultaatverantwoordelijke teams, waarbij samenwerken en zelfstandigheid een rol spelen. De organisatie is continu in beweging en vernieuwing. We zoeken daarom mensen die niet bang zijn voor verandering en zichzelf willen ontwikkelen.

Op werkenbijdesvb.nl vind je alle vacatures voor de hele SVB. Vacatures specifiek voor Groningen vind je ook op de site van Noorderlink. 

Over de SVB

De Sociale Verzekeringsbank is uitvoerder van wetten en regelingen in het kader van de sociale zekerheid, zoals het AOW-pensioen, de kinderbijslag en de AIO. Ook verzorgt de SVB de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het persoonsgebonden budget (PGB). Wij zorgen dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben. En we helpen hen in één keer goed en zo snel mogelijk. De SVB heeft zo’n 5,5 miljoen klanten.

De organisatie is flexibel, zodat de SVB snel kan inspelen op nieuwe taken en ontwikkelingen in de samenleving. Dat doen we met zo’n 3800 deskundige medewerkers. Waar mogelijk passen we nieuwe uitvoeringstaken in de bestaande organisatie in. Maar als dat nodig is, passen we de organisatie aan om optimale dienstverlening te kunnen leveren.

Iedereen kan met de SVB te maken krijgen. Dan helpen we u bij het afhandelen van een gebeurtenis in uw leven die gevolgen heeft voor uw sociale zekerheid. Of dat nu is voor een persoonsgebonden budget, of bijvoorbeeld een AOW-pensioen. De SVB beheert deze en andere sociale voorzieningen, keert uit waar u recht op hebt en informeert over mogelijke veranderingen. Ook controleren we of betalingen rechtmatig zijn. Zo voorkomen en bestrijden we misbruik.

Behalve bij uitvoering zijn we als SVB betrokken bij de voorbereiding en toetsing van nieuwe regelingen. Beleid is tenslotte pas effectief als regelingen ook goed uitgevoerd kunnen worden, liefst zo efficiënt mogelijk. Daarom adviseren we de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving.

Over wat we doen en hoe we dat doen, leggen we verantwoording af. Bijvoorbeeld door openheid te geven over onze doelen, prestaties, resultaten en financiën. In de eerste plaats doen we dat tegenover onze opdrachtgevers en betrokken ministeries en tegenover onze klanten.