Sociaal werker/regisseur

Op 1 januari 2015 is de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn door de gemeente Borger-Odoorn opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in Borger-Odoorn in het kader van de WMO en Jeugdwet. Dit doet de stichting vanuit 3 teams op 3 locaties (Borger, Nieuw-Buinen en Valthermond). Vanaf 1 januari 2018 is de stichting ook verantwoordelijk voor het uitvoeren en doorontwikkeling van de ondersteuningstaken op het gebied van (arbeids)re-integratie vanuit de participatiewet. De stichting wil toonaangevend zijn in haar methodiek en werkwijze binnen het sociale domein met als uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. Het Regenboogmodel en de visie op het sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn liggen hieraan ten grondslag. Binnen de stichting zijn momenteel ongeveer 45 medewerkers werkzaam.

Per direct ontstaat voor de locatie de Monden (Valthermond) de vacature van

Sociaal werker/regisseur (2)
(28 - 32 uur)

Als sociaal werker/regisseur in één van de 3 teams dien je te kunnen interveniëren op de volgende niveaus, te weten:

 1. Het versterken van eigen kracht, zelfredzaamheid, het sociaal netwerk, informele ondersteuning voor zover van toepassing.
 2. Het bieden van kortdurende ondersteuning aan inwoners die zich daarna weer zelf redden (adviesgesprek) of zich met een voorziening (licht langlopende ondersteuning) weer zelf weten te redden.
 3. Het toeleiden van inwoners naar individuele-/maatwerkvoorzieningen vanuit de WMO of jeugdwet, de zogeheten indicatiestelling.
 4. Regievoering bij complexe en/of meervoudige problematiek, waaronder veiligheidszaken met jeugdigen.

Je bent verantwoordelijk voor een eigen caseload met zowel jongeren als ouderen. Je voert keukentafelgesprekken met de inwoner/cliënt en maakt samen een ondersteuningsplan. In dit plan breng je de situatie in beeld en leg je vast wat nodig is voor de cliënt om op een duurzame manier toe te werken naar de beoogde doelen. Hierover maak je concrete afspraken en je begeleidt, motiveert en stimuleert de cliënt vanuit een coachende rol om zo de doelen uit het plan te realiseren. Uitgangspunt is de zelfredzaamheid en de mogelijkheden van de cliënt. Je werkt op basis van het zogenoemde T-shaped professional principe, d.w.z. dat de sociaal werker/regisseur basiskennis heeft van alle domeinen met relatieve specialisaties, waarvan binnen het team gebruik kan worden gemaakt.

Wij zoeken iemand die:

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding en SKJ registratie en relevante aanvullende opleidingen heeft.
 • Werkervaring heeft binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld met indicatiestelling of jeugdhulp.
 • De inwoner/cliënt centraal zet en werkt vanuit het eigen kracht principe. Hij/zij is tenslotte expert van zijn/haar eigen situatie;
 • Beschikt over goede luister- en gespreksvaardigheden, contact kan maken met de inwoner/cliënt en bereid is (en geduldig) om te investeren in een vertrouwensband met de inwoner/cliënt;
 • Mensen kan motiveren en laten samenwerken;
 • Sociale netwerken versterkt rondom bewoners en de buurt/het dorp;
 • Niet over neemt (’kan op de handen zitten’), maar erbij blijft (zolang de situatie daarom vraagt) en oog heeft voor zowel progressie als terugval;
 • Kordaat optreedt als de situatie daarom vraagt en anderen (inwoner/cliënt, netwerk, professionals, organisaties) aanspreekt als dat nodig is;
 • In staat is te interveniëren bij een crisis;
 • Creatief en ondernemend is in het zoeken naar passende maatwerkoplossingen en daarbij – als de situatie dat vraagt – de gebaande paden durft te verlaten;
 • Reflecteert op eigen kennis, handelen en houding en openstaat voor feedback;
 • Een sterke wil tot samenwerken heeft en collega’s (binnen en buiten het sociale team) tijdig vraagt mee te denken en tijdig specialistische deskundigheid inschakelt;
 • Zich niet als oplosser van alle problemen van bewoners ziet, maar ondersteunt daar waar nodig en mogelijk;
 • Zich makkelijk aanpast, aan veranderende omstandigheden;
 • Kennis en vaardigheden deelt met het team;
 • Kernachtig rapporteert, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Het vermogen en de motivatie heeft om zich tot een T-shaped professional te ontwikkelen.

De sociaal werker/regisseur conformeert zich met zijn/haar sollicitatie aan de stappen die de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn reeds heeft gezet in het Sociaal Domein.

Het is een pre als de sociaal werker/regisseur:

 • Kennis van het gebied heeft;
 • Dialect spreekt;
 • Ervaring heeft opgedaan in een soortgelijke functie.

Arbeidsvoorwaarden

We hanteren de cao Sociaal Werk. De functie is gewaardeerd op schaal 9. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor de periode van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Sollicitatieprocedure

Je motivatiebrief en CV kun je sturen naar mevrouw D. Bastings (). Tevens kun je hier het functieprofiel opvragen. Meer informatie over de organisatie vind je op de website http://www.socialeteamsborgerodoorn.nl.

Verdere informatie kun je opvragen bij de directeur/bestuurder, mevrouw R. van der Velde (06-15 67 65 53), waar je uiterlijk 7 mei 2021 ook je sollicitatie aan kunt richten.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 17 en 20 mei 2021.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.