Lid Raad van Toezicht

Voor onze Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een betrokken en deskunding Lid Raad van Toezicht.
Bedrijfskundig profiel met kennis van HRM en organisatieontwikkeling.

Stichting Wolderwijs verzorgt het openbaar onderwijs en de opvang in de gemeente De Wolden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in beide stichtingen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 12 december 2022 van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Reacties kunnen tot uiterlijk 5 december 2022 per mail worden gestuurd naar

Informatie is te vinden op: www.wolderwijs.nl (onder: werken bij). Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Jan-Willem van de Kolk (voorzitter RvT), 0653149641