Stichting Wolderwijs

Wolderwijs verzorgt zowel het primair openbaar onderwijs als kinderopvang in de gemeente De Wolden. Dit doen we op zes locaties (waarvan vier met peuteropvang) en op vier integrale kindcentra (IKC: onderwijs en kinderopvang).

Beide stichtingen (onderwijs & opvang) werken statutair sinds 2017 volgens het Raad van Toezicht/College van Bestuur model. De RvT bestaat uit vijf leden. De locaties en IKC’s worden ondersteund door een bestuursbureau bestaande uit beleids- en ondersteunende medewerkers. Door 160 personeelsleden wordt onderwijs verzorgd voor 1.250 leerlingen. Bij de kinderopvang, peuterspelen en de buitenschoolse opvang werken 60 medewerkers voor de opvang van 750 kinderen. Passend onderwijs is ingebed in het aanbod van alle locaties en IKC’s.