Regisseur Werk/projectcoördinator statushouders

Op 1 januari 2015 is de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn door de gemeente Borger-Odoorn opgericht. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in Borger- Odoorn in het kader van de WMO en Jeugdwet. Dit doet de stichting vanuit 4 teams op 3 locaties (Borger, Nieuw-Buinen en Valthermond). Vanaf 1 januari 2018 is de stichting ook verantwoordelijk voor het uitvoeren en doorontwikkeling van de ondersteuningstaken op het gebied van (arbeids)re-integratie vanuit de Participatiewet. De stichting wil toonaangevend zijn in haar methodiek en werkwijze binnen het sociale domein met als uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. Het Regenboogmodel en de visie op het sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn liggen hieraan ten grondslag. Binnen de stichting zijn momenteel ongeveer 45 medewerkers werkzaam.


Zoals zo veel gemeenten heeft ook de gemeente Borger-Odoorn te maken gehad met een instroom van vluchtelingen (statushouders) in de afgelopen jaren. Elke gehuisveste statushouder heeft de plicht om in te burgeren. Daarom wil de gemeente Borger-Odoorn een actief beleid voeren, vooruitlopend op nieuwe wetgeving het komend jaar, om statushouders op een snelle en kwalitatief zo goed mogelijke manier in te burgeren en in zijn eigen inkomen te voorzien. In dat verband is er binnen de gemeente Borger- Odoorn een samenwerkingsverband gestart met Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, de welzijnsorganisatie Andes en de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn om alle statushouders in Borger- Odoorn in het kader van de participatiewet te begeleiden met betrekking tot integratie/participatie in de samenleving en het in dat verband verkleinen van de afstand van statushouders tot de arbeidsmarkt. Om aan deze taak uitvoering te kunnen geven zoeken wij op korte termijn (locatie Borger) een

Regisseur Werk/projectcoördinator statushouders

24 uur gemiddeld per week

Deze tijdelijke functie is in eerste instantie van de duur van 10 maanden met een mogelijke verlenging voor de duur van het project.

Binnen het team werk en participatie ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van de afstand tot de arbeidsmarkt van de statushouder in het kader van de Participatiewet. Het accent in de functie ligt op het voeren van intakegesprekken, het beoordelen van de situatie en het coördineren van de samenwerking met de welzijnsorganisatie Andes en/of Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Statushouders die direct bemiddelbaar zijn verwijs je naar de accountmanager. Voor anderen stel je een plan van aanpak (PIP) op om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en regel je in overleg met de samenwerkingspartners passende begeleiding.

De kandidaat dient te beschikken over een afgeronde relevante beroepsopleiding op HBO niveau en specifieke ervaring met vluchtelingen en kennis van vluchtelingenwerk. Daarnaast dient hij/zij te kunnen adviseren over beleidskeuzes en werkprocessen.

De CAO sociaal werk is van toepassing. De functie is ingeschaald in schaal 9 met een maximum van € 4.252,= bij een volledig dienstverband.

Meer informatie over de organisatie vind je op de website. Verdere informatie kun je inwinnen bij de teamcoördinator, Anne-Marie Keizer
(a.keizer@socialeteamsborgerodoorn.nl /06-11914573). Je sollicitatie kun je voor 8 februari 2021 richten aan Daniëlle Bastings, managementassistent (d.bastings@socialeteamsborgerodoorn.nl).