Directeur-bestuurder

Stichting Scala is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Ooststellingwerf. De missie van Scala is het mensen mogelijk willen maken betrokken te zijn en te blijven in de samenleving. Scala is vertrouwd en dichtbij. Omdat we met beide benen in de gemeenschap staan, kunnen we snel actie ondernemen en weten we dingen voor elkaar te krijgen. Bij Scala werken ruim 70 medewerkers en 150 vrijwilligers.

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige Directeur-bestuurder, zijn wij op zoek naar een inspirerende, verbindende en enthousiaste:

Directeur-bestuurder

De Directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. De Directeur-bestuurder geeft leiding aan het MT en stafmedewerkers.

Profiel:

  • Kennis van en ervaring in het Sociaal Domein en visie op de relevante ontwikkelingen binnen de sector.
  • Ondernemend, wendbaar en innovatief.
  • Analytisch, visionair en politiek-bestuurlijk sensitief.
  • Sterk bedrijfsmatig inzicht.
  • Een toegankelijke, verbindende en stimulerende stijl van leidinggeven (people manager).
  • Academisch werk- en denkniveau.

Verantwoordelijkheden:

  • Bevorderen van de continuïteit van de organisatie door ontwikkeling en realisatie van een toekomstgerichte visie, strategie en financieel beleid.
  • Behouden en verder versterken van het positieve imago van de organisatie, bijvoorbeeld door profilering en het ontwikkelen en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden.
  • Actief zorgen voor maatschappelijk ondernemerschap, passend bij de vraag in de samenleving en de veranderende marktsituatie.
  • Stimuleren en coachen van de (verdere) ontwikkeling van de professionele organisatie.

Standplaats: Oosterwolde
Aantal uren: 32 - 36 uur per week
Ingangsdatum: 1 april 2022

Ben je een ervaren bestuurder, herken je jezelf in het persoonlijk profiel en ben je enthousiast om bovengenoemde functie te vervullen? Stuur jouw motivatiebrief en cv vóór 10 oktober per e-mail naar .
Nadere informatie over de functie is op te vragen bij Cobie Akkerman (voorzitter RvT) via telefoonnummer 06 13874677. Ook is een uitgebreid profiel beschikbaar op www.scala-welzijn.nl/vacatures

Gesprekken zullen plaatsvinden op 26 oktober 2021. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.