Stichting Quadraten

Stichting Quadraten verzorgt primair onderwijs op 32 scholen in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld. Het betreffen christelijke, openbare, samenwerkings- en samenlevingsscholen. We zijn trots op de diversiteit aan scholen en voelen ons sterk verantwoordelijk om in de regio goed onderwijs en kinderopvang te bieden. Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen. Dit doen we door onderwijs en kinderopvang te verbinden en op één plek bij elkaar te brengen in een dorp of wijk. Stichting Quadraten bouwt aan een professionele cultuur met focus op de waarden gelijkwaardigheid, ontplooiing en daadkracht.