Algemeen Bestuurslid

Quiet zet zich sinds 2015 in voor mensen in armoedesituaties in Nederland. Stichting Quiet Groningen zoekt vanwege uitbreiding van de werkzaamheden op korte termijn een algemeen bestuurslid (onbezoldigd).

Dit is Quiet

Quiet vertelt over (stille) armoede en over de mensen die erin leven, op een eerlijke en professionele manier. Wij verzachten op een innovatieve manier de armoedesituatie voor onze Quiet-members, we benaderen ze vanuit vertrouwen en bieden hen een kans zichzelf te versterken in contact met anderen. Hierdoor dragen wij bij aan het zelfvertrouwen van onze members. We blijven vertellen, verzachten en versterken zolang dat nodig is.

Quiet Nederland ondersteunt en faciliteert de lokale community ’s (op maat). De ambitie is dat Quiet dusdanig groeit dat we toegankelijk zijn voor iedereen die in armoede leeft in Nederland en iedereen in Nederland Quiet kent en weet wat we doen. Door onze schurende aanpak wordt de armoedeproblematiek en de voortdurende aanwezigheid van (stille) armoede in Nederland zichtbaar en (her)kenbaar.

De Quiet Communities, inmiddels in 12 plaatsen in Nederland, stimuleren en organiseren lokale solidariteit voor en samen met mensen die leven in armoede. Quiet-members ontvangen regelmatig – zonder tegenprestatie vereist– een gratis dienst, product of verwennerij. Dat gebeurt via een innovatief digitaal deelplatform. Bij elke Quiet Community vinden members ook houvast om een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Zij krijgen ruimte om hun talenten in te zetten en te ontplooien, zonder druk om iets te moeten.

Quiet Groningen

Stichting Quiet Groningen biedt momenteel aan zo’n 520 gezinnen in Groningen armoedeverzachting én de mogelijkheid zich te versterken. Bovendien vertellen we zo veel en zo vaak mogelijk over armoede en de gevolgen hiervan. Deze doelstellingen van Verzachten, Versterken en Vertellen voeren we in de dagelijkse praktijk uit met een klein kernteam van vijf betaalde medewerkers (in totaal ongeveer 2fte) en daarnaast meerdere vrijwilligers. Het bestuur van de Quiet Community Groningen geeft hier, samen met de projectleider, leiding aan en zorgt voor een duurzame organisatie die optimaal functioneert.

Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen (voorzitter, secretaris en penningmeester) en wil graag uitbreiden i.v.m. toename van de werkzaamheden. Het bestuur is onafhankelijk met lokale wortels en een lokaal netwerk dat dichtbij de organisatie staat. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een portefeuille bestaande uit een van de volgende onderwerpen welke aansluit bij zijn of haar kennis, expertise of interesse (financiën, communicatie, bedrijfsprocessen, juridisch). Het bestuur is eindverantwoordelijk en werkt op afstand.

Het takenpakket van het bestuur bestaat uit het in samenwerking met de projectleider opstellen van een visie/meerjarenplan, jaarplan, begroting en jaarverslag. Toezicht houden op de voortgang t.o.v. de gestelde doelen, op de uitvoering van het personeelsbeleid en op het voldoen aan de wet- regelgeving (ANBI, AVG, CAO, statuten), het maken van afspraken met financiers, Quiet naar buiten toe presenteren en het voor elkaar krijgen van zaken door de inzet van het eigen netwerk.

Wat we zoeken

Wij zoeken iemand, die het bestuur versterkt en voldoende kennis heeft op het juridisch/communicatief/organisatorisch of personele vlak, iemand die het gedachtegoed en de waarden van Quiet onderschrijft en de weg weet binnen het armoedeveld, iemand met bestuurlijke ervaring en netwerk en iemand met voldoende tijd beschikbaar om dit te realiseren. Creatief en ondernemend denken is van grote waarde. Dit dien je te kunnen vertalen naar concrete doelen en stappen voor het team en ook voor de vrijwilligers.

De functie start zo spoedig mogelijk en is in principe voor de duur van een termijn van vier jaar.

Meer algemene informatie vind je op quiet.nl

Zet jij je talenten in voor Quiet Groningen en draag je bij aan de koers naar een toekomstbestendige organisatie? Laat ons graag weten waarom jij dit wil en waarom jij daarvoor geschikt bent. We zien je reactie met CV graag tegemoet uiterlijk 23 februari op mailadres: . Hier kun je ook terecht met je vragen.